1

GÜNCEL SORULAR

DOĞRU BİLGİYİ ELDE ETMEK VE YANLIŞLARI ÖNLEMEK İÇİN UZMANINA SORUN.
Tevsik Amaçlı Belge İsteme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İl Özel İdaresi Kültürel Sportif Sanatsal Sosyal Faaliyetler Adıyla Dernek Kurulması

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Ortak Girişim Sözleşmelerde Pilot Ortağın Özel Ortağa Devri

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Ek Fiyat Farkı Müracaat Süresi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yiyecek Yardım Sandığında İş Deneyim Belgesi

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Kamu İhale Kanunu 62 Madde I Bendi

Merhabalar, 4734 sayılı kanunun 21 ve 22 nci maddelerindeki parasal limitler dahilinde yapılacak harcamaların yıllık toplamı, idarelerin bütçelerine bu amaçla konulacak ödeneklerin %10’unu kamu ihale ... Devamı

Sözleşme

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

Yemek Hizmeti Alımı

Sayın hocam iyi çalışmalar: devlet memurlarına öğle yemeği yardımı sayın hocam bildiğiniz üzere “devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği” hükümleri gereğince, ayni olarak öteden beri il özel ida... Devamı

Hakkediş Ödemelerinde Faturaların Kes,İleceği Kurum

Bu sorunun içeriği ve cevabı sadece soruyu soran üye tarafından görülebilir.

İdare Eliyle Yapım İşi Proje Çizim ve Yaklaşık Maliyet Hazırlamada Kabul Süreci

İdare eliyle yapım işi proje çizim ve yaklaşık maliyet hazırlamada kabul süreci sayın hocam iyi günler hizmet alım ihalesine konu edilmeden doğrudan idare teknik elemanları eliyle çizilip yaklaşık ma... Devamı