1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Damga Vergisi

  Kentsel Dönüşüm İle Gerçekleştirilen İhalelerde Hakedişten Kesilen Damga Vergilerine İlişkin Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Kararı

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesi İstekliler Gözetiminde Yapılmak Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Yüklenicinin teklif ettiği kitlerle birlikte bu kitlerin analizinde kullanılan analiz sistemlerini kurmak ve kitler bitene kadar sistemi en iyi şekilde çalışır durumda tutmakla yükümlü olması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Henüz miadı dolmamış striplerin yüklenici tarafından değiştirilmesi zorunluluğuna ilişkin düzenlemeler hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal Alımlarında Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılmadan En Düşük Fiyat Teklifinde İhalenin Bırakılması Hukuka Uygun Mudur? (İhaleyi Kazanan Firma İtiraz Etmiş)

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Sözleşmeye Davet Sonrası Kamu İhale Kurulu’na İtirazen Şikayet Başvurusu Olursa 10 Günlük Sürenin Nasıl Değerlendirilmesi Gerektiğine Dair Kamu İhale Kurulu Kararı

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Personel Maliyetlerinin Kısım Bazında Değerlendirilmesine Dair KİK Kararı

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda UTS Beyanlarına İlişkin KİK İncelemesi

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sözleşmenin İmzalanması

  Sözleşme İmzalanmadan Önce Teknik Şartnamedeki Hükümler Gerekçe Gösterilerek Farklı Belge ve Bilgiler İstenebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale kapsamında çalışacak bazı personel için satır açılıp bir kısmı için açılmaması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alımında Teslim Edilecek Malzemelerin Sıfır Olacağı Doğrultusunda Bir Düzenleme Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Yüklenici işin bitiminde, işe başlamadan İdare tarafından tutanakla teslim edilen her türlü fiziki alan ve ekipmanı eksiksiz, bakımını ve temizliğini yaptırarak işi bırakmak zorundadır. Aksi halde idare, bakım, onarım ve temizlik işlerini piyasaya yaptırarak bedelini herhangi bir bildirimde bulunmadan yüklenicinin son istihkakından ya da kesin teminatından kesecektir.” Düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku