1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Zamanaşımı

  Zamanaşımına Uğramış Harcırah tutarları ödenebilir mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Zamanaşımı

  Kamu idarelerinden alacaklı olanların, söz konusu alacaklarının ödenmesini ne kadar süre içerisinde talep edebilirler?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Kıdem ve ihbar tazminatları 10 yıllık, izin alacağı 5 yıllık, fazla mesai, yol ve yemek yardımları 5 yıllık zamanaşımına tabidir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eser sözleşmesinden doğan bütün davaların, yüklenicinin kasıt veya ağır kusuru ile akdi hiç veya gereği gibi yerine getirmemiş ve bilhassa ayıplı malzeme kullanmış veya ayıplı iş meydana getirmiş olması sebebiyle açılacak davalar hariç 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi olduğu, vekillikten azledilen tarihten sonra 5 yıl eklenildiğinde davanın zamanında açıldığı ve bu sebeple zamanaşımı sebebiyle davanın reddi doğru değildir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Ücret, fazla mesai, yıllık izin alacakları beş yıllık zamanaşımına tabidir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Zamanaşımı ileri sürülmedikçe, hakkın var olduğu ve istenilmesinde sakınca bulunmadığı yönünde karar verilmesinde sakınca bulunmamaktadır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eser sözleşmelerinde zamanaşımı teslimle yani kesin kabulün yapıldığı tarihle başlar. İlk hakedişten itibaren zamanaşımı başlatılmaz.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Davacı, taraflar arasında akdedilen yap-işlet-devret sözleşmesinin sona ermesine rağmen davalı yüklenici tarafından eksik teslim edilen eşya bedelleri ile yapılmayan imalat bedellerinin tahsili talebinde bulunmuştur. Uyuşmazlık, eser sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Eser sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda, eksik işler bedeli teslim sırasında ihtirazi kayıt ileri sürülmemiş olsa bile zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Açıklanan nedenlerle, taraf delilleri toplanarak eksik işlerin bulunup bulunmadığı araştırılarak sonuca göre karar verilmelidir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Eserde noksanlıkların bedeli zamanaşımı süresi içerisinde her zaman istenebilir. Noksan eser açık ayıplı olarak nitelendirilemez.

  Devamını Oku