1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Farklı Tarihlerde Aynı IPDen İhale Dokümanı İndirmek Yasaklanmayı Gerektirecek Bir Faaliyet Midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Belediyeler 3 Yıldan Daha Fazla İhaleye Çıkabilirler Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun İdareye Usulüne Uygun Olarak Şikayet Başvurusunda Bulunulduğuna Dair Her Hangi Bir İnceleme Yetkisi Var Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Elektronik İhale

  Yeterlilik Bilgileri Tablosunda davacı şirketin ortaklarının T.C. kimlik numarasının teklif dosyasında yer almamasının, ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmayan bir bilgi eksikliği midir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Anonim Şirketlerin Tüzel Kişilerde Ortaklık Durumunu Göstermek Amacıyla Ortaklık Pay Defterini Sunmamaları Hukuka Aykırılık Teşkil Etmekte Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ticaret Sicil Gazetesinde Ortaklara Ait TC Kimlik No’larının Yer Almaması Hukuka Uygun Mudur? Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Teknik Belgenin Fotokopi Olarak Sunulması Hukuka Aykırılık Teşkil Etmekte Midir? Örnek Danıştay Kararını İhtiva Eder

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Ramazan Ayında ve Özel Gün Menülerinin Örnek Olarak Sunulmaması Teklif Vermeyi Zorlaştırıcı Bir Unsur Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Yabancı Bir İş Deneyim Belgesi Üzerinde Noterler tarafından, bahse konu belgelerin kaydına veya belirli bir tarihte mevcut olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunulması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Elektronik İhale

  Ticaret Sicili Bilgileri”nin gösterildiği bölümde yer alan “Ortaklara Ait Bilgiler” kısmında, ortağa ait bilgiler yerine isteklinin ticaret unvanına yer verilmesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale dokümanında araçların tüm bakım ve onarım giderlerinin yüklenici tarafından karşılanacağının belirtildiği bununla birlikte Teknik Şartname’de araçların aylık ortalama kilometreden daha fazla yol yapması halinde ek bir bedel ödenmeyeceğinin ve araçların kilometre sınırlamasına tabi olmayacağının ifade edildiği, bu durumda kilometre sınırlaması olmayan araçlar için bakım ve onarım gideri hesaplanmasının mümkün olmadığı,

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nın 16’ncı maddesinde yapılan cezai yaptırımlara ilişkin düzenlemelerin belirsizlik oluşturduğu, düzenlemenin aynı fiil için 3 defa ceza kesilmesine sebep olacağı, bu düzenlemenin ihale konusu işin kontrolünün güçlüğü nedeniyle yüklenici üzerinde büyük bir baskı oluşturduğu iddiası yerinde bir iddia mıdır?

  Devamını Oku