1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Pasolig Kartının Ücretsiz Olarak Dağıtılması Bir Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Belediyede çalışan personele, elektronik karta para yüklemesi yapılmak suretiyle yemek yardımında bulunulması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Memur personele yemek yardımının, yemek verme şekli yerine ihaleyi alan yüklenicinin anlaşmalı olduğu lokanta vb. yerlerde yemek yenilmesini sağlamak suretiyle yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Stokta Bulunulması Gerekli Olmadığı Gerekçesiyle İdareye Zamanında Teslim Edilmeyen Mallar İçin Gecikme Cezası Kesilmemesi Kamu Zararı Oluşturacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Belediyeler Tarafından Bünyesinde Amatör Spor Kulüplerini Barındıran Profesyonel Spor Kulüplerine Yardım Edilmesi Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ceza

  Laboratuvar Analizlerinden Yola Çıkılarak Sözleşmede Öngörülen Yaptırımların Yükleniciye Uygulanmaması Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin yöntemiyle satın alınan 5 adet el dokuması halının fiili ve fiziki denetim sonucunda mevcut olmaması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Sözleşmenin feshedilmesine sebebiyet veren danışmanlık firmasına yaptırım uygulanmaması kamu zararı olarak değerlendirilebilecek midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Ceza

  Aynı madde de birden fazla bir yaptırım uygulanması gerekliliği bulunmakta ise nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler Profesyonel Spor Kulüplerine Bünyelerinde Amatör Takımlar da Olduğu Gerekçesiyle Nakdi Yardımda Bulunabilirler Mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Ceza

  Cezai Yaptırımlarla İlgili Hususlar Yüklenici Tarafından Sözleşme İmzalandıktan Sonraki Süreçte Dokümanın Anlaşılır Olmadığı Gerekçesiyle İdare Tarafından Uygulanmayabilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yerinde Tespiti Yapılamayan Halıların Devlet Büyüklerine Hediye Edildiğine Dair Bir Savunma Geçerli Bir Savunma Olacak Mıdır?

  Devamını Oku