1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Oda Kayıt Belgesi

  Yurtdışı menşeli bir şirketin Türkiye şubesinin Türkiye’den bir ilden aldığı oda Faaliyet Belgesi İle ihalelere katılması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Oda Kayıt Belgesi

  İhalenin 2016 yılı mart ayında olduğu bir ihaleye isteklinin faaliyet belgesini 2015 yılı Kasım ayına ilişkin sunmasında hukuka aykırılık bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İhale tarihi itibarıyla alınmış olunan Oda Kayıt Belgesi Teklif Mektubu Standar Forma Uygun Olmasa da Teklifin Kabul Edilmesini sağlayabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Oda Kayıt Belgesi

  Yurtdışı Firmasının Türkiye’deki Şubesi’nin İhaleye Katılması Durumunda Oda Kayıt Belgesi Talep Edilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  Yeterlik kriteri olarak istenilen Gıda Sicil Belgesi ve Gıda Üretim Belgesi yerine işletme kayıt belgesi sunabilir.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İsteklinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait oda üyelik belgesi istekli adına kullanılamaz.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İş ortaklığının pilot ortağı gerçek kişi tarafından sunulan ve inşaat mühendisleri odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin isteklinin mesleki faaliyetini sürdürdüğünü gösteren bir belge niteliğindedir ve istekliden ayrıca sanayi ve ticaret odasına kayıtlı olduğuna ilişkin belge istenememesi gerekir.

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Oda Kayıt Belgesi

  Tedarikçilerin oda kaydının bulunmaması tek başına teklife konu alanda faaliyet göstermedikleri anlamına gelmez.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İhale üzerinde bırakılan isteklinin gıda üretim izin belgesinde, işletme kayıt belgesinde, esnaf ve sanatkârlar sicil gazetesinin meslek dalı bölümünde ve ana sözleşmesinde yazılı faaliyet konusunun ihale konusu iş veya benzer iş kapsamında olması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  2014 yılında gerçekleşen ihalede 31.12.2013 tarihli Esnaf ve Sanatkâr Sicil Tasdiknamesini sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Oda Kayıt Belgesi

  İş ortaklığı olarak teklif verilmesi durumunda pilot ortağın ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğuna dair belgeyi sunması gerektiği hk.

  Devamını Oku