1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yüksek teknolojili bir yazılım hizmet alımı ihalesi olması nedeniyle yerli istekliler lehine % 15 oranında fiyat avantajı sağlanması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yapılan ihale sonucunda ekonomik açıdan en avantajlı firma olarak belirlenen firma ile şikayet sahibi en avantajlı ikinci firmanın teklifleri arasında fiyat farkı olması, şikayet sahibi firmanın teklif etmiş olduğu fiyatın, gerçekleşen ihalede alınan fiyatlara göre piyasa rayiç fiyatlarının çok üzerinde olması, kısıtlı kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması adına oluşabilecek kamu zararının önlenmesi, ihale komisyonunca hizmetin yeniden alımının daha düşük fiyatlara gerçekleştirilebileceği değerlendirildiğinden ihale idari şartnamesinin bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun bir gerekçe midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Teklif edilecek ürünlere ilişkin bayilik kaydının sunulmasının yeterlik kriteri olarak düzenlemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş bitirme, iş yönetme veya iş denetleme belgesi sahibi kişi veya kuruluşların kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişilerin ihaleye katılabilmesinde en az bir yıldır o tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olması ve anılan Kanun’a göre gerçekleştirilecek ihalelere ilişkin sözleşmenin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olması ve ayrıca bu şartların her ihalede aranması ve teminat süresi sonuna kadar muhafaza edilmesinin zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklık Durum Belgesinin Ortakların Durumu Tek Şahıslı Ortaklar İçin Geçerli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdareye Şikayet Başvurusu Bulunmadığı Halde Şikayet Başvuru Dilekçesinin KİK’e İletilmesi Durumunda Ne Yapılacaktır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaza İlişkin Gücün En Az Olarak Düzenlenmemesi Durumunda Yapılması Gereken İşlemin Ne Olduğuna Dair Kamu İhale Kurulu Kararı (Karşı Görüşte Var)

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhaleden İkinci Teklif Alınmadan İhalenin Bitirilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Malzeme Dâhil Yemek Pişirme, Dağıtım ve Sonrası Hizmetler İşi Kısmi Kabul Yapılabileceğine Dair Bir Düzenleme Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Şirket Müdürü ve Sahibi Olan Şahıs Bir Başka Firmanın Geçici Teminatını Kendi Hesabından Ödemesi Yasak Fiil ve Davranış Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname’nin 4’üncü maddesinde yer alan hizmetin ifasında kullanılacak araçların sözleşme süresi boyunca km sınırı olmaksızın ve 24 saat kullanılacak şekilde kiralanacağına yönelik yapılan düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Fiyat Farkının Verileceğinin öngörüldüğü bir ihalede Teklife dahil olan giderlerin “25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” Şeklinde düzenlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku