1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hataya Dair Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  Teknik Şartname'nin aktarılan maddesinde, ilçe sınırları içerisinde yapılan etkinlikler, sosyal faaliyetler ile resmî yarışmalara okulu temsilen gidecek öğretmen ve öğrencilerin taşınmasının ücretsiz olarak yapılacağı kurala bağlanmış olmakla birlikte, bunların sayısı ve/veya mesafesi konusunda bir belirlemeye gidilmediği gibi, herhangi bir üst sınır da belirlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yeterlik Kriterleri

  Teknik şartnamede belirtilen hususlarla ilgili olarak ihalede yeterlilik kriteri belirlenebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Mal)

  Mal Alımları Aşırı Düşük Açıklamasında Önemli Tekli Bileşeni Nasıl Belirlenecektir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yaklaşık Maliyete Yakın Teklif Sunmak Değerlendirme Dışı Bırakılmasına ve İhalenin İptaline Sebep Oluşturmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Personel Çalıştırılmamasına Dayalı Olmamasına Rağmen Personel Çalıştırılan İhalede Fiyat Farkı Ödenmemesine Yönelik Düzenleme Yapılmaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malı Olduğuna Dair Belge Olarak Finansal Kiralama Sözleşmesi Konulabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yapım)

  Aselsan Kamu İdareleri Gibi İş Deneyim Belgesi Düzenleyebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi İhalesinde Açıklamalar İdarenin Belirlemiş Olduğu Yaklaşık Maliyet Üzerinden Mi Yapılması Gereklidir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Aritmetik Hata

  Aritmetik Hata Nasıl Anlaşılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Bir İhaleye Baba Oğulun Ayrı Firmalardan Teklif Vermeleri Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Tc Kimlik Numaralarının Yer Verilmesine Rağmen Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almaması Sorun Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku