Çöp Toplama İhale ve Sözleşme Rehberi

Çöp Toplama İhale ve Sözleşme Rehberi

Kitap, belediyelerin belki de en önemli ve bir o kadar da sorunlu olan ve şikayetleri eksik olmayan görevlerinden, çöplerin toplanması ve nakli işleriyle ilgilidir.


Dr. Ferhat Gündüz - E. Sayıştay Uzman Denetçisi

Bu kitabı görebilmek için lütfen giriş yapın veya kayıt olun. Site kullanım bedellerini inceleyin.

Nisan 2010, 1.Baskı, 671 Sf., Ciltli

Fiyatı: 75 TL (KDV dahildir)

Kamu İhale Mevzuatının yürürlükte bulunduğu 8 inci yılda, sizlere farklı bir eseri takdim etmenin çok daha faydalı olacağını düşündük ve “Çöp Toplama İhale ve Sözleşme Rehberi” adlı kitabımızı siz değerli okuyucularımızın beğenilerine sunduk.

 

Kitap, belediyelerin belki de en önemli ve bir o kadar da sorunlu olan ve şikayetleri eksik olmayan görevlerinden, çöplerin toplanması ve nakli işleriyle ilgilidir. Çöplerin toplanması ve nakli ihaleleri bünyesinde hem personel çalıştırılmasını hem de diğer unsurları taşıdığından, hem personel çalıştırılmasına dayalı hem de personel çalıştırılmasına dayalı olmayan işler şeklinde ihale edilebildiğinden, çalışmamızın içeriği bilgiler diğer hizmet alım ihalelerinde de rahatlıkla kullanılabilecektir: Özellikle bina temizliği, yeşil alan düzenlemesi işleri ve yemek alım hizmetleri.

 

 

Kitabın sadece belediyeler için değil, hizmet alımı yapan diğer idareler ile bu alanda faaliyette bulunan şirketler için de önemli bir kaynak mahiyetinde olacağını düşünmekteyiz.

 

 

Kitabın daha kapsamlı ve diğer hizmet alımlarını da içerecek şekilde bir yapıya kavuşmasının siz değerli okuyucularımızın katkıları ile olacağını biliyor, yapacağınız eleştiri, görüş ve düşünceler için şimdiden teşekkür ediyoruz.

 

 

 

Konu Başlıkları

 

 

1. KİTAP: ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İHALELERİNDE İHALE SÜRECİ

I.BÖLÜM - ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İHALELERİ GENEL HUSUSLAR

1. ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ - KENT TEMİZLİĞİ – İHALELERİNİN MAHİYETİ

1.1. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalesinin Dayanağı

1.2. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinin Özellikleri

1.3. Belediye Şirketlerinin Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerindeki Yeri

2. ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞLERİNDE ÖDENEK ve ÖDENEKSİZ İHALE YAPILABİLECEK HALLER

2.1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu

2.2. 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2.2.1. Ertesi Yıla Geçen Hizmet Alımları

2.2.2. Yıllara Sari Hizmet Alımları

2.3. 5393 Sayılı Belediye Kanunu

2.4. Çöplerin Toplanması ve Nakli Hizmetleri Yıllara Sari Yapılabilir mi?

3. TEMİZLİK İHALELERİ 4734 SAYILI KANUNA TABİ OLMADAN YAPILABİLİR Mİ?

3.1. Devlet Malzeme Ofisinden Yapılacak Hizmet Alımları

3.2. Sağlık Hizmeti Sunan İdarelerin Birbirlerinden Yapacakları Mal ve Hizmet Alımları İstisna Kapsamındadır

3.3. İdarelere Şartlı Bağış Yoluyla Verilen Kaynakların Kullanımı

3.4. 5393 Sayılı Belediye Kanununun 75 İnci Maddesinden Kaynaklı İstisna

4. ÇÖPLERİN TOPLANMASI ve NAKLİ İHALELERİNDE USUL

4.1. Pazarlık Yöntemi İle Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalesi

4.2. Doğrudan Temin Yöntemi İle Çöplerin Toplanması ve Nakli Alımı

4.2.1. Tek Kaynaktan Karşılanacak Haller

4.2.2. Doğrudan Temin Parasal Sınırı Kapsamında Yapılan Alımları

II.BÖLÜM - İHALE ÖNCESİ İŞLEMLER

1. YAKLAŞIK MALİYET

1.1. Genel İlkeler

1.2. Fiyat Araştırması Yöntemi

1.3. Sözleşme Türüne Göre Yaklaşık Maliyet

1.3.1. Birim Fiyat Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

1.3.2. Götürü Bedel Üzerinden Teklif Alınacak İhalelerde Yaklaşık Maliyet

1.4. İhale Konusu İşe Göre Yaklaşık Maliyet

1.4.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyet

1.4.2. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan Hizmet Alım İhalelerinde Yaklaşık Maliyet

1.5. Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi

1.6. Çöp Toplama ve Nakli İşlerine İlişkin Örnek Yaklaşık Maliyetler

1.6.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olan İşlerde

1.6.2. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Olmayan İşlerde

1.7. Yaklaşık Maliyet Üçüncü Kişilere Hazırlatılabilir mi?

2. İHALEYE ÇIKILIRKEN VE İHALE DOKÜMANI HAZIRLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

2.1. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalesi İle Diğer Hizmet İhaleleri Birleştirilebilir Mi?

2.2. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhaleleri Kısmi Alıma Açık Yapılabilir Mi?

2.3. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhaleleri Kapsamında Çöp Araçları Satın Alınabilir mi?

2.4. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhaleleri Birim Fiyat Olmak Zorunda Mıdır?

2.5. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Teklif Mektubu Eki Cetvel İdarece Hazırlanmalıdır

2.6. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İşçi Sayısına Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Yer Verilmek Zorunda Mıdır?

2.7. İhaleye Kilometre Üzerinden Çıkılabilir Mi?

2.8. İhaleye Ton Üzerinden Çıkılabilir Mi?

2.9. İhaleye Saat Üzerinden Çıkılabilir Mi?

2.10. İhaleye Gün Üzerinden Çıkılabilir Mi?

2.11. Konteynırların İlaçlama Giderlerine İlişkin Herhangi Bir Bedel Öngörülecek Midir?

2.12. Konteynırların Genel Bakım ve Onarım Giderleri Genel Giderler İçerisinde Yer Almalıdır

2.13. Çöp Toplama İhalelerinde Kullanılacak Araçların ve/veya Giderlerinin Kime Ait Olacağı

2.14. Makine ve Araçların Boya ve Bakım Gibi Masraflar Ayrı Bir İş Kalemi Olarak Gösterilir Mi?

2.15. Araçların Amortisman Giderlerinin Teklif Fiyata Dahil Olması Mümkün Müdür?

2.16. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Araçların Kilometreleri

2.17. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Araç Takip Sistemi

2.18. İdarenin Kullanımına Sunulacak Araçların Talebi İptal Nedeni Midir?

2.19. İşçiler veya Malzemeler İçin Büro veya Yer İstenilmesi İptal Sebebi Midir?

2.20. Çöplerin Nakledileceği Yerin Belirlenmemiş Olması İptal Sebebi Midir?

2.21. Faraş, Süpürge Gibi Maliyetler

2.22. Hizmet Alımlarında Sigorta Nasıl Belirlenecektir?

2.23. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Sigorta Düzenlemesi

2.24. Sözleşme Süresine İlişkin Olarak İdari Şartname ile Sözleşme Arasında Tutarsızlık Var Mıdır?

2.25. İhalede Sözleşmenin Zamanında İmzalanmaması İşin Süresini Uzatır Mı?

2.26. 31 Günlü Aylarda ve Ay Ortasında Başlayan İşlerde Hesaplama ve Değerlendirme

2.27. Teklif Edilen Fiyatların İş Artışlarını Da Karşılayacağına Yönelik Düzenleme Yapılamaz

2.28. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Cezalar

2.29. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Prim Oranı

2.29.1. Prim Oranı Nasıl Belirlenir?

2.29.2. Prim Oranı Kaç Olmalıdır?

2.29.3. Prim Oranının Hatalı Belirlenmiş Olmasının Mahiyeti

2.30. Sözleşme Tasarısındaki Teminatların Haczedilemeyeceği İfadesi İptal Sebebi midir?

2.31. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İşyeri Hekimine İlişkin Düzenleme Yapılabilir Mi?

2.32. Temizlik İhalelerinde Bazı Kişiler Müdür veya Şef Olarak Görevlendirilebilir mi?.

2.33. Yemek ve Yol Giderlerinin Aylık Tutarı mı İdari Şartnameye Yazılacaktır?

2.34. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Fazla Mesai (Fazla Çalışma)

2.35. İşçiler Yıllık 270 Saatten Fazla Çalışma Yapmışsa Bu Çalışma Da Ödenmelidir

2.36. Resmi Tatil ve Bayramlarda Çalışma

2.37. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günleri İçin İlave Yol ve Yemek Bedeli Öngörülmeli Midir?

2.38. İşçilerin Yıllık İzin Haklarına ve Kıdem Tazminatlarına Yönelik Düzenlemeler

2.38.1. İşçilerin Yıllık İzin Haklarına İlişkin Düzenlemeler

2.38.2. Kıdem Tazminatı ve Yıllık İzin gibi maliyetler Teklif Mektubu Eki Cetvelde Yer Alabilir mi?

2.38.3. Kıdem Tazminatı Ödememek İçin Yapılması Gerekenler

2.39. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Pazar Günü Çalışması

2.40. Vasıfsız Personele Vasıflı Personeller Gibi Ödeme Yapılabilir mi?

2.41. İkramiye Ödenebilir mi, Kömür Yardımı Yapılabilir mi?

2.42. Personelin İşe Alınıp İşten Çıkartılmasında İdarenin Yetkisi Yoktur

2.43. Yüklenici Tarafından Çalıştırılan Kişiler İdare Personeli Olarak Atanamazlar

2.44. Yemek ve Yol Giderlerinin Brüt Tutarları Nasıl Bulunacaktır?

2.45. Yemek, Yol ve Giyim Giderleri Ayrı Bir İş Kalemi Olarak Gösterilemez

2.46. Giyim Yardımı Ayni ve Nakdi Belirlenemez

2.47. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Giyim Nakdi Belirlenebilir mi?

2.48. İdari Şartnamenin 25'inci Maddesindeki Hata

2.49. % 3'lük Sözleşme ve Genel Giderler ve Mahiyeti

2.50. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Sözleşme ve Genel Giderler

3. YETERLİK KRİTERLERİ NASIL BELİRLENECEKTİR?

3.1. Genel İlkeler

3.2. İstenecek Belgeler ve Uygulanacak Kriterler

3.2.1. Bankalardan Temin Edilecek Belgeler

3.2.2. Bilanço veya Eşdeğer Belgeler

3.2.3. İş Hacmini Gösteren Belgeler

3.2.4. Banka Referans Mektubu, Bilanço ve İş Hacmine İlişkin Yönetmelikte Yer Alan "En Az" veya "Az Olamaz" İfadelerinin Anlamı

3.2.5. Hizmet Alım İhalelerinde Personel Durumuna İlişkin Belgeler

3.2.5.1. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Anahtar Teknik Personel İstenilebilir mi?

3.2.6. Makine, Teçhizat ve Ekipmana İlişkin Belgeler

3.2.6.1. Araçlara Yaş Sınırı Konulabilir mi?

3.2.7. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İstenebilecek Kalite ve Standarda İlişkin Belgeler

3.2.7.1. Kullanılacak Araçlar İçin K1 Yetki Belgesi İstenebilir mi?

3.2.8. İş Deneyimine İlişkin Sorunlar?

3.2.8.1. İş Deneyim Belgesine Dayanak Sözleşmeler Yazılı Olmak Zorunda mıdır?

3.2.8.2. Sözleşme İmzalanmayan Doğrudan Temin ve Pazarlık Yöntemlerinde İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi?

3.2.8.3. İş Deneyim Belgesine Dayanak Sözleşmeler Bedel İçermek Zorunda mıdır?

3.2.8.4. İş Deneyim Belgesine İlişkin Olarak Hangi Oranlar Belirlenmelidir

3.2.8.5. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İş Deneyim Belgesi % 50 Oranında İstenebilir mi?

3.2.8.6. Ortak Girişimlerde İş Deneyim Belgesi

3.2.8.7. İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve Kuruluşlar

3.2.8.8. Hizmet Alım İhalelerinde Alt Yüklenicilere İş Deneyim Belgesi

3.2.8.9. Tüzel Kişilerde İş Deneyim Belgesi

3.2.8.10. İş Deneyim Tutarının Güncellenmesi

3.2.8.11. İhale Komisyonlarının İnceleme Yetkisi

3.2.8.12. 05.03.2009 Tarihinden Önce Alınan İş Deneyim Belgelerinin Hükmü

3.2.8.13. Özel Sektöre veya İş Deneyim Belgesi Düzenlemeye Yetkili Olmayan Kurum ve Kuruluşlara Taahhüt Edilen İşlerde İş Deneyim Belgesi Düzenlenebilir mi, Bu Kapsamda Düzenlenmiş Olan İş Deneyim Belgesi Kullanılabilir mi?

3.2.8.14. İş Eksilişi Durumunda İş Deneyim Belgesi Düzenlenir mi?

3.2.8.15. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İş Bitirme Belgesi Haricinde Başkaca Belge Sunulabilir mi?

3.2.8.16. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Elde Edilen İş Deneyim Belgeleri Normal Temizlik İhalelerinde Kullanılabilir mi?

3.2.9. Benzer İş Düzenlemesi Nasıl Yapılmalıdır?

3.3. İhaleye Katılımda Artık İstenilmeyecek Belgeler

3.4. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İstenilecek Belgeler Tablosu (01.01.2010 Tarihli Eşik Değer ve Parasal Sınırlar Çerçevesinde)

III.BÖLÜM - İHALE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1.1. Başvuruların ve Tekliflerin Alınması ve Açılması

1.2. Belgelerdeki Bilgi Eksikliklerinin Tamamlatılması

1.3. Aritmetik Hata Kontrolü

1.3.1. Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Aritmetik Hataya Düşmemek İçin

1.4. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması

1.4.1. Bütün İhalelerde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılabilir mi?

1.4.2. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılabilir mi?

1.4.3. Konuya İlişkin Kik Kararlarının Değerlendirilmesi

1.4.4. Kik İşçilik Modülünden Elde Edilen Tutarın Altındaki Teklifler Doğrudan Değerlendirme Dışı Bırakılabilir mi?

1.4.5. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevaplar Sözlü Olabilir mi?

1.4.6. Sorgulamaya Cevaplar Faksla veya Postayla Gönderilebilir mi?

1.4.7. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Verilen Cevaplarda İsteklinin Yazılı Açıklaması Yeterli midir?

1.4.8. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Sunulacak Belgeler Yeterlik Kriteri Olarak Talep Edilebilir mi?

1.4.9. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Neticesinde İdareler Açıklama Yapan İsteklileri Kabul Etmek Zorunda mıdır?

1.4.10. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Verilen Cevaplarda Kullanılan Belgeler İhale Tarihinden Önce mi Düzenlenmiş Olmalıdır?

1.4.11. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevap Vermeyen İsteklilere İkinci Bir Sorgulama Yapılabilir mi?

1.4.12. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında İsteklilere Kaç Gün Süre Verilir?

1.4.13. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Kalem Bazında Yapılabilir mi?

1.4.14. Kısmi Alımlarda Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Nasıl Yapılacaktır?

1.4.15. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına Cevaben Kullanılacak Belgeler

1.4.15.1. Proforma fatura ile açıklama yapılması

1.4.15.2. Piyasada faaliyette bulunan kişilerden alınan fiyat teklifleri ile Açıklama Yapılması

1.4.15.3. Ortak Olunan Başka bir Tüzel Kişiden mal çekilmesi veya satın alınması yoluyla açıklama yapılması

1.4.15.4. İsteklinin Kendi ürettiği Mallarla Açıklama Yapması

1.4.15.5. Malın Stoklarda bulunduğu belirtilerek Açıklama Yapılması

1.4.16. Geçici Vergi Beyanname Dönemi Nedir?

1.4.17. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasında Kıdem Tazminatına Yer Verilebilir mi?

1.4.18. Asgari İşçilik Maliyeti Nedir, Nasıl Kullanılır?

1.4.19. Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Asgari İşçilik Maliyetinin üzerindeki Tekliflere de Yapılabilir mi?

1.4.20. Aşırı Düşük Teklif Sorgulamasına İlişkin 2010 yılı KİK Kararları

1.5. Teklif Mektubu Eki Cetvelin Her Sayfası Onaylı Olmak Zorunda mıdır?

1.6. Standart Forma Uygun Olmayan Teklif Mektupları ve Geçici Teminatlar Değerlendirme Dışı Bırakılır Mı?

IV. BÖLÜM - ÖRNEK İHALE DOKÜMANLARI

1. A BELEDİYESİ KENT TEMİZLİĞİ ve ÇÖPLERİN NAKLİ İŞİNE İLİŞKİN İDARİ ŞARTNAME

2. A BELEDİYESİ ÇÖPLERİN TOPLANMASI ve NAKLİ İŞİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME TASARISI

3. ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İŞİNE İLİŞKİN ÖRNEK İHALE İLANI

 

2.KİTAP: ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İHALELERİNDE SÖZLEŞME SÜRECİ

1. İŞ ARTIŞ VE EKSİLİŞLERİ

1.1. Genel Hususlar

1.2. % 20 İş Artışının Üzerindeki Bedeller Ödenebilir mi?

1.3. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerine İş Artışı İle Devam Edilebilir mi?

1.4. İş Artışı İş Kalemi Bazında mı Yapılır?

1.5. İhaleden Hemen Sonra İş Artışı Yapılabilir mi?

1.6. İş Artışı Kararı Kim Tarafından Alınmalıdır?

1.7. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde İş Artışı Yapılması Durumunda Süre Uzatımı Verilebilir mi?

2. YENİ BİRİM FİYAT TESPİTİ

2. Yeni birim fiyat tespiti

3. ÇÖPLERİN TOPLANMASI VE NAKLİ İHALELERİNDE SÜRE UZATIMI

3.1. Nedenleri

3.1.1. Mücbir Sebepler

3.1.2. İdareden Kaynaklı Sebepler

3.1.3. Yükleniciden Kaynaklı Sebepler

3.2. Süre Uzatımı Verilmesi İçin Gerekli Şartlar

3.2.1. Yükleniciden Kaynaklı Bir Kusurdan İleri Gelmemiş Olması

3.2.2. Taahhüdün Yerine Getirilmesine Engel Nitelikte Olması

3.2.3. Yüklenicinin Bu Engeli Ortadan Kaldırmaya Gücünün Yetmemesi

3.2.4. İdareye 20 Gün İçinde Yazılı Bildirimde Bulunulması

3.2.5. Durumun Yetkili Merciiler Tarafından Belgelendirilmesi

3.3. Süre Uzatımı Verilmeyen ve Cezalı Çalışılan İşlerde Nasıl Hareket Edilecektir?

3.4. Verilen Süre Uzatımları Hatalı ise Düzeltilebilir mi?

3.5. Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılarak İşin Süresi Uzatılabilir mi?

3.6. Gecikme Cezası

3.6.1. Gecikme Cezasında Süre

3.6.2. Gecikme Cezası Sözleşme Bedelinin % 30'unu Geçebilir mi?

3.6.3. Gecikme Cezasının Matrahı

3.6.4. Ceza Tutarının Yüksek Olması Gerekçe Gösterilerek İndirim Yapılabilir mi?

3.6.5. Feshedilen Sözleşmelerde Gecikme Cezası Talep Edilemez

3.6.6. Doğrudan Temin Yönteminde Gecikme Cezası Olabilir mi?

4. SÖZLEŞMELERİN FESHİ

4.1. Sözleşmenin Yüklenici Tarafından Feshi

4.1.1. Mücbir Sebepten Dolayı Sözleşmenin Feshi

4.1.2. Yüklenicinin Mali Acz İçinde Bulunmasından Dolayı Fesih

4.2. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi

4.2.1. Yüklenicinin Taahhüdünü Uygun Olarak Yerine Getirmemesi Halinde

4.2.1.1. Yüklenicinin Ölümü

4.2.1.2. Yüklenicinin İflası

4.2.1.3. Yüklenicinin Ağır Hastalığı, Tutukluluğu veya Özgürlüğü Kısıtlayıcı Bir Cezaya Mahkûmiyeti

4.2.1.4. Diğer Haller

4.2.2. Sözleşmenin Uygulanması Sırasında Yüklenicinin Yasak Fiil veya Davranışlarda Bulunduğunun Tespit Edilmesi

4.2.3. Sözleşmeden Önceki Yasak Fiil ve Davranışlar

4.2.4. İhaleye Katılamayacak Olanlardan Birisiyle Sözleşme İmzalanması

4.3. Sözleşmenin Karşılıklı Olarak Feshedilmesi

4.4. 4734 Sayılı Kanuna Aykırı Haller Nedeniyle Fesih Olabilir mi?

4.5. Sözleşmenin Feshi Sebeplerinin Sözleşme Bittikten Sonra Tespiti Halinde Teminatlar İade Edilecek ve Yasaklama Uygulanmayacaktır!

4.6. Sözleşmenin Feshi Halinde Menfi Zarar mı Yoksa Müspet Zarar mı Talep Edilir?

4.7. Sözleşmenin Feshi Halinde İstenilecek Menfi Zararın Kapsamına Hangi Giderler Dahildir

4.8. Sözleşmenin Feshi Halinde Gelir Kaydedilen Tutar Yüklenicinin Borcundan Mahsup Edilmez

4.9. Teminatların Paraya Çevrilmesinde Bankanın İtiraz Hakkı Yoktur

5. ÇÖPLERİN TOPLANMASI ve NAKLİ İHALELERİNDE FİYAT FARKI

5.1. Kararname Hükümleri Çerçevesinde Fiyat Farkı

5.1.1. Hizmet Alımlarında Hakediş Düzenleme Tarihi

5.1.1.1. Hakedişin Aylık Düzenlendiği Durumlarda

5.1.1.2. Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında Hakediş Düzenleme Tarihi

5.1.1.2. Sözleşmedeki Hüküm Gereği Hakediş Aylık Düzenlenemiyorsa

5.1.1.3. Hizmet Alımlarında Hakedişler Ay Sonlarından Önce Düzenleniyorsa

5.1.2. Hizmet Alımlarında İş Programı

5.1.2.1. Hazırlanması

5.1.2.1. Hizmet Alımlarında İş Programına Uyulmadığı Taktirde Fiyat Farkı Hesabı

5.1.2.2. İş Programı Hazırlanmayan İşlerde Fiyat Farkı

5.1.6. Fiyat Farkı Verilen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi

5.1.7. Fiyat Farkı Verilmeyen İşlerde Süre Uzatımı Verilmesi

5.1.8. Cezalı Çalışılan Durumda Fiyat Farkı

5.1.9. Yeni Birim Fiyat İçin Fiyat Farkı Hesabı

5.1.9.1. Yeni Birim Fiyatın Bölüneceği (Pn) Katsayısının Tespiti ve Fiyat Farkı Hesabında Esas Alınacak İndeksler

5.1.9.2. Şartnamede Sayılan Diğer Rayiçler Kullanılarak Yeni Birim Fiyat Tespiti

5.1.9.3. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen İşlerde Yeni Birim Fiyatın (Pn) Katsayısına Bölünmesi

5.1.10. Fiyat Farkı Ödemelerinde Kullanılacak Sabit Katsayıların Tespiti

5.1.10.1. Sabit Katsayılar Belirlenirken Yüklenici Karı Dikkate Alınacak mıdır?

5.1.10.2. Tespit Edilen Sabit Katsayıların Toplamı (1.00)'e Eşit Değilse Ne Yapılacaktır?

5.1.10.3. İş Artışı veya Eksilişi Gerekçesiyle Sabit Katsayılarda Değişiklik Yapılabilir mi?

5.1.11. Fiyat Farkı Formülündeki (Pn-1) Neyi İfade Etmektedir?

5.2. İhale Dokümanlarında Yapılacak Düzenlemeler

5.2.1. Fiyat Farkı Verileceği İhale Dokümanlarında Belirtilmelidir

5.2.1.1. İdari Şartname veya Sözleşmeden Herhangi Birisine Fiyat Farkı Ödeneceğine Dair Hüküm Konulmamışsa

5.2.1.2. Fiyat Farkına İlişkin Hükümlerin İdari Şartname Haricindeki Belgelere Konulması

5.2.2. Esaslarda Belirtilen Hususlar Dışında Fiyat Farkı Ödenmesi Mümkün müdür?

5.2.2.1. Esaslara Aykırı Fiyat Farkı Düzenlemesi Yapılamaz

5.2.2.2. Esaslara Aykırı Olarak İhale Dokümanlarına Konulan Hükümlere İstinaden Fiyat Farkı Ödenemez

5.2.3. Kararnameye Atıf Yapılması Halinde Yalnızca 8'inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Verilebilir

5.2.4. Sadece 7'inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Hesaplanacağı Belirtilen İhalelerde Katsayının Belirlenmemesi

5.2.5. Kararnamenin 8'inci Maddesinin Eksik Düzenlenmesi Halinde Fiyat Farkı

5.2.6. Esasların 7'nci Maddesine Göre Fiyat Farkı Ödenmesi Öngörülen İhalelerde a1 ve a2 Katsayılarından Hangileri Belirlenmelidir?

5.2.7. Kararnamenin 7 ve 8 inci Maddenin Birlikte Uygulandığı İhalelerde a1 İçin Değer Belirlenmesi Zorunlu mudur?

5.2.7.1. Katsayılar a1 Olmaksızın (1,00)'e Eşit Olacak Şekilde Belirlenmişse

5.2.7.2. a1 İçin Değer Belirlenmemiş ve Katsayıların Toplamı (1,00)'den Küçükse

5.3. Uygulamada Fiyat Farkı Hesaplamaları

5.3.1. Fiyat Farkı Hangi Unsurlardan Oluşmaktadır?

5.3.1.1. 7'nci Maddeye Göre Ödenecek Fiyat Farkı

5.3.1.2. 8 inci Maddeye Göre Ödenecek Fiyat Farkı

5.3.1.3. 8'inci Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödenebilmesinin Şartları

5.3.1.4. 8 inci Maddenin (a) ve (b) Bentlerine Göre Ödenecek Fark

5.3.1.5. 8 inci maddenin (c) bendine göre ödenecek fark

5.3.2. Sadece 8. Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödenebilir mi?

5.3.3. Vasıflı (Asgari Ücretin Üzerinde Ödeme Öngörülen) Personel İçin Fiyat Farkı Hesabı

5.3.3.1. Vasıflı İşçiliğin a2 Belirlendiği İhalelerde Fiyat Farkı

5.3.3.2. Vasıflı İşçiliğin a1 Olarak Belirlendiği İhalelerde Fiyat Farkı

5.3.4. Vasıflı Personel Çalışan Bir İhalede, Sadece 7 nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Verileceği Belirtildiği Halde a2 İçin Değer Belirlenmemişse

5.3.5. İhale Dokümanında Sadece 7. Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödeneceği Belirtildiği Halde Aynı Zamanda a1 İçin Değer Belirlenmişse Fiyat Farkı Nasıl Hesap Edilecektir?

5.3.6. Yılın İki Yarısı İçin Geçerli Asgari Ücretlere Göre Teklif Verileceği Şeklinde Düzenleme Yapılması Hali

5.3.7. Fiyat Farkı Ödenmeyeceği Düzenlemesi Bulunan İhalelerde Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Teklifin Aşırı Düşük Hale Gelmesi Durumunda Fiyat Farkı Verilmesi

5.3.8. Avans Verilen İşlerde Fiyat Farkı hesabı

5.3.9. Hizmet Miktarında Artış ve Azalış Olması Hal

5.3.10. Sigortasız İşçi Çalıştırılması Halinde Fiyat Farkı Hesabı

5.3.11. Fazla Mesai Ödemelerinde Fiyat Farkı

5.3.12. Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Fiyat Farkı

5.3.13. %5'lik Hazine Kesintisi

5.4. Fiyat Farkına İlişkin Diğer Hususlar

5.4.1. Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılan Alımlarda Fiyat Farkı

5.4.2. Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen Bir İhalede İşin Devamını Zorlaştıracak Maliyet Artışları

5.4.3. Sözleşmede Fiyat Farkı Verileceği Belirtilen Bir İşte Kararname Hükümlerinin Değişmesi

5.4.4. Pn Hesabında Virgülden Sonra Kaç Basamak Dikkate Alınacaktır?

5.4.5. Önceki Hakedişlerde Ödenmeyen Fiyat Farkının Sonradan Ödenmesi Mümkün müdür?

5.4.6. Damga Vergisi ve Ek Kesin Teminat

5.5. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Örnek Fiyat Farkı Uygulamaları

5.5.1. Sadece İşçilik İstenilen İhalelerde Fiyat Farkı

5.5.2. İşçilikle Birlikte Diğer Unsurların İstenildiği İhalelerde Fiyat Farkı

5.5.3. İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Sadece Asgari Ücrete Dayalı Fiyat Farkı Ödemesi

5.5.4. İşçilikle İlgili Diğer Unsurların Bulunduğu İhalelerde Sadece 7 nci Maddeye Göre Fiyat Farkı Ödemesi

5.5.5. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhalelerinde Hatalı Fiyat Farkı Uygulaması

6. HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

6.1. Genel Açıklamalar

6.2. Birim Fiyat Sözleşmelerde Hakediş Ödemeleri

6.3. Hakedişin Tahakkuku ve Ödenmesi

6.4. Götürü Bedel Sözleşmelerde Hakediş Ödemeleri

6.5. Ara Hakedişlerde Yapılan Hatalar Sonrada Düzeltilebilir mi?

6.6. Geçici Hakedişlere Yüklenicinin İtirazı ve Bu İtirazın Mahiyeti

6.7. Yükleniciler Tarafından İdareye Sunulan Faturalara İtiraz Edilmemesi Fatura Bedelini Kabul Anlamına Gelmez

6.8. Kabul İşlemleri

6.8.1.Teslim Edilen Hizmetin Muayene Kabulünün Zamanında Yapılmaması

6.8.2. Hizmetin Ayıplı Olması Halinde İdarenin Hareket Yöntemleri

6.9. Götürü Bedel İhale Edilen Çöplerin Toplanması ve Nakli İşleri

6.9.1. Hakediş Bedellerinin Tespiti

6.9.2. Eksik İşçi ve Makine Çalıştırılması Durumu

6.9.3. Herhangi Bir Çalışmanın Yapılmaması

6.9.4. Daha Nitelikli/Niteliksiz İşçi veya Makine Çalıştırılması

6.10. Birim Fiyat Teklif Almak Suretiyle İhale Edilen Çöplerin Toplanması ve Nakli İşleri

6.11. İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerde Tutarsızlık Bulunması Halinde Ödeme

6.12. Sözleşme Süresi Bittikten Sonra Devam Edilen İşlerin Bedelleri Biten Sözleşme Hükümlerine Göre Ödenemez

6.13. Yeni İhale Yapılıncaya Kadar Yüklenicinin İşe Devam Etmesi Halinde Ödeme Yapılabilir mi?

6.14. İşin Yerine Getirilmesi İçin Kullanılan Vasıta, Alet ve Edevata İhale Dokümanında Yer Verilmemesi Bunlar İçin Ödeme Yapılmasını Gerektirmez

6.15. Yüklenicinin Çöplerin Toplanması ve Nakli İşini Uygun ve Amacı Karşılar Biçimde Yapmaması Hakedişin Ödenmesine Engeldir

6.16. İdare ile Firma Arasında Yazılı Sözleşme Yoksa İşin Bedeli Yapıldığı Tarihteki Mahalli Rayice Göre Ödenir

6.17. İdare ile Yüklenici Arasındaki Uyuşmazlıklarda Zamanaşımı Süresi

6.18. 4735 Sayılı Kanunda Hüküm Bulunmayan Hallerde Borçlar Kanunu'nun Eser Sözleşmesi Hükümleri Uygulanır

6.18.1. Çöplerin Toplanması ve Nakli İhaleleri Hizmet Sözleşmesi midir?

6.19. İşçi Haklarından Kaynaklı Ödemeler

6.19.1. İşçilerin Kıdem Tazminatından Kim Sorumlu Olacaktır?

6.19.2. İşçi Alacaklarına Karşı Sorumluluk

6.19.3. İşçilerin Yıllık İzinli Olması Halinde Ödeme

6.19.4. Hastalık Nedeniyle Çalışmayan İşçilerin Ücretleri Ödenmez

6.19.5. Fazla Mesai Ödemeleri Denkleştirme Esasına Göre Tahakkuk Ettirilmelidir

6.20. Açılacak Davalarda Yargı Mercii Neresidir?

6.21. Ayni Olarak Karşılanan Yemek ve Yol Bedelleri Sebebiyle Yatırılmayan Primler ve Kesilmeyen Gelir Vergisi

7. EK KESİN TEMİNAT ve TEMİNATLARIN İADESİ

7.1. Ek Kesin Teminat

7.2. Teminatların İadesi

8. ÇÖPLERİN TOPLANMASI ve NAKLİ İHALELERİNDE KESİNTİLER

8.1. Damga Vergisi

8.1.1. İhale Karar Damga Vergisi

8.1.2. Sözleşme Damga Vergisi

8.1.3. Ödeme Emri Belgesi Üzerinden Kesilecek Damga Vergisi

8.1.4. İş Artışlarında Damga Vergisi

8.1.5. Damga Vergisinde Matrah

8.1.6. Birden Fazla Olan Sözleşme Nüshalarından Damga Vergisi Alınır mı?

8.1.7. Çeşitli Sebeplerle Sözleşmesi Geç İmzalanan İhalelerde Damga Vergisi Uygulaması

8.1.8. İptal Edilen İhalelerde Karar ve Sözleşme Damga Vergisi

8.1.9. Sözleşme Hükmünden Yararlanılmayan İhalelerde Sözleşme ve Karar Damga Vergisi

8.1.10. Doğrudan Teminlerde Damga Vergisi

8.1.11. İhale Karar ve Sözleşme Damga Vergisi Hakedişlerden Kesinti Yapılmak Suretiyle Alınabilir mi?

8.2. Katma Değer Vergisi Tevkifatı

8.3. Ek Kesin Teminat

8.4. Ceza Kesintisi

8.5. Avans Kesintisi

8.5.1. Avans Miktarı

8.5.2. Avans Mahsubu

8.6. İdare Malı Kesintisi ve İdare Malı Bedeline KDV Eklenmesi

9. SORUMLULUK

9.1. Üst Yöneticilerin Sorumluluğu

9.1.1. Üst Yöneticilerin Yazılı Emir Vermesi Halinde Sorumluluk

9.2. Harcama Yetkililerinin Sorumluluğu

9.2.1. 4734 Sayılı Kanun Açısından

9.2.2. 4735 Sayılı Kanun Açısından

9.3. Gerçekleştirme Görevlilerinin Sorumluluğu

9.3.1. İhale Komisyonunun Sorumluluğu

9.3.1. İhale Dokümanı Hazırlayanların Sorumluluğu

9.3.2. Ödeme Emri Belgesini Düzenleyenlerin Sorumluluğu

9.3.4. Kontrol Teşkilatı ve Muayene Kabul Komisyonlarının Sorumluluğu

9.4. Muhasebe Yetkililerinin Sorumluluğu

9.5. Doğrudan Teminde Sorumluluk

9.6. Kamu Zararı

9.7. Yüklenicilerin Sorumluluğu