1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  K1 Belgesi Yerine K* Belgesi Sunulması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Açık Kasa Kamyonet Kasko Değerinin %2 lik Sınırlamaya Tabi Midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  4 adet 45+1 Kişilik Otobüs’ün de tamamının isteklilerin kendi malı olmasının istenilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kamyonet çift kabin 5+1 (23 araçx30 ay)” vb araçlarında Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından yayımlanan ve harcama talimatının verildiği yılın ocak ayı itibarıyla uygulanacak motorlu kara taşıtları kasko değer listesinde yer alan kasko sigortası değerinin %2’sini aşmaması kuralı geçerli midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kent Temizliğine Yönelik Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi İçin Temizlik Hizmet Araçlarının Çalıştırılması İşinde K1, ve D2 Yetki Belgelerinin Birlikte İstenilmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Kendi Malına İlişkin Düzenleme Özellikle Araçların Model ve Yıl Sınırlaması İle Birlikte Düşünüldüğünde İhale Hukukuna Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname'nin aktarılan maddesinde, ilçe sınırları içerisinde yapılan etkinlikler, sosyal faaliyetler ile resmî yarışmalara okulu temsilen gidecek öğretmen ve öğrencilerin taşınmasının ücretsiz olarak yapılacağı kurala bağlanmış olmakla birlikte, bunların sayısı ve/veya mesafesi konusunda bir belirlemeye gidilmediği gibi, herhangi bir üst sınır da belirlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralama İhalelerinde Kasko Değerinin Yüzde 2’lik Hesabı Nasıl Gerçekleştirilecektir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç takip sistemleri tek firmayı işaret etmesi hukuka aykırılık taşıyacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama işinde talep edilen yazıcı ve cep telefonları için ayrı satır açılmalı mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İdari Şartname'de sadece binek ve kombi tipi araçların aylık kiralama bedeli kasko bedelinin yüzde ikisini aşmayacak kalemler olarak belirlenmesi durumunda ihale kapsamında kiralanan tüm araç cinslerinin Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında kasko bedelinin yüzde ikisini aşamayacak kalemler arasında olması durumunda nasıl hareket edilecektir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç Kiralama İhalesinde İsteklinin Asgari İşçilik Maliyetini Karşılamadığı Gerekçesiyle Değerlendirme Dışı Bırakılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku