1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yeminli Mali Müşavirden (kısmen gelir) giderlerine ilişkin sürekli mali denetim ve danışmanlık hizmetine ilişkin ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi? İhale Mevzuatı Hakkında Danışmanlık Hizmeti Alınması Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yeminli Mali Müşavirden (kısmen gelir) giderlerine ilişkin sürekli mali denetim ve danışmanlık hizmetine ilişkin ödeme yapılması kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi? İhale Mevzuatı Hakkında Danışmanlık Hizmeti Alınması Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  İhale Dokümanında Fiyat Farkına İlişkin Yanlış Olarak Eski Kararname Hükmü Yer Alması Durumunda Eski Fiyat Farkı Kararnamesi Mi Yoksa Yeni Kararname Doğrultusunda Ödeme Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Sorumluluk

  İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için ihale danışmanlık hizmetinin alınması sonucu ihalede mali sorumluluk kimde olacaktır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Kamu Zararı

  İhtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması, ihale işlemlerinin sağlıklı yürütülebilmesi için ihale danışmanlık hizmetinin alınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Zarar gören mobese görüntüleme sistemine ait fiber optik kablolarının onarım bedeli Kurum Bütçesinden Mi Ödenmelidir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Gecikme Cezası

  2 adet denetim aracı çalışması gerekirken, 1 adet çalışması, 2’nci aracın 2 no.lu hakedişten itibaren çalışmaya başlaması, buna rağmen sözleşmenin öngördüğü gecikme cezasının uygulanmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Hizmet)

  Teklif Cetvelinde Yer Alan Konteyner Yıkama Aracı Fiilen Kullanılmadığı Günler İçin Hakedişten Kesinti Olacak Mdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Fiyatı Belli Olmayan İşlerde Yeni Birim Fiyat Nasıl Belirlenecektir? Teklifte Benzer Nitelikte Kalemler Alınabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Fiili Denetimde Yerinde Bulunmayan İmalatlar Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi? Kabul aşamasında kabul edilmiş ancak fiili denetimde yerine olmayan imalatların bedeli henüz yükleniciye ödenmemiş ise kamu zararı olarak değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  Özel Teknik Şartnamede Yer Alan İmalatlar İçin İş Artışına Gidilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İş Eksilişi İle İşin Beklenen Miktarda Tamamlanmaması Sonucu Ödenen %5’lik Tazminat Kamu Zararı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku