1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kira Şartnamesinin İhale Sonrası Sözleşme Kapsamında Ödenmesi Gereken Hususları Değiştirmeleri Nasıl Değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Birim Müdürleri ve Sivil Toplum Yöneticilerini Bir Başka Şehirde Geziye Götürmek Kamu Zararı Olarak Öngörülebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Ödemelerde KDV Hariç Aylık Şu Kadar Tutar Diye Bir İbare Varsa Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Taşınmaz inşaat protokolünde yapılması gereken ve teslim edilmesi gereken masa sandalye vb hususlar teslim edilmeden ödeme peşin yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Eksik İmalatın Tespiti Durumunda Hakediş Raporlarını İmzalayanların Sorumluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik Personel Görev Başında Olmadığı Gerekçesiyle Kontrol Teşkilatı Kesilen Para Cezasından Sorumlu Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Teknik Personel

  Teknik personelin iş başında olduğu nasıl delillendirilebilir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat Farkı Ödenmesi Hesaplanırken İş Programına Uyulmaması Kamu Zararı Olarak Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Ahşap desenli dış cephe boyasının üzerine grenli boya yapıldığı ve her iki imalat için de ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Giriş merdivenin yıkılıp yeniden bodrum kattan giriş merdiveni yapıldığı ve her iki imalat için de ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İşyeri Hekimine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Belirlenen Ücretlerden veya Belediye Kanunu’nda Yer Alan Sözleşmeli Doktora Verilen Ücretten Fazla Ücret Belirlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Denetçi Tarafından Usulüne Uygun Görevlendirme Yapılmadan Bilirkişi Rapor Düzenleyemez Mi?

  Devamını Oku