1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet ihalelerinde 3 günden az olan raporlarda, raporlu olduğu ve geçici iş göremezlik ödeneği de almayan kişilerin ücretleri hakedişten kesilebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Raporlu olduğu için personellerin işe gelmemesi halinde, eksik personel çalıştırılması sebebiyle hakedişten kesinti yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet ihaleleri hakediş ödemeleri yapılırken, SGK tahakkuk fişlerindeki gün sayıları ile ücret bordrosundaki gün sayıları kıyas edilerek, SGK tahakkuk fişlerindeki gün sayılarının daha düşük olması halinde aradaki fark kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alım ihalesinde yüklenici firma personellerine ücretlerin düşük ödenmesi ve eksik ödenen ücretlerin daha sonra toplu iş sözleşmesi kapsamında verilmesi mümkün müdür? Toplu iş sözleşmesinde telafi edilen ödeme eksik ödenen işçi ücretlerine mahsup edilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alımı ihalesinde, yüklenicilerin işçilere maaş ve fazla mesailerini eksik ödemesi kamu zararı olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yıllık izinde olan personellerin maaşlarını şirketler kesebilir mi? Kesilen bu maaşlar hakedişten kesinti yoluyla idarelerce tahsil edilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İhale kapsamında çalıştırılan taşeron işçilerin, personellerin bir kısmının lojmanlarda temizlik işinde ve kapıcı olarak görevlendirilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Emekli personel çalıştırılması halinde, normal personellerle aynı hakedişlerin ödenmesi kamu zararı mıdır? Emekli personel çalıştırılması halinde ödenen prim farklılıkları hakedişlerden kesinti yapılmasına gerekçe midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Teklif mektubu eki cetvelde yer alan ve herhangi bir kanıtlayıcı belge ile ispat edilemeyen Genel Gider Payı iş kalemine ilişkin ödemelerin yapılması uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Yüklenicilere hizmet alımlarında ödenen fiyat farkının işçilere aynen yansıtılmaması doğru mudur?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  İhale dokümanında nitelikleri belirtilen bir personelin yerine başka bir personel çalıştırılması halinde, bu hal kamu zararı olabilir mi? Hangi şartlarla yapılan bu usulsüz işlem sorun teşkil etmez?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet alımlarında, hakediş ödemeleri yapılırken imalat miktarlarının hatalı hesaplanmış olması, ataşmanlardaki verilere göre hatalı hesaplama yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku