1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Tahakkuk etmiş emlak vergilerinin tahsil edilmemesi ve zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Bu noktada zamanaşımını kesen veya sürelerin yeniden hesabına neden olan hususlar ne şekilde dikkate alınacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Kamulaştırılan taşınmazların emlak beyan değeri ile kamulaştırma değeri arasında farklılık olması halinde, kamulaştırma değeri üzerinden emlak vergisi tahakkuku yapılması ve vergi alınması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Büyükşehir Belediyenizin sınırlarının değiştiği belirtilerek bu sınırlar içerisindeki hangi alanlarda tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinin, Büyükşehir Belediyenize ödenmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve uhdenizde kalan … Belediyesi Kent Meydanı, Çok Katlı Yeraltı Otoparkı ve Sosyal Tesis inşaatının bina inşaat harcı ile yapı kullanma izni harcından istisna olup olmadığı

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Bilardo salonu olarak geçen yerlerden eğlence vergisi alınması gerekir mi? Belediye gelirinin zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Tahsil zamanaşımı dolmayan belediye gelirlerinde tazmin hükmü verilebilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediye gelirlerini zamanaşımına uğratan kişiler kamu zararından sorumlu mudur?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  İçkili lokanta, birahane ya da restaurant adı altında müzik eşliğinde yapılan ve eğlence unsuru ağır basan yerlerden eğlence vergisi alınmaması belediyeler açısından kamu zararı mıdır, zabıta birimlerinin bunda sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Eğlence vergilerinin zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Eğlence izin belgesinin olmaması eğlence vergisi alınmasına engel midir? Söz konusu gelirin zamanaşımına uğratan kimlerden ortaklaşa ve zincirleme tahsil edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyelerde para cezalarının zamanaşımına uğratılması kamu zararı mıdır? Bundan dolayı kimler sorumlu tutulabilir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Belediye Gelirleri

  Belediyelerce işletilen kafeteryalarda, lokantalarda, belediye çalışanlarına indirim yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  Bina inşaat harcı hesaplaması ne şekilde yapılır?

  Devamını Oku