1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Belli İstekliler Arasında İhale Usulünde Vergi Borcu Olmaması Kuralı Ön Yeterlilik Başvurusunda Mı? Yoksa İhale Tarihinde mi Geçerlidir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Yapılandırma kapsamındaki vergi borçları ihaleye girmek için hukuki olarak engel olacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İlam borçları kamu ihalelerinden değerlendirme dışı bırakılmasına sebebiyet verir midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İş ortaklığına ilişkin ortağın SGK borcu nedeniyle Firmanın Geçici Teminatı Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İhale Tarihi İtibarıyla Sosyal Güvenlik Borcu Olmadığına Dair Belgenin Sözleşmenin İmzalanmadan Önceki Tarihte Sosyal Güvenlik Borcu Yoktur Olarak Düzenlenmesi Durumunda Söz Konusu Belge Geçerli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Özel sektöre ilişkin sözleşme ve faturaların iş deneyim olarak geçerli olmabilmesi için damga vergisinin yatılmış olması zorunluluk arzetmekte midir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Tür Değişikliğinden Önceki Firmanın Vergi ve Sosyal Güvenlik Borçları İhale Sürecini Etkiler Mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İsteklinin %51’i oranında hisseye sahip olduğu istekli içinde ihale tarihi itibarıyla vergi ve SGK borcunun bulunmaması gerekli midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Vergi borcuna yönelik mahkemeye yapılan başvuru sonuçlandırılıncaya kadar ihaleye katılmaya engel teşkil eder mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Vergi borcu veya SGK borcu olanların ihalelerden yasaklanma kararı alınması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Vergi borcu veya SGK borcu olanların geçici teminatları gelir kaydedilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  Stopaj vergisi ihalelere katılım için engel teşkil eder mi?

  Devamını Oku