1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  SGK lı Olarak Çalışılan İş Yerine İlişkin Olarak Sözleşme İş Deneyim Belgesi Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Elektronik İhalede 2 Ayrı Teklif Sunmak 2 Ayrı Firmadan (İlginç Bir Karar)

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Hisse devrinde devri gerçekleştirilen hissenin oranının belirtilmemesi durumunda bu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediye Şirketlerine Karşı Açılan Davalarda Hasım Mevkine Kimin Yazılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortakların İhale Dosyasında TC Kimlik No’larının Yer Alması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  24 Aylık Bir İhale Pazarlık Usulü İle İhalenin (B) Bendi İle Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu tarafından alınan teknik görüşte somut olmayan ifadeler var ise veya zeyilname öncesi değerlendirmeler sonucu alınan kararı hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan Temine Yönelik Açılan Davada Dava En Geç Hangi Tarihe Kadar Açılmalıdır?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale İptali

  Fiyat Farkının Verileceğinin Öngörüldüğü Bir İhalede İhaleden Sonra 1 Yıl Geçmesi Sebebiyle Fiyatların Güncellenmesi Gerekçesi İle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaz Alımlarında Sıfır Cihaz İstenilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Satış İşleminin İptali İçin Açılacak Davalarda Son Tarih Ne Zaman Olacaktır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İdari Şartnamede Yüklenicinin Sunması İstenilen Belgeler İhale Sürecinde Mi Yoksa Sözleşme Sürecinde Mi Sunulacaktır?

  Devamını Oku