1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Satış İşlemine Dair İnternet Web Sayfasından Yapılan İlandan Sonra Dava Aça Süresi Ne Zaman Başlar?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvuru Dilekçelerinde Dizi Pusulası Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Özel Uzmanlık Gerektiren Konularla İlgili Olarak Teknik Görüş İstenilmeden KİK'in Karar Vermesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu kararından sonra alınan ihale komisyon kararına yönelik olarak şikayet süreçleri yoksa dava süreçlerimi uygulanacaktır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Dava Açma Süresinin Geçmesi Durumunda Mahkeme Resen İnceleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet başvuru tarihi itibarıyla imza sirküsünün süresinin dolması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdari Merci Tecavüzü İle İlgili Olarak KİK Yerine Mahkameye Başvuran İsteklinin Dosyasının KİK’e Gönderilmesi Durumunda İlgili İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin Yatırılmaması Hukuka Uygunluk Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunulması İçin İhalenin Üzerinde Kalma İhtimali Bulunması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şirketi temsile yetkili vekilin imza beyannamesinin dilekçe ekine eklenmemesi hukuka aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleyi Kazanan Firmanın Kamu İhale Kurulu’na İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunmaya Yetkisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Üzerinde Bırakılan Firmanın İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunduğu ve Başvuruda Bulunmaya Yetkili Olduğuna Dair Belgelerin Asıllarının Sunulmadığı Bir Şikayet Başvurusu Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Vekaletnameye Yönelik Eksikliklerin Kurumun İnternet Sayfasında Belirtilmesine Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku