1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  İhaleye Fesat ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Nedeniyle Yüklenici Hakkında Yasaklanma Kararı Alınması İçin Somut Delile Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kamuya Ait Taşınmaz Satışında KDV Eklenecek Midir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Temizlik İşinde Toplu İş Sözleşmesi Fiyat Farkı Alacağına Dair Açılan Dava

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Yapım İşi İnşaatında Artan Maliyetler Kaynaklı Fiyat Farkı Talebine Dair Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Sözlü-İhalesiz-Sözleşme Dışı İş

  Sözleşme Kapsamında Gerçekleştirilen Ek İşler İçin Ek Bir Bedele Dair Açılan Dava Hk.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Sözlü-İhalesiz-Sözleşme Dışı İş

  Sözleşme Dışı Gerçekleştirilen İşlerde Zamanaşımı Süresi Kaç Yıl Olacaktır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhale Dokümanına İtiraz Sürecinde Faaliyet Alanında Bulunulduğuna Dair Ticaret Sicil Gazetesi Numarasının Verilmesi Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Kantin İşletmesi Doğrudan 51/g Yöntemi İhale Edilebilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İşin Bitmiş Olmasına Rağmen Teminat Mektubunun İade Edilmemesi Kaynaklı Açılan Dava

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Kitlerin depoya teslim edilmesi gerekçe gösterileren ihalenin kimde kalacağının bilindiği doğrultusunda suç isnat edilebilir mi?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Görevi Kötüye Kullanma

  Hastane binasının deprem güçlendirme projesi kapsamında gerçekleştirilen aynı nitelikteki işlerinin 3 ayrı doğrudan temin yöntemi ve 2 ayrı pazarlık usulü ihale ile gerçekleştirilerek kısımlara bölünmesi, bu kapsamda; hastane H4 bloku için tek ihale ile yapılması gereken işlerin doğrudan temin sınırı içerisinde kalmasının sağlanarak 3 ayrı kısma bölünmesi, 21.06.2007 tarihli pazarlık usulü ile yapılan ihalede hastanenin tüm alanının 30.000 m2 olmasına karşın 33.000 m2 üzerinden ihaleye çıkılması ve bu alana daha önce doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen 4.000 m2'lik H4 blokunun da ilave edilmesi, tüm bu işlemlerin, işlerin ... firmasına gördürülmek maksadıyla gerçekleştirilmesi, bu doğrultuda pazarlık usulü yapılan ihalelere ... firması ile bağlantılı şirketlerin çağrılması suç teşkil edecek midir?

  Devamını Oku