1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi Üzerinde Ortağa Ait TC Kimlik No’sunun Olmaması Hukuki Olarak İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek İhalesinde İşletme Kayıt Belgesinde Genel Bir İfade Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek İhalesinde Sözleşmede Sözleşmeye Aykırılıkların Kaç Defa Olması Durumunda Sözleşmenin Feshedileceğine Yönelik Bir Düzenleme Getirmedilerse Sözleşme Feshedilecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kapasite Raporunda Kendi Malı Olan Araçlara Ait Ayrıntılı Bilgi Verilmemesi İsteklinin Değerlendirme Dışı Kalmasına Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Aşırı Düşük Açıklaması İçin Alınan Fiyat Teklifi İstekli Firmanın Ortağı Olduğu Firmadan Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklaması İçin Alınan Fiyat Teklifi İstekli Firmanın Ortağı Olduğu Firmadan Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Asfalt kazıma makinesi ve polimer modifiye bitüm plentinin amortisman giderlerinin üçüncü kişilerden fiyat teklifi alınarak açıklanabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Üçüncü kişilerden alınan fiyat teklifleri ile amortisman girdisi açıklanması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvurusu Kapsamında İmza Sirküsü Sunulmadı İse Elektronik İhalede Bilgiler Yer Alması Yeterli Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İdari Şartnamede Yüklenici İbaresi Yazılan Hususlar İle İlgili Olarak Teklif Dosyasında Belge Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Fatura ve Sözleşme Sunulması Durumunda Fatura Sözleşmeden Düşük Bedel İle Bitti İse Karşılıklı Bir Faturaya Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  K1 Belgesi Yerine K* Belgesi Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku