1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşmenin İtirazen Şikayet Başvurusu Sonuçlanmadan İmzalanması İhale Sürecini Etkileyecek Bir Hukuka Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  İhaleye teklif uzatma süresini geciktirerek teklif uzatma yazısı vermediğinden teklifinin değerlendirme dışı bırakılmak zorunda mıdır? Yoksa idare tarafından bu talepte bulunulması gerekli midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Mahkeme Kararı İle Konkordato İlan Eden İstekli Sözleşme İmzalamayabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  1’nci firmanın sözleşme imzalamadığı durumlarda ikinci firmanın sözleşmeye davet edilmesi ancak sözleşme imzalamaktan imtina etmesi durumunda hangi yaptırımlar uygulanacaktır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Teklif Geçerlilik Süresi Bittikten Sonra Sözleşme İmzalanabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yapılan işlerde kamu ihale kurumu (KİK) payı alınmasına gerek olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  İhale Kanununda Belirtilen Süreler Beklenmeden (Şikayet İçin) Sözleşme İmzalanması Durumunda İhale İptal Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Teklifler verildikten sonra ancak sözleşme imzalanmadan önce ortaya çıkan ve sözleşmenin imzalanmasını engelleyen bir durum mücbir sebep olarak kabul edilebilir mi? Bunun belirlenmesi, sözleşmenin imzalanmasına engel mücbir sebebin tespiti Kamu İhale Kurumuna mı idareye mi aittir?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Genel Temizlik İhalesinde, Kurul tarafından ara karar aşamasında ihale süreci durdurulmadığından 4734 sayılı Kanunda öngörülen sürelere uyularak, Kurumca yapılan esas inceleme sürecinde sözleşmenin imzalanmış olması ve inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklara dayanarak Kurulun ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptal edilmesine karar vermesi ile ortaya çıkan durum hakkında uygulamaya esas Kurum görüşü

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Teklifinde esaslı hataya düşen istekli sözleşmeyi imzalamak zorunda mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Tutukluluk hali sözleşme imzalamaya engel midir? Tutukluluk halinde yasaklama işlemi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerin yapmış oldukları ihalelerden bazılarında ilanın geçersizliği ile usulüne uygun ilan yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığının yüklenici ile sözleşme yapıldıktan sonra anlaşılması nedeniyle Bakanlıklarınca yapılacak işleme esas görüş talebi hakkında Kurum görüşünün bildirilmesi.

  Devamını Oku