1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tutanağında (MB-58); fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde kullanılan Pn katsayısının tespitinde; güncel endeks nasıl hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat yapılan iş kaleminin analizinde (MB-63); sözleşme eki birim fiyat tarifleri cetvelindeki bazı pozların kapsamında yer alan imalat kalemleri için, teklif birim fiyatların kullanılması gerekirken kamu kurumlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat yapılacağı hususunun net olmadığı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Mali Denetim ve Dış Denetim Yaptırılması Kamu Zararı Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak süre verilmesi ve revize iş programının hazırlanıp/kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen kamu zararından kim sorumludur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Ödenek ve iş programı revizesinde inşaat yasağı süresince Haziran-Eylül 2013 döneminde iş tamamen durmuş kabul edilerek kısmi imalat tutarlarına ilişkin fiyat farkı hesabında Ekim 2013-Nisan 2014 dönemlerine ait fiyat farkı endeksleri alınması uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Turizm sezonundaki inşaat yasağına bağlı olarak süre uzatımı verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ceza

  Teknik şartnamede belirtilen personel sayısından daha az personel çalıştırılmasına rağmen idare tarafından yüklenici firmaya karşı cezai işlemin uygulanmaması hangi durumlarda kamu zararı olarak değerlendirilmez?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmamasında Hangi Kamu Personeli Sorumludur?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Ceza

  Çalışan Personelin İhale Dokümanında İstenilen Mezuniyet Şartlarını Sağlamaması Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Eksik Personele İlişkin Olarak Cezai Yaptırım Uygulanmaması Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Toplu Taşıma Elektronik Ücret Toplama ve Araç Takip Sistemi İşi”nde yükleniciye ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine aykırı olarak bilet başına 12 kuruş yerine 25 kuruş üzerinden bilet bedeli ödenmesi Kamu Zararı Mıdır?

  Devamını Oku