1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşine İlişkin Bakım Onarım Hizmetlerine İlişkin İş Deneyim Belgesi Hizmeti Kapsadığı Gerekçesiyle Yapım İşine Sunulması Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim belgesine esas sözcleşmenin noter onaylı olması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde Özel Sektöre Gerçekleştirilen İşlerin İş Deneyim Belgesi Olarak Hesaplanması

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yapım İşlerinde 3 adet sözleşmeye dayalı belge toplamı tek bir iş deneyim olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesinin Güncellenmesi Hakkında Karar

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Hem İş Deneyim Belgesi Hem Mezuniyet Belgesi Sunulması Durumunda İsteklinin Hangi Belgesi Değerlendirmeye Alınacaktır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş deneyim Belgesinin Onay Yetkisi Bulunmayan Bir Birim Tarafından Düzenlenmesi Durumunda İhaleye Katılan İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Geçici Kabulu Yapılmayan Bir İş İçin Düzenlenen İş Deneyim Belgesi Geçerli Belge Olarak Kabul Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Sipariş Formu İş Deneyime Esas Sözleşme Olarak Geçerli Olabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Kamu Bankaları İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Rusya'da Apostil tasdik şerhi hukuki zorunluluk mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  İş Deneyim Belgesi Yerine Geçecek Sözleşmelerde Noter Onayı Olmaması Hukuki Geçerliliğini Etkileyecek Midir?

  Devamını Oku