1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Zarfı Açılan Ancak Açıklanmayan İsteklinin Teklifinin İkinci Oturumda Sınır Değer Hesabına Dail Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TSE Standartlarına İlişkin Belgeler TURKAK tarafından Onaylanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdare Tarafından Sözleşmenin Son İmzalanma Tarihi Yanlış Bir Tarih Bildirilmiş İse Yüklenici Hangi Tarihe İtibar Etmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  “Yapılacak işe dair her türlü noter tasdikli taahhüt, teklifiyle birlikte sunulacaktır.” düzenlemesi gerekçe gösterilerek teklif ekinde sunulması gereken taahhütnamenin noter onaylı olarak sunulmaması nedeniyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması işlemi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Faaliyet Alanı Dışındaki İhaleye Teklif Verilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  TMSF ‘ye devredilen birşirkete ortaklık olması Terör Örgütüne İrtibatlı Olmak gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütüne İlişkin Olarak İhale Dışı Bırakılması Hakkında Örnek Karar

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Gerçek kişi tacirler imza beyannamesi mi yoksa imza sirküleri ile mi ihaleye katılabilirler?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari şartnamede orantılı olarak talep edilen araç sayısı aşağı yuvarlanarak değerlendirme yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklık Yapısına İlişki Belgelerin Yer Almaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütü İltisak’ına yönelik olarak soyut kavramlar ile değerlendirme yapılmaması gerektiği hakkında.

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İstekliler teklif verdikleri ihaleye ilişkin alanda faaliyet göstermeli midirler?

  Devamını Oku