1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Geçici Teminat

  Sözleşme İmzamaktan Döviz Artışı KAynaklı İmtina Edilebilir Mi? Bu durumda Geçici Teminatın Gelir Olarak KAydedilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Yabancı Bir Şirket Satın Alınarak İş Deneyim Belgesi Sahibi Olunabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  ihaleye teklif veren iki firma olmakla birlikte tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve buna binaen ihalenin geride kalan tek istekli olan Yamanlar Tur. Mad. En. İth. İhr. ve Tic. Ltd. Şti. üzerinde bırakılmasının 4734 sayılı Kanun'un 5. ve 17. maddesinde öngörülen rekabetin sağlanması ve eşitlik ilkesinin ihlâli niteliğinde olduğu iddiası incelenmesi gereken bir iddia mıdır?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Teknik şartnamede 624 kişi ye konaklama hizmeti verileceği belirtilmiş iken teklif mektubunda 626 kişi olarak satır açılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede 22.04.2022 tarihi saat 14:00’de yapılacak ihaleye davet yazısının 21.04.2022 tarihinde saat 16:38’de taraflarına tebliğ edilmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Şartnamede yer alan dedektör boyutunun en-boy olarak “29x29” cm şeklindeki düzenlemenin “26x33” şeklinde değiştirilmesi gerektiği iddiası hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Zeyilname / Açıklama Talebi

  Zeyilnamede İlana Yansıyan Hükümleri Düzeltme İlanı Yapılmadan Düzeltilmesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Yer Alan Bilanço Bilgilerinin Tevsiki İsteklilerden İstenecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhalede 2 Ayrı Sınır Değer Katsayısı Belirlenebilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Muhtelif Köylerde Kilitli Parke Döşeme İşçiliği Hizmet Alım İhalesinden Alınan İş Deneyim Belgesi Beton Parke Tamiratı Yapım İşi İçin Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Elektronik İhaleye Yönelik Yaklaşık Maliyete Dair Başvurular Ne Zaman Yapılabilecektir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Süreklilik Arz Eden Hizmet Alımlarında Sözleşme Tasarısı’nın 20.1’inci maddesinde şikayete konu ihalede kısmi kabul yapılacağının ve kabul işlemlerinin aylık olarak yapılacağının düzenlemesinin yapılması hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku