1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Geçici Teminat

  Hakkında kamu davası açıldığından dolayı yasaklılık kararı alınan isteklinin ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasaklılık İşlemleri

  Kamu İhale Kurulu’nun Yasaklılık İşlemleri Hakkında Değerlendirme Yetkisi Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet başvuru tarihi itibarıyla imza sirküsünün süresinin dolması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  İlk oturumda teklif fiyatının açıklanmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

   Teknik görüş almaksızın Firma tarafından ilgili cihaz hakkında geçerli olduğuna dair belge konulmadan teklifin değerlendirme dışı bırakılması hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhale üzerinde kalan firma konkordato ilan edilmesi durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir? Hakkında yasaklılık hükümleri uygulanacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  İhale üzerinde kalan firma konkordato ilan edilmesi durumunda geçici teminatı gelir olarak kaydedilecek midir? Hakkında yasaklılık hükümleri uygulanacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında 1 yıl üzerinden düzenlenen sözleşmenin süresi teklif mektubunda 366 gün olarak yer alması durumu hukuka aykırılık teşkil etmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalede 14 teklifin yeterlik değerlendirmesi neticesinde uygun görülmediği, teklifi aşırı düşük olarak tespit edilen 5 isteklinin teklifinin ise reddedilerek ihalede sınır değer tutarı ve yaklaşık maliyet tutarı aralığında 6 adet geçerli teklifin tespit edildiği ve ihalede “Tüm tekliflerin reddedilerek ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araç kiralama ihalelerinde trafik cezalarında kimin ödeyeceği doğrultusunda net bir düzenleme yapılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Bursa’da gerçekleştirilen ihalede idarece, 2 adet arazöze sahip olduğunu araç ruhsatı ile tevsik eden başvuru sahibi isteklinin, araç ruhsatlarında yer alan Kocaeli İli dışına çıkamayacağına ilişkin şerh olması nasıl değerlendirilecektir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Komisyon ve Çalışmaları

  İhale Komisyon Kararı Kaç Günde Alınmalıdır?

  Devamını Oku