1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Doğrudan Temin

  Doğrudan temin usulüyle yaptırılan çatı örtüsü yapım işinde, proje ve mahal listesi ile yapım şartlarının düzenlenmemesi, imalatın yapılmış halinin fiili olarak gösterilememesi kamu zararı olarak değerlendirilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  Sözleşmenin Feshi Durumunda Kesin Teminatın Gelir Olarak Kaydedilmesi Durumunda Güncelleme Yapılmaması Kamu Zararı Mıdır? Ve Sorumlu Kim Olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Mücbir Sebeplerle Sözleşmenin Feshi Durumunda Yükleniciye %5 Oranında Tazminat Ödenecek Midir? Sorumluluk Kimde Olacaktır?  

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Yapım işinde daha az miktarda çimento ve su, daha fazla kum ve agrega kullanılarak imalatın gerçekleştirilmesine rağmen gerekli kesintilerin yükleniciden yapılmaması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Şartnamede belirtilen ölçüden daha kısa olan mutfak tezgahına yapılan ödeme kamu zararı olacak mıdır?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Şartnamede belirtilen ölçüden daha kısa olan kitaplığa yapılan ödeme kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Şartnamede yer alan ölçülerden daha küçük bir perde kamu zararı oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Fındığın Hasat Dönemi Süre Uzatımı Olarak Değerlendirilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Havanın Yağışlı Olduğunun Günler İçin Süre Uzatımı Verilebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Hatalı Verilen Süre Uzatımında Gecikme Cezası Mı Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Hatalı Süre Uzatım Kararına İmza Atmayan Harcama Yetkilisi ve Gerçekleştirme Görevlisi Sorumlu Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Bir Başka İdare Olan İller Bankasının Altyapı Çalışmaları Nedeniyle Süre Uzatımı Verilebilir Mi?

  Devamını Oku