1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Doğrudan Temin

  4734 sayılı Kanun kapsamında olmadığı idare beyanında yer almakla birlikte piyasa araştırması doğrultusunda doğrudan temin limiti altında gerçekleştirilenm işlemler doğru olarak gerçekleştirilmiş midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İhalenin iptali nedeniyle faaliyet durdurulması nedeniyle açılan tam yargı davasının sonucu

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Sözleşme Olmaksızın Kullanılmaya Devam Eden Yere İlişkin

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme Feshi Sonrası Karşılıklı Açılan Davaların Sonucu

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İhale Öncesi Sahte İş Deneyim Belgesi Sebebiyle Feshedilen Sözleşme Sonrası İmalatlar Kaynaklı Açılan Davanın Sonucu

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  İdare ve Yüklenicinin Sözleşme Feshi Sonrası Karşılıklı Açtıkları Davanın Sonucu

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Proje Revizyonu Sebebiyle Açılan Davaların Sonucu

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdareye şikayet sonrası verilen cevap sonunda kaç gün içinde KİK’e başvurulması gerektiğini gösteren Karar

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Benzer işin evrak, çöp ve talaş taşıma işleri ile birlikte temizlik işlerini de kapsayacak şekilde düzenlendiği ihalede Malzemesiz Temizlik ve Evrak Taşıma Hizmet İşçiliği Yaptırılması işine ilişkin iş deneyim sunulması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet İhalesinde İş Ortaklığında Bulunan Herkes Tarafından TSE Belgesi Sunulma Zorunluluğu Getirilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat İhaleye Katılan Kişi Dışında Bir Başka Kişi Tarafından Yatırılabilr veya Havale Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Köy Muhtarı ve Köylüler Çadırlı Kamp İşletmeciliği İhalesinin İptaline Karşı Dava Açmaları Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku