1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Yüklenici ile taşeron arasında imza edilen sözleşmeye, sözleşmenin taraflarca anlaşarak değiştirilebileceğine yönelik düzenleme konulması halinde, bu hükme göre işlem tesis edilebilmesi mümkün müdür? Taraflarca sözleşmede değişiklik yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Sözleşme maddeleri üzerinde yazılı ifadeler üzerine çizgi çekilerek yeni bir kelime yazılması halinde, yazılan yeni ifade geçerli kabul edilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Sözleşmede yer alan ödeme koşullarında değişiklik yapılabilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununa göre aktedilen sözleşmeler ile 4734 sayılı kamu ihale kanununun istisna hükümleri kapsamında yapılan işlere ait sözleşmelerde, sözleşme değişikliği yapılması olanağı bulunup bulunmadığı hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Yüklenicinin proje değişikliği talebinin idare tarafından uygun görülmemesi ve neticesinde yüklenicinin idarece istenilen projeyi yapmak istememesi neticesinde teminatın gelir kaydedilmesi mümkün müdür firmaya yaptırım uygulanabilir mi? Yüklenici kendi istediği projeyi yapmak isteyebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi (istisna) çerçevesinde yapılan alımlara ilişkin sözleşme değişikliklerinin taraflarca yapılabileceği hk.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  İsteklilere verilen iş kalemlerine ait analiz ve alt analizlerin hatalı olduğu gerekçesiyle sözleşme fiyatının değiştirilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  Kamu düzeni haricinde, imza edilen sözleşmelere sonradan müdahele edilemez. İmza edilmiş bir sözleşmeye daha sonra çıkarılan Bakanlar Kurulu kararlarıyla, fiyat farkı vb. açıdan, müdahele edilmesi hukuki değildir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  İhale dokümanında yer alan ceza oranının sonradan değiştirilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Sözleşmenin Değiştirilebilmesi

  İhale dokümanında yer alan ceza oranının sonradan değiştirilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku