1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Banka Referans Miktarının Sisteme Yanlış Girilmesi Söz Konusu Tutarın Bankadan İstenebileceği Beraberinde Düşünüldüğünde Tamamlatılabilir Bir Bilgi Eksikliğimidir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Elektronik İhalede Pay Defterini Sunan Anonim Şirket Ticaret Sicil Gazetesi’ni Sunmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Aynı IP Numarasına sahip bilgisayarlardan ihalede teklif verilmesi yasak fiil ve davranış olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklaması İstenilen İstekli İle Aynı Adreste Oturulması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  KİK Kararı Üzerinde Tekrar Tekrar İptal Edilen İhale Hakkındaki Karar

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Teklif Geçerlilik Sürelerini Uzatmak Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin ihtiyacı ve niteliğinin değistiği doğrultusundaki bir gerekçe ile ihalenin iptali hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede imza sirküsüne ait ticaret sicil gazetesi bilgilerinin girilmesi gerekirken imza sirküsü üzerinde yer alan noter onay tarihi ve evrak nosunun girilmesi sorun yaratacak mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Kamu Davası Açıldığına Yönelik Bilgi KİK'e İletilmeyen Firmalar İhaleye Katılmalarında Bir Sorun Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ciro İçin Hangi Yılın Esas Alınacağının Bilgisinin Girilmemesi Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Özel Sektöre Sunulan Hizmetlein İş Deneyim Belgesi Olarak Kabulü Sürecinde İlgili Olarak Sosyal Güvenlik İle İlgili Belge ve bilgiler

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalede teklif edilen fiyatlar ve isteklilerin sunduğu belgeler göz önüne alındığında, teklif edilen fiyatların farklı gruplar halinde kümelenmesi neticesinde rekabetin engellendiği, kümelenen bu gruplardaki isteklilerden büyük çoğunluğunun sunduğu belgelerin ihale yeterlilik kriterlerini karşılamadığı ve ayrıca bu gruptaki isteklilerden büyük çoğunluğunun ihale yeterlilik kriteri olarak belirlenen belgelerden Yapı Müteahhitliği Kayıt Belgesi numarasını, yeterlilik bilgileri tablosuna işlemediği tespit edilmiş olup bu haliyle ihale yapılmasının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Temel ilkeler başlıklı 5. Maddesinde yer alan rekabet ve güvenirlik ilkelerine aykırı olduğu gerekçesi ile ihalenin iptali hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku