1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni Birim Fiyat Hesaplanırken Benzer Nitelikli Mi Yoksa Aynı Nitelikli Mi Fiyatlar Baz Alınmalıdır?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ceza

  Raporlu Olunulan Günlerde Yükleniciden Hakedişinden Cezai Kesinti Yapılmalı Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Mücbir Sebebe Dayanarak Sözleşmenin Feshi Halinde Kesin Teminatlar Gelir Olarak Kaydedilecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Sorumluluk

  Ödeme Emri Belgesini İmzalayan Veri Hazırlama Ve Kontrol İşletmeninin Mali Sorumluluğu Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Çatı İmalat Hatası Sonradan Tespit Edilmesi

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İş Artışları/iş Eksilişleri

  İhale Dokümanı Çerçevesinde Sözleşme Kapsamında Olan ve Olmayan İşler

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ceza

  Şartnamede Belirtilen Araçların Çalıştırılmaması Ancak Hizmetin Aksamadan Devam Etmesi Durumunda Cezai Müeyyide Uygulanacak Mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  İlgili Kamu Zararına İlişkin Alacak Takip Dosyası Açılması Tazmin Hükmünün Kaldırılması İçin Yeterli Olabilecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yüklenicinin teklif vermiş olduğu benzer iş kaleminin teklif fiyatının yaklaşık maliyet fiyatına oranı esas alınarak bulunan artırım oranı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yüklenicinin teklif vermiş olduğu benzer iş kaleminin teklif fiyatının yaklaşık maliyet fiyatına oranı esas alınarak bulunan artırım oranı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; yapımına karar verilen yeni malzeme bedeline ihale tenzilatı uygulanabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat oluşturulurken; ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıla ait analiz ve rayiçlerin kullanılabilir mi?

  Devamını Oku