1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Aşırı Düşük Açıklamasına Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Ruhsat Yılında Aracın Kayıtlı Şase No’sunda Farklı Yazması Durumunda İdare Tarafından Nasıl Bir İşlem Tesis Edilmelidir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Bir Şirket Adına Şubesi Doğrudan İtirazen Şikayet Başvurusu Yapabilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı olarak İstenen Araçların Ayrı Yaprak Toplama Aracı ve Ayrıntılı Araçlar Olarak İstenilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihalenin yapılacağı günden en geç bir iş günü öncesi mesai bitimine kadar …Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne bir dilekçe ile başvurarak, ihale kapsamında çalıştıracak araçları tevsik edecek belgeleri gösterecek ve ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ almalarının istenilmesi hukuka uygun mudur?İhaleye katılmak isteyen istekliler, ihalenin yapılacağı günden en geç bir iş günü öncesi mesai bitimine kadar …Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ ne bir dilekçe ile başvurarak, ihale kapsamında çalıştıracak araçları tevsik edecek belgeleri gösterecek ve ARAÇ UYGUNLUK BELGESİ almalarının istenilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  İdrar Bütünlük Testinin UTS Kaydı Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede ciro tutarının yazdığı kısımda hangi yıla ait olduğunun belirtimemesi tamamlatılabilir bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Kısımların Toplamı Yazmasına Rağmen Kısımların Genel Toplamının Yazılmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirilmesine Tabi Olan Bir Cihaz Hakkındaki İddialar KİK tarafından teknik görüşe gönderilerek mi uyuşmazlık netleştirilmektedir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Ekap’a kaydedilen ticaret sicil gazetesinin tarih ve no sunun yanlış olarak girilmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  “İmza Sirküleri” bölümünde beyan edilen imza sirkülerindeki bilgilerin şirket ortağının TC Kimlik numarasının Ticaret Sicil Gazetesinde ilgili bölümlerine yazılmaması firmanın teklifinin değerlendirme dışı kalmasını gerektirir bir hukuka aykırılık mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Demonstrasyon & Numune

  Numune Değerlendirmesi Yapılmayan Bir İhalede Kamu İhale Kurulu Katolog Üzerinden Karar Vermesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku