1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yasak Fiil ve Davranışta Bulunan Firmalar Sınır Değer Hesabında Katılacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Kısımlara Açık Olan İhalede Sınır Değer Hesabı Kısımlar Halinde Mi Yapılacaktır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Vekaletnamesinde hata bulunan firmanın teklifi sınır teklif hesabına katılacak mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Vekaletnamede ihaleye teklif sunma yetkisi eksik olan kişi sınır değer hesabına dahil edilecek midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  İhalelerden Yasaklı Olan Firmanın Sunmuş Olduğu Teklif Sınır Değer Hesabında Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Sunulan birim fiyat teklif cetvelinin, birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olmadığı gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Kaşe Yer Alan Ancak İmza Yer Almayan İsteklinin Teklifi Sınır Değer Hesabında Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Bitüm Nakli İşinde Sınır Değer Hesabı İçin Hangi Katsayı’nın Kullanılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  TEKLİF MEKTUBU TARİHİNİN YANLIŞ OLARAK YAZILMASI DURUMUNDA İSTEKLİNİN TEKLİF MEKTUBU SINIR DEĞER HESABINA DAHİL EDİLECEK MİDİR?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarına Yol Bedelinin De Dahil Edildiği Örnek Sınır Değer Hesaplaması

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımında Örnek Hesaplama

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Teklif Cetveli Ek Cetvelinde Asgari İşçiliği dahil 2.585,59 TL yazması gerekirken 2.860,00 TL olarak fazla yazılması durumunda sınır değer hesabında dahil edilmesi gerekli midir?

  Devamını Oku