1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yeni İhale Komisyon Kararı Yeni Bir Şikayet Başvuru Süreci Başlatır Mı?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda İş Hacmi Yerine Ciro Rakamları Girilmiş İse Teklif İçin Yeterli Olur Mu?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketler Ortakların Durumuna İlişkin Standart Form Dışında Ortaklık Pay Defter Sunmak Zorunda Mıdırlar?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığında İş Deneyim Belgesinin Kullanılmasına İlişkin Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Elektronik İhale

  İş ortaklığının pilot ortağı tarafından tüzel kişiliğin ortakları ve ortaklık oranlarına ilişkin Yeterlik Bilgileri Tablosunda herhangi bir beyanda bulunulmaması bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Hizmet Alım İhalelerinde Özel Sektöre Sunulan İşlere İlişkin Olarak Kısmi zamanlı Bir Sözleşme İse Sosyal Güvenlik Kurumu Çıktılarına Gerek Bulunmakta Mıdır?Hizmet Alım İhalelerinde Özel Sektöre Sunulan İşlere İlişkin Olarak Kısmi zamanlı Bir Sözleşme İse Sosyal Güvenlik Kurumu Çıktılarına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alımında Gramajlar İle İlgili Bir Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Sözleşme İmzalamaya Davet Edilen Firmanın Şikayet Başvurusu İncelenmek Zorunda Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  İhale Tarihi İtibarıyla Kesinleşmiş Vergi Borcu Olanlar İhalelerden Yasaklanacaklar Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.2’nci maddesinde tekrar eden aykırılık hallerine ilişkin tabloya yer verilmesi zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Araçlara Takılacak Olan GPS Cihazının Markası Belirtilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nın “Ödeme yeri ve şartları” başlıklı 12.1’inci maddesinde yer alan 120 günlük tahakkuk süresi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku