1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Şirket Tüzel Kişiliğinin Değişmesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Konsinye

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kıdem Tazminatı Ödemesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İmar Barişi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Tek Ortaklı Yüklenicinin Ölümü

Kurumuzda mal alımı ihalesini kazanmış olan bir limited şirket ihaleye katıldığı tarihte iki ortaklı olup a kişisi hem şirketin büyük ortağı hem de tek imza yetkilisidir.a kişisi ihalenin sözleşmesi i... Devamı

Piyasa Araştırması

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Cezre Kanunu ve Kabahatler Kanunu İdari Para Cezaları

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yapım İşlerinde Anahtar Götürü Bedel

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yapım İşlerinde Anahtar Götürü Bedel

İhalesi yapılmış-sözleşmesi imzalanmış park yapım işinde ihale dokuman dosyasında projesinde bulunan imalatların , pursantaj cetvelinde olmaması*-yer almaması sebebiyle idare tarafından müteahhit firm... Devamı

Sözleşme Süresi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Harcama Yetkili - İhale Yetkilisi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Damga Vergisi

Belediyelerin mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde yapısı bulunan vatandaşların 3194 sayılı imar kanunu'nun geçici 16. maddesi ve "yapı kayıt belgesinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar" yönetmeliği... Devamı

Müşahit Üye

Sayin hocam iyi çalışmalar. yapım ve mal alım işleri muayene kabul komisyonlarinda zaman zaman m0şahit üye gòrevlendiriyoruz. müşahit üye gòrevlendirmesinin hangi mevzuata dayandığı ve b... Devamı

İş Artışı

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yüklenici Teminatından İmalat Hatalarını Yaptırma

Sayın hocam iyi çalışmalar. herhangi bir yapım işinde henüz kesin kabul yapılmadan geçici kabul sonrası süreçte yüklenicinin sorumluluğunun olduğu imalattan kaynaklı meydana gelen bazı hasarların / bo... Devamı