1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat Farkı Ödenmesi Hesaplanırken İş Programına Uyulmaması Kamu Zararı Olarak Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Ahşap desenli dış cephe boyasının üzerine grenli boya yapıldığı ve her iki imalat için de ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Giriş merdivenin yıkılıp yeniden bodrum kattan giriş merdiveni yapıldığı ve her iki imalat için de ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İşyeri Hekimine 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndaki Belirlenen Ücretlerden veya Belediye Kanunu’nda Yer Alan Sözleşmeli Doktora Verilen Ücretten Fazla Ücret Belirlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Denetçi Tarafından Usulüne Uygun Görevlendirme Yapılmadan Bilirkişi Rapor Düzenleyemez Mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Fiilen Çalışılmayan Günlerde İhale Kapsamında Çalışan Personele Yemek ve Yol Yardımı Ödenecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Hizmet Alım İhalesinde Çalışan Personelin Şartnamede Yer Alan şartları Sağlamaması Durumunda Kamu Zararı Olarak Değerlendirilecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Damga Vergisi

  Sözleşmenin imzalandığı günle aynı gün içerisinde değiştirilen bir sözleşme hükmü bulunmaktadır ve bu sözleşme hükmünde “sözleşmenin 1 asıl nüsha olarak imzalandığı ve sözleşmenin imzalarının tamamlanmasından sonra fotokopisi çekilerek çoğaltılacak 4 suretten, 3 adedinin İdarede kalacağı, 1 adedinin ise aslına uygunluğunun idarece onaylanacağı ve Yükleniciye verileceği” doğrultusunda bir hüküm ekstra damga vergisi kesilmesini gerektirecek midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde İş Eksilişi Olması Durumunda Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Eksik İlerin Hesaplanmasında Yaklaşık Maliyetten Yapılan İndirim Tutarı Oranı Düşülebilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Yapılmayan İşlerin Eksilişi Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel İşlerde Eksik İş Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku