1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Aynı madde de birden fazla bir yaptırım uygulanması gerekliliği bulunmakta ise nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Belediye Harcamaları / İlişkileri

  Belediyeler Profesyonel Spor Kulüplerine Bünyelerinde Amatör Takımlar da Olduğu Gerekçesiyle Nakdi Yardımda Bulunabilirler Mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ceza

  Cezai Yaptırımlarla İlgili Hususlar Yüklenici Tarafından Sözleşme İmzalandıktan Sonraki Süreçte Dokümanın Anlaşılır Olmadığı Gerekçesiyle İdare Tarafından Uygulanmayabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yerinde Tespiti Yapılamayan Halıların Devlet Büyüklerine Hediye Edildiğine Dair Bir Savunma Geçerli Bir Savunma Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ceza

  Yapım İşi Sözleşmesinin İdare Tarafında Feshedilmesine Sebebiyet Veren Bir Başka Kişiye Hazırlattırılan Projeler İse Proje Müellifine Cezai Yaptırım Uygulanması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yükleniciye yersiz olarak verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgesi (VRHİB) kapsamında, damga vergisi istisnası uygulanması.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Kesin teminat mektubunun süresinin dolarak işin kesin kabulü yapılmadan hükümsüz kalması nedeniyle idarenin zamanında tedbir almayarak imalat kusurlarının teminatsız kalması buna bağlı olarak kesin kabul noksanlıkları bedelinin üniversite bütçesinden karşılanması kamu zararı mıdır?v

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Belediye'nin Avukatlık Hizmet Alımlarının Doğrudan Temin İle Ödenmesi Kamu Zararı Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  İhaleden önce belirlenmiş herhangi bir köprü inşaat zammı oranı bulunmamasına rağmen ödenmesi mümkün müdür? Sayıştay Genel Kurul Kararı Doğrultusunda

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tutanağında (MB-58); fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde kullanılan Pn Katsayısı nasıl hesaplanır ?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Uçucu kül olarak kullanılan malzemenin temin ve nakliye giderlerinin, birim fiyata dâhil (MB-13) olmasına rağmen yeni birim fiyat (MB-60) yapılarak ayrıca ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tutanağında (MB-58); fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde kullanılan Pn katsayısının tespitinde; güncel endeks nasıl hesaplanacaktır?

  Devamını Oku