1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil gazetesinin yerini aynı bilgileri ihtiva etmesi şartıyla İmza Sirküleri de Karşılayacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket Ortaklarının TC Kimlik Numaralarının Olmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesi’nde Bütün Ortakların Son Durumu Gösterilmesi Zorun lu Mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  TİCARET SİCİL BELGESİ FOTOKOPİ OLABİLİR Mİ?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Faaliyet Alanı Dışında İhalelere Katılınabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Şirket ortaklarının tümünün TC Kimlik Numaralarının Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret sicil gazetesinde ortaklığı son durumu göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde Ortakların Son Durumuna Gösteren Belgenin Sunulmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Firmaların Faaliyet Alanına İlişkin Belgeleri İhale Komisyonu Tarafından Talep Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazete’sinde Ortaklık Durumunun Yer Almaması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılma Sebebi Midir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortakların son hisse durumlarının muhakkak ticaret sicil gazetesinde gösterilmesi ve zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Gerçek Kişi ihaleye katılan isteklilerin ticaret sicil gazetesi sunmalarına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku