1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvuru Dilekçesi Üzerinde Yetkili Kişinin Adının Yanlış Yazılması Hukuka Aykırılık Oluşturacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Elektronik İhalede şikâyet başvurularının ekinde başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgeleri (İmza Sirküsü) sunulmayabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu Tarafından Uygulanan Eşit Muamele İlkesi Gereğince İncelenmeye İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleye Yönelik Şikayet Başvurusunda İmza Sirküsünün Yer Verilmemesi Elektronik İhalede Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Söz Konusu Bilgiye Yer Verilmiş Olması Birlikte Düşünüldüğünde Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Dokümana İtiraza Süre Yönelik Örnek Karar

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Corona Sebebiyle Çıkarılan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Süreleri Durdurdu Mu?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İmza Beyannamesine Yer Verilmemesi Hukuka Aykırılık Oluşturacak Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu Kararlarının (İhalenin İptalinin İptaline Yönelik Kararı) Uygulanmaması Durumunda Yapılabilecek İşlem Nedir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Bir Şirket Adına Şubesi Doğrudan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Vergi Usul Kanununa Muhalefet” suçundan verilen cezaya dayanak teşkil eden vergi suçu raporu ve ilgili faturaların, ...Tic. Ltd. Sti.’nin faaliyet alanı içerisinde gerçekleştirdiği işler kapsamında kullanılıp kullanılmadığı hususunun araştırılarak islenen fiilin mesleki faaliyet kapsamında olup olmadığının belirlenmesi" İddiası KİK Tarafından İncelenmeli Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu Eşitlik İlkesi Doğrultusunda Tüm İstekliler İçin İnceleme Yapmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurusundan Sonra Doküman İndirildiği Anlaşılması Üzerine Yapılması Gereken Nedir?

  Devamını Oku