1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Asansör Yapım işi Özel Sektöre İş Deneyim Olarak Değerlendirilmesine Bir Örnek

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Eski bir iş ortaklığında özel ortak gerçekleştirilen bir işe yönelik olarak vergi borcu ihaleye katılmaya engel teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İhale dokümanında personelin günde kaç saat çalışacağına ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemesi durumunda aşırı düşük açıklamasında hangi hususa dikkat edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  iki teklif arasında oluşan 5.421.901,89 TL’lik fark göz önüne alındığında, teknik şartnamenin revize edilerek yeniden ihaleye çıkılmasının kamu yararı doğrultusunda uygun olacağı doğrultusunda bir iptal gerekçesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda 1.040,000 TL şeklinde nokta ve virgülün yanlış Yazılması hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşinde K1, ve D2 Yetki Belgelerinin Birlikte İstenilmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kendi Malına İlişkin Düzenleme Özellikle Araçların Model ve Yıl Sınırlaması İle Birlikte Düşünüldüğünde İhale Hukukuna Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Düzenleme Özellikle Araçların Model ve Yıl Sınırlaması İle Birlikte Düşünüldüğünde İhale Hukukuna Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kame İhale Kurulu’na Gerçekleştirilen İtirazen Şkayet Başvurusuna Rağmen Sözleşmenin Akdedilmesi ve Sözleşmenin Feshedilmemesi Hukuka Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  İmza Sirküsünün Arkasında Şirketin Son Durumu Var İken Elektronik İhale’de Yeterlilik Bilgileri Tablosu’nda Ortaklığın Son Durumunu Doldurulmaması Sorun Yaratacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Demonstrasyon Tutanağının Şirket Tarafından İmzalanması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  A.Ş lerde Tek Ortak Olması Durumunda Ortaklığın Son Durumunu Gösteren Belgenin Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku