1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İhale bedelinden daha yüksek bedelle iş deneyim belgesi düzenlenmesi resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturur mu?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İhaleli olarak verilen hizmet alımında, fiilen çalışmayan kişilerin çalışmış gibi gösterilerek, gerçeğe aykırı evraklarla SGK ya verilen pirim bildirgelerindeki sürelerin sigorta sicillerine işlenmesinin sağlanması ve adı geçen şahısların ileride şartların tamamlanması ile emeklilik hakkından faydalanması ve kısa vadede ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak suretiyle kurumun zararına neden olunması suç mudur? Hangi hallerde kamu görevlileri iddia edilen suçtan beraat edebilir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Yapılmayan imalatları yapılmış gibi göstermek suretiyle gerçeğe aykırı hakediş ve eki belgeler düzenleyen kişilerin, görev ve sorumlulukları ilgili mevzuata göre tespit edilmeli ve eylemlerinin tespiti halinde resmi belgede sahtecilik ve bu suça iştirakten haklarında işlem tesis edilmelidir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Fotokopi belgenin kullanıldığı, kullanılan belgenin suret belge özelliği taşımadığı, hukuki sonuç doğurmaya elverişli nitelikte olmayan ve aldatıcılık özelliği de bulunmayan bu belgeden dolayı resmi evrakta sahtecilik suçunun işlenemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Gerçeği yansıtmayan iş deneyim ve vergi borcu olmadığına dair belgeleri sunması suretiyle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 17/c maddesinde belirtildiği şekilde ihaleye iştirak ettiğinin kabulü karşısında, ilgili kişiler hakkında evrakta sahtecilik suçundan kaynaklı verilen hüküm usul ve yasaya uygundur.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İhaleye katılan isteklilerin teklif zarfları içerisinde sahte belge kullanmaları işleminin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturmayacağı, sahte evraktan dolayı sahtecilik suçunun ortaya çıkacağı hk.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Doktorların hastaları görmeden reçetelere ilaç yazması olayının resmi evrakta sahtecilik suçunu oluşturabileceği.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  İstenilen düzeyde makine parkına sahip olmamasına rağmen, varmış gibi demirbaş defteri düzenlenmesi ve bunun ihale komisyonuna verilmesi evrakta sahteciliktir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  SGK'ya eksik bildirge verdiği halde, idareye ücretleri tam olarak almak için doğru bildirge veren kişi hakkında evrakta sahtecilikten işlem yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Resmi Evrakta / Evrakta Sahtecilik

  Yapılmamış işler için hakediş düzenlemek ve ödeme yapmak, gerekli şartlar da araştırılmakla beraber, resmi evrakta sahtecilik suçunu ilgilendirir.

  Devamını Oku