1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Personel Taşıma İhaleleri (Servis)

  Servis Araçlarında J Plaka Zorunluluğu Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütleri İle İrtibat İltisak Hakkında Danıştay Kararı,

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhalelere Yönelik Olarak Şikayet Başvurularının İdare Tarafından Yanlış Yönlendirilmesi Kaynaklı Olarak Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İhale Dışı Bırakılma Halleri

  Terör Örgütü Üyeliğine İlişkin İhale Dışı Bırakılmaya İlişkin Olarak Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Kaşe Yer Alan Ancak İmza Yer Almayan İsteklinin Teklifi Sınır Değer Hesabında Yer Alacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Birim fiyat teklif cetvelinin ilk sayfasında imza ve kaşe bulunmaması Esasa Etkili Bir Hukuka Aykırılık Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Bilgi Eksikliği

  Teklif Zarfı İçersinde Sunulmayan Kendi Malı Olmaya İlişkin Bir Belge Bilgi Eksikliği Kapsamında Tamamlatılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Yönetme / Denetleme)

  İş yönetme belgesinin güncellenmesi hakkında Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Belediye seçimlerinde yönetimin değişmesinden sonra ihtiyacın artık olmadığına ilişkin ihalenin iptali gerekçesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Bilgi Eksikliği

  Birim fiyat teklif cetvelinde imza eksikliği bulunduğu gerekçesiyle sınır değer hesabına dahil edilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Teklif Zarfının Açık Olması Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Teklif Zarfının Açık Olması Gerekçesiyle İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku