1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Gelir Kaydedilmesi İle İlgİli Olarak Yanlış Yere Başvuru Sonrası Süreler Konusunda Yaşanan Soruna İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Mutfağa ilişkin istenen belgelerin sözleşme yapılmasından sonra 3 iş günü içinde sunulmaması durumunun Sözleşme Tasarısı’nın 16.1.3’üncü maddesi kapsamında ağır aykırılık hali olarak da belirlenmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu’nun Teklif Sürelerinin Uzatılmasına Dair Düzeltici İşlem Kararı Verebilecek İken İhaleyi İptal Etmesini Değerlendiren Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  İş Deneyim Belgesi Yerine Sunulan Sözleşme ve Faturalarda Fatura ve Sözleşme Bedeli Farklılığında Gizli Fiyat Farkı İddiası Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Personel Taşıma İhaleleri (Servis)

  Öğrenci Taşıma İşine İlişkin İş Deneyim Belgesi Personel Taşıma İşi İhalesinde Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Hesaplama Modülü Kullanılarak Yapılan Açıklama İle Hesaplama Modülü Kullanmadan Yapılan Açıklama Arasındaki Farkın Değerlendirilmesine Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Şikayet Başvuru Dilekçesinde Faaliyet Alanına Dair Bilgilerin Yer Adlığı Belgelerden Ne Anlaşılması Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Talesemi tarama ve immunohematoloji testlerinin bir arada aynı kısımlarda birleştirilerek ihale edilmesi hukuka aykırılık teşkil decek midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Laboratuvar Hizmet Alım İhalesinde “Kamu Veya Özel Sektörde Gerçekleştirilmiş Olan Teşhis Ve/Veya Tedaviye Yönelik her türlü Hizmet Alımları Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir”ifadesi yeterli midir? Yoksa Mal Alımlarını Kapsayacak Şekilde Bir Benzer İş Tanımı Yapılmalı Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Tazminat

  Şirket Ortağı Hakkında Ceza Davası Açılması Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Açılan Davanın Sonucu

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Şirket Ortağı Hakkında Ceza Davası Açılması Sözleşmenin Feshedilmesine Gerekçe Olabilir Mi? L

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Özel Sektörün Gerçekleştirdiği Bir İhalede Sözleşme İmzalamaktan İmtina Eden Kişinin Geçici Teminatının Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku