1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yüksek Fen Kurulu
  Yeni Birim Fiyat

  Ocak yerinin değişmesi halinde düzenlenecek yeni birim fiyatlarda, malzeme ve nakliyenin ağırlık oranlarının tespit edilerek fiyatlarının belirlenmesi doğru olacaktır.

  Devamını Oku
 2. Yüksek Fen Kurulu
  Kapsam

  4735 sayılı Kanuna göre sözleşmeye bağlanan yapım işlerine ait yapı denetim hizmetlerinin 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında olmadığı.

  Devamını Oku
 3. Yüksek Fen Kurulu
  Gecikme Cezası

  Sözleşmede öngörülmemiş olması halinde kısmi gecikme cezası uygulanamayacağı.

  Devamını Oku
 4. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yönetmelik ve standartlarda düzenleme olmasına karşın, proje ve mahal listesinde herhangi bir belirleme yapılmamışsa, standartlara uygun olarak yapılacak işin bedeli sözleşme kapsamında değildir, iş artışı yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 5. Yüksek Fen Kurulu
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İhaleye esas uygulama projesinde, uygulama sırasında herhangi bir değişiklik yapılmamış ise, işte bir iş artışı ve eksilişinden bahsedilemeyeceği değerlendirilmektedir.

  Devamını Oku
 6. Yüksek Fen Kurulu
  Süre ve Süre Uzatımı

  Ön çekme halatının teminindeki güçlükten kaynaklı olarak süre uzatımı verilemez.

  Devamını Oku
 7. Yüksek Fen Kurulu
  Revize Birim Fiyat

  Yapım işlerinde, teklif mektubu eki cetvelde olmayan yeni birim fiyatlara revize fiyat uygulaması yapılmaz.

  Devamını Oku
 8. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Projesinde olmayan bir imalat, pursantajda olduğu için veya yaklaşık maliyette bulunduğundan dolayı yapılmamasından dolayı hakkedişten kesinti yapılamaz.

  Devamını Oku
 9. Yüksek Fen Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yapım işleri genel şartnamesinin önceliği vardır ve bu sebeple teslime kadar yapılan elektrik giderlerinin yüklenici tarafından ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yüksek Fen Kurulu
  Yeni Birim Fiyat

  Anahtar teslimi götürü bedel ihalelerde de yeni birim fiyat uygulama ayı rayiçlerine ve şartlarına göre tespit edilir. İhalenin anahtar teslimi götürü bedel olması iş eksilişine engel değildir, iş eksilişi olması halinde sözleşme bedelinin tamamı ödenmez.

  Devamını Oku
 11. Yüksek Fen Kurulu
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş artışı verilebilmesi için gerekli şartlar 4735 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde ifade edilmiş olup, bu şartları karşılamayan yapım işlerinin iş artışı kapsamında yapılabilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Yüksek Fen Kurulu
  Muayene ve Kabul İşlemleri

  Sözleşme ve eklerinin dışında bir imalat yapılmasına rağmen, bu imalatın fen ve sanat kurallarına ve istenen özelliklere uygun olması ve yeni duruma göre idarece kabul edilmesi durumunda daha az olan emeğin ve malzemenin değerinin tespiti için, işe ait pursantaj değerlerinin istinat ettiği veriler de dikkate alınarak, bahse konu imalatın tamamının yaptırılması halinde ödemede esas alınan pursantaj yüzdelerinden hareket edilmesi gerekir.

  Devamını Oku