1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İstisna kapsamındaki alımlarda Kamu İhale Kurumundan görüş alınmasına gerek olup olmadığı veya mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 2. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanlığının 2012 Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası İçin Yaptıracağı Havuza İlişkin Mimari Proje Hizmetinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü Maddesinin (k) bendi Gereğince İstisna Kapsamında Olup Olmadığı Hakkında Görüş Oluşturulması

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında bulunan sağlık hizmeti sunan idareler tarafından Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Sağlık İşletmesi bünyesinde kurulu bulunan Tıbbi Aygıtlar Bakım Onarım Merkezinden tıbbi cihazların kalibrasyon hizmetlerinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (h) bendi kapsamında alınıp alınamayacağı.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  İl özel idareleri kent mobese güvenlik sistemi alımlarını istisna kapsamında, 3-b, yapabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Zeytin ve zeytinyağı satışı ile uğraşan bir işletmenin 3-a kapsamında zeytin veya zeytinyağı alıp alamayacağı, alacaksa şartları hakkında KİK görüşü.

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Bilgi Yönetim Sistemi Projesi hizmet alımı ihalesinin 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (b) bendi kapsamında yapılıp yapılamayacağı hakkında Kurum görüşü oluşturulması.

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  4734 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (d) bendi kapsamındaki idarelerin aynı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendine göre Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Genel Müdürlüğünden alım yapıp yapamayacakları.

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Çevre ve Orman Bakanlığı Ankara Orman Fidanlığının hesabına doğrudan kredi aktarma suretiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3/e maddesine göre alım yapılabilmesi hakkında,

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Türk el sanatları ustalarından veya fuarlarda el sanatlarına verilecek destek mahiyetli kişilerden alınacak mal ve hizmetler herhangi bir alım yöntemine tabi olmadan olarak alınabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Üniversitelerin bünyelerinde bulunan Döner Sermaye İşletmelerinden yapacakları alımlar ile tarımsal amaçlı kooperatiflerden yapacakları alımlar için alım usullerini düzenleyen esasların çıkartılması gerekip gerekmediği hk.

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Zeytin Birliğince üretilen zeytin fidanlarının Adana Valiliği İl Tarım Müdürlüğünce 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında alınıp alınamayacağı

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  İstisnalar

  Çevre ve Orman Bakanlığından yapılacak fidan alımlarının 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.

  Devamını Oku