1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Yasaklı olduğu gerekçesiyle teklifi değerlendirme dışı bırakılan bir isteklinin teklif tutarının ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarının altında olmasının ihalede rekabetin sağlanmadığı ve kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmadığı şeklinde değerlendirilerek ihalenin iptal edilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Düzeltici İşlem Sonrası İdare Tarafından İhalenin İptal Edilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  İhaleyi Gerçekleştiren İdarenin Adının Teklif Zarfınfa Doğru Ancak Teklif Mektubunda Yanlış Yazılmış Olması Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Yapım İşi Aşırı Düşük Teklife İlişkin Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Tekliflerin Eşitliği

  Kur’a Çekimine Yönelik Olarak İtirazen Şikayet Başvurusu İçin Süre Ne Zaman Başlayacaktır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Fiyat teklifinin dayanağı olan satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.6) ekinde meslek mensubuna ait faaliyet belgesinin sunulmasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Ortaklık Yapısına İlişki Belgelerin Yer Almaması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhaleye yönelik başvuru sürelerinin bildirilmemesi durumunda itirazen şikayet başvurusunun incelenmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  Üçüncü Kişilerden Alınan Fiyat Tekliflerinin Faaliyet Alanına İlişkin Kısıtlama Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Alt İşveren (Yüklenicilik) / Asıl İşveren

  Alt Yüklenici İş Deneyim Belgesi Hakkında Mahkeme Kararı

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Kamu İhale Kurulu’nun başvurunun incelenmesine gerek olmadığı hakkında bir karar vermesine gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Tekliflerin Değerlendirilmesi

  Terör Örgütü İltisak’ına yönelik olarak soyut kavramlar ile değerlendirme yapılmaması gerektiği hakkında.

  Devamını Oku