1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Ortaklık tespit belgesinde imzanın bulunmamasının Esasa Etkili Bir Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı'nın 16.1.3'üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak düzenlenmesi hukuka uygun mudu?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Faaliyet Alanına Yönelik İtirazen Şikayet Başvurularında Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Alan Bilgiler Yeterli Değil İse İncelenebilir Mi? Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İdareye herhangi bir hukuki, fiili, maddi, cezai, mali bir zarar verildiği takdirde idarenin doğacak zararları yüklenici firmanın kesin teminatından kesilebilecegine yönelik düzenlemesinin mevzuat hükümlerine uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvuru Bedellerinin Kısmi İddialarda Ödenmesine İlişkin Kesin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede Dava Konusu İhalede Yer Alan Benzer İş Kapsamında İş Deneyim Belgesi Olmayan İsteklinin Dava Açma Ehliyeti Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Geçici Teminat

  Salgın Hastalık Nedeniyle Sözleşme İmzalamaya Gelmeyen İsteklinin Geçici Teminatının Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamı Dışındaki İşlerde Dava Nereye Açılacaktır? Kamu İhale Kurumu’na Başvuru Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdareye Şikayet Başvurusunun EKAP Üzerinden Yapılması Gerektiğine Dair Herhangi Bir Uyarının Olmadığı İhale Komisyon Kararı Hak Arama Hürriyetini Engelleyici Bir Durumu Var Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İtirazen Şikayet Başvuru Bedeli İade Farklı Bir Bakış Açısı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Elektronik İhale

  Müteahhitlerin YAMBİS Kaydı İdare Tarafından Elektronik Ortamda Sorgulanabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Mal Alımlarında Aşırı Düşük Sorgulaması Yapılması Hukuken Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku