1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Faiz

  İdareler paralarını bankaların vadeli hesaplarında piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranından daha düşük faiz oranlarıyla değerlendirebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Faiz

  Hakedişlerin hangi tarihlerde ödeneceğine yönelik olarak sözleşmelere konulan düzenlemeler kesin tarih olarak kabul edilip, temerrüt için dayanak kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Faiz

  Yapım sözleşmelerinde idarelerin temerrüde düşürülmemesi ve kesin vadenin de bulunmaması hallerinde, faiz alacağı hangi tarihten itibaren başlar?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Faiz

  Yükleniciler tacir olduğundan dolayı kamudan alacaklarda yasal faiz yerine avans faiz yürütülmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Faiz

  Yapım işlerinde ödemenin yapılma şekline yönelik sözleşmede yazılı olan düzenleme ödemenin yapılacağı yıl ve ayı kesin olarak belirtmediğinden, bunlar alacağın muaccel olacağı tarihi gösterir. Bu sebeple bu düzenlemeden vade farkı ödeneceği şeklinde sonuca varılması olanaklı değildir.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Faiz

  Bir kamu idaresinin kamu bankalarından birindeki mevduatına, o bankanın verdiği faizin, bazı dönemlerde DİBS için piyasada oluşan faiz oranından daha düşük kalması bir kamu zararı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Faiz

  11.09.2013 tarih ve 28762 nolu Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği ile vadeli mevduat faiz oranının DİBS faiz oranından daha düşük olamayacağı kuralı sadece uzun vadeli kaynaklara getirilmiştir. Ziraat Bankasında açılan vadeli mevduat hesabına ilişkin faiz oranlarının piyasada oluşan benzer vadedeki DİBS faiz oranlarından daha düşük olması sebebiyle tazminine

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Faiz

  Yapım işlerinde ticari faiz uygulanır, yasal faize göre hesaplama yapılmaz.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Faiz

  Faize faiz işletilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Faiz

  Eser sözleşmesinden kaynaklı (Yapım işleri ve hizmet alımları) davalarda yasal faize göre değil ticari faize göre işlem yapılması gerekir.

  Devamını Oku