1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Baro Pulu Eksikliği Nedeniyle İtirazen Şikayet Başvurusunun Reddedilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yanlış Yönlendirme Başvuru Sürecini Değiştirir Mi?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Araç (Taşıt) Kiralama İhaleleri

  8+1 kişilik çok amaçlı taşıtın Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi uyarınca kasko sınırlamasına tabi midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Deneyim Belgeleri (Hizmet)

  Sözleşmede Personel Çalıştırılacağı Net Olarak Belli Olmayan Hizmet Alımına İlişkin Sözleşme İş Deneyim Belgesi Olarak Sunulması Durumunda SGK Kayıtlarına Yer Verilecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  İş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin aynı iş kapsamında alt yüklenici olabilirler mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İdari Şartnamenin Teklif Fiyatına Dahil Olan 25’İnci maddesinin çok ayrıntılı olarak düzenlenmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Tip Sözleşmenin 16.1.1'inci maddesinin 26 numaralı dipnotunda yer alan işin özelliği gereği sürekli tekrar eden işlerde yer alması gereken düzenlemenin olmaması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İhaleye Davet 3 Gün Öncesinden Yapılması Davet Hakkının Elinden Alındığı Anlamına Gelecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ticaret Sicil Gazetesi / Faaliyet Alanı

  Ortaklığa İlişkin Bilgilere Yer Veren Ancak Standart Forma Yer Vermeyen İsteklilerin Durumu Ne Olacaktır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Zarfları

  Teklif Zarfı Açılmayan İstekliye Tutanak Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kanunu’nun 5’inci maddesi gereğince ihaleye ilişkin işin maliyetin tahmin edilenden fazla olacağı doğrultusunda iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  İdare tarafından önemli teklif bileşenleri arasında sayılmayan hususlarla ilgili olarak diğer ihalelerde istenilen bileşenler gözönüne alınarak açıklama yapılması gerekli midir?

  Devamını Oku