1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Sözleşmenin Devri

  İhale sözleşmesinin devrinde damga vergisi ne şekilde uygulanacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Sözleşmenin Devri

  İşin % 95’inin alt yükleniciye yaptırılması, izinsiz sözleşmenin devri olarak ele alınabilir mi? Bu sebeple de yüklenicinin teminatına el konulabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin Devri

  Sözleşmesi devredilen bir işe ilişkin olarak devreden ve devralan şirketin %99’unun aynı kişiye ait olması mevzuata aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin Devri

  Sözleşmesi devredilen bir işe ilişkin olarak devreden ve devralan şirketlerin yetkili temsilcilerinin aynı kişiler olması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin Devri

  Mali Durum gerekçe gösterilerek sözleşme devredilebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin Devri

  Sözleşmenin Devri İle İlgili Düzenleyici Kurul Kararı

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin Devri

  4735 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi uyarınca sözleşme devirlerine ilişkin olarak geriye doğru üç yıllık sürenin devreden ve devralan firmaların ikisini de kapsayıp kapsamadığı hususu

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin Devri

  Sözleşmelerin devrinde zorunlu halden ne anlaşılması gerekir?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin Devri

  Bir idarenin başka bir idareye devri halinde, sözleşme imzalanan firmanın hizmet vermeye devam edip etmeyeceği hakkında görüş.

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Sözleşmenin Devri

  Yüklenicinin mali açılardan sıkıntı içerisinde bulunması sözleşmenin devri için gerekçe olamayacağı hakkında görüş.

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Sözleşmenin Devri

  Ortak girişim olarak ihale alındıktan sonra, pilot ortak haricindekilerin ortaklıktan ayrılması sözleşmenin devrini gerektirir mi, 4735 sayılı Kanunun 18 inci maddesi kapsamında konu ele alınabilir ve devir yapılmadığı için yapılmayan bu devirden dolayı da damga vergisi kesilir mi?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Sözleşmenin Devri

  Alacaklının rızası olmadan sözleşme devredilemez. Devir yapılsa dahi bu devir alacıklıyı bağlamaz.

  Devamını Oku