1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Düzenleyici İşlem Kararından Sonraki İhale Kararına İtiraz Edilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Önemli Teklif Bileşenlerinin İdare Tarafından Teklif Mektubundaki Tüm Kalemler İstenebilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Başvuru Yollarının İdare Tarafından Yanlış Gösterilmesi Durumunda Şikayet Süresini Kaçırmak

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tıbbi Cihaz Alım İhalelerinde Teknik Şartnamede İhalede Sunulması Zorunlu Olan Belgeler İstenebilir Mi? Ve Bu Belgeler İdari Şartnamenin Hangi Maddesinde Düzenlenmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Radyoloji Hizmet Alımında Çalışacak Personelin Belirtilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Tereyağ Miktarının Teknik Şartnamede Bir Bölümünde 10 gr diğer Bir Maddesinde 15 gr olarak düzenlenmesi sorun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Hukuken Korunmaya Yönelik Bir Hakkın Bulunmadığı Doğrultusunda İtirazenŞikayet Başvurusunun Reddedilmesine Dair Danıştay Kararı,

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdare tarafından yanlış yönlendirme sonucunda başvurusu süresinin kaçırılmasına yönelik Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhalelerde Başvurularda Ortak Girişim Beyannamesinin Fotokopisi Sunulması Sorun Yaratacak Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Ortaklık Oranları Verilmesine Rağmen Buna İlişkin Bilgiler Ticaret Sicil Gazetesinde Yer Almamakta İse Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhale kapsamında hizmetin yürütülmesi sırasında gerekli gördüğü kadar personeli bünyesinde çalıştıracağı seklinde düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Elektronik İhale

  Elektronik İhalede Yeterlilik Bilgileri Tablosunda Ortaklara Ait Bilgilerin Boş Bırakılması Sorun Yaratır Mı?

  Devamını Oku