1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Projenin Eksiklikler Nedeniyle Tamamlanmaması Durumunda Sözleşmenin Feshi Sonrası İhalelerden Yasaklanma L

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  SGK Evrağının Gerçek Belgeden Farklı Olması Sebebiyle Firmanın Sözleşmesinin Feshedilerek 2 Yıl Yasaklanması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  SMMM Tarafından Hazırlanan Belgenin Sahte Olması Firmanın Yasaklanmasına Sebebiyet Verecek Midir? L

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Damga Vergisi

  İptal Edilen İhale Kararı Sonrası Sözleşme Nedeniyle Ödenilen Damga Vergisinin Durumuna Dair Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Damga Vergisi

  375 Sayılı KHK Sebebiyle Feshedilen Sözleşmelerde Damga Vergisi

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Damga Vergisi

  375 Sayılı KHK İle Feshedilen Sözleşmelerde Damga Vergisi

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Damga Vergisi

  Damga Vergisinin İadesine Yönelik Olarak (İhale İptali Sonrası) Yeni Düzenleme Eski İhalelere Uygulanabilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Hakkında Yasaklılık İşlemleri Başlatılanlar O İdarenin İhalesine Katılamazlar Mı?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Sözleşme Sürecinde Fesih İhbarı Yerinde Olmadığı Gerekçesi ile Sözleşmesi Fesih Sonrası 1 Yıl Yasaklılık İşlemi Hukuka Uygun Mudur? Tebligat ile ilgili L

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme sürecinde yüklenicinin hisselerinin devri fesih için sebep olabilir mi? L

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Belgelerin Sunuluş Şekli

  İhale Dokümanına İtiraz Edilmediği İçin Kesinleşen Standart Formun İhale Dosyasında Sunulması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından kazıdan çıkan hafriyatın nakli için kullanılacağının belirtildiği İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından Haydar Madencilik San. ve Tic. Ltd. Şti adına düzenlenmiş “Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi”nde yer alan tesisin depo olarak kullanılamayacağı Doğrultusunda Bir İddia KİK Tarafından İncelenecek Midir?

  Devamını Oku