1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  İdari Şartnamede Yüklenici için Gerçekleştirilen Düzenlemeler Teklif Zarfında Sunulması Talep Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  “1) Yüklenicinin yurt çapında yaygın bayilikleri olması ve en az 600 istasyonda Taşıt Tanıma Sistemi bulunduğuna ilişkin belgeyi teklifi ekinde sunması gerekmektedir.” İfadesinin teknik şartnamede yer aldığı ihale aşamasında sunulması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  İhale Dokümanına İtiraz Edilmemesi Durumunda Yeterlilik Kriterleri Nasıl Değerlendirilmelidir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Yeterlilik Belgelerinin İhale Kapsamında Sunulmasının Açık Ve Net Olarak İfade Edilmesi Gerektiğine Dair Karar

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Kısmi teklife açık olan ihalede yeterlilik kriterleri nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Pilot ortağın Hakim ortak olduğu şirkete ait hakediş faturalarının Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği'nin 36. maddesinin 14. fıkrasında belirtilen "kendi iş hacmi tutarı" kapsamında değerlendirilerek kabul edilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede istenilen belgelerin verilmediğine yönelik bir inceleme yapılması talebi hukuka aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Hizmet Alım İhalesinde “yüklenici ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibari ile bünyesinde, en az 4 yıllık mezuniyet belgesi ile, ilgili fakültelerden mezun 1 Gıda mühendisi diploması ile istihdamı zorunlu personel sözleşmesinin aslı yada noter tasdikli sureti ile teklif zarfında sunacaktır” şeklinde bir düzenleme yapılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Katologda İşaretleme Yapılmaması Katoloğun İdare’ye Sunulmuş Olması İle Birlikte Düşünüldüğünde Nasıl Değerlendirmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Bir yemek ihalesinde en az İli sınırları içerisinde restaurantlarla sözleşme imzalanmış ve bu sözleşmelerin teklif dosyasında sunulmasını istemek hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yeterlik Kriterleri

  Akaryakıt alımlarında EPDK'dan alınan faaliyet belgesi istasyonlu faaliyet izin belgesi yerine kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirlenen bir yeterlilik kriteri sırf idari şartnamede belirlenmediği için uygulanmaması söz konusu olur mu?

  Devamını Oku