1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İdareye sunulan şikayet dilekçesinde yer verilmeyen iddialarla ilgili olarak ( İhale Üzerinde Kalan Firmanın İş Deneyim Belgesi gibi) Kamu İhale Kurulu’na sunulan itirazen şikayet başvurusunda yer verilmesi hukuka uygun olacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Teklifler Kabul Edilecek Midir? İhale Üzerlerine Bırakılabilir Mi?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Usulüne Uygun Şekilde Süresinde Sözleşmeye Davet Edilmeyen İsteklinin Şikayetı Değerlendirmeye Alınır Mı?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Ekskavatör Kiralama İhalelesinde Aşırı Düşük Açıklaması

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmetinin taşımalı olarak yapılacak birimlerinin de bulunduğu, bu durumda şoför olarak 1 kişi ve yemeğin götürüldüğü yerde dağıtım yapacak 1 kişinin de personel listesinde yer almasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  KİK’e YAPILAN ŞİKAYET BAŞVURUSU BEKLENİLMEDEN İMZALANAN SÖZLEŞME KİK’E YAPILAN İTİRAZ SONRASINDA FESHEDİLİRSE SONRASINDA TEKRAREN İMZALANABİLİR Mİ

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Resmi Tatillerde Çalışma Sürelerinin Yaklaşık Maliyete Eklenmesi Gerektiğine Dair İddianın İncelenmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Negatif Bir Teklif Yapılabilir Mi?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  İş Güvenliği Hizmet Alım İşinde İş Yeri Hekimine İlişkin İş Deneyim Belgesi Kullanılabilir Mi?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  Şirketlere İlişkin Ortakların TC Kimlik Numaralarının Nasıl Sunulması Gerektiğine Dair Herhangi Bir Düzenleme Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Kendi Malına İlişkin Olarak ruhsat örneklerini sunmasına rağmen demirbaş veya amortisman defterine kayıtlı olduğuna dair noter tespit tutanağı veya yeminli mali müşavir raporu veya serbest muhasebeci mali müşavir raporunun sunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  İhalenin Yaklaşık Maliyetin Eksik ve Yanlış Hesaplandığı Gerekçesiyle İptal Edilmiş Olması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku