1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Ceza

  Şartnamede Belirtilen Araçların Çalıştırılmaması Ancak Hizmetin Aksamadan Devam Etmesi Durumunda Cezai Müeyyide Uygulanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İlgili Kamu Zararına İlişkin Alacak Takip Dosyası Açılması Tazmin Hükmünün Kaldırılması İçin Yeterli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yüklenicinin teklif vermiş olduğu benzer iş kaleminin teklif fiyatının yaklaşık maliyet fiyatına oranı esas alınarak bulunan artırım oranı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yüklenicinin teklif vermiş olduğu benzer iş kaleminin teklif fiyatının yaklaşık maliyet fiyatına oranı esas alınarak bulunan artırım oranı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yapımına karar verilen yeni malzeme bedeline ihale tenzilatı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait analiz ve rayiçlerin kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Eğitim seminerine katılan personele ilişkin giderlerin bütçeden ödenmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  İşletme Hakkı Devredilen Taşınmazların Kira Bedelinden KDV Tahsil Edilmeli midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Kamu Zararı

  Yemek Yardımı Bütçe Uygulama Talimatındaki Rakam Kadar Mı Yoksa Yemek Bedelinin Yarısı Kadar Mı Tahsil Edilmelidir?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Belediyespor kulübüne belediye taşınmazlarının ihale yapılmaksızın tahsis edilmesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Kamu Zararı

  idarece belirlenmiş ihale usulünün doğru tespit edilip edilmediğinin kontrol edilmesi” ve “ihale işlem dosyasının kontrol edilerek eksiksiz olmasının sağlanması işi satın alınması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Ceza

  Yüklenici tarafından ihale dokümanında öngörülen personelden daha az sayıda personel çalıştırılması sebebiyle sözleşmede belirtilen cezai müeyyidenin uygulanmaması hakkında Temyiz Kurulu Kararı

  Devamını Oku