1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale İptali

  Kamu İhale Kurulu Kararından Sonra İhalenin İptali Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Benzer İş Örnek Karar

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yaklaşık Maliyet

  Yaklaşık Maliyetin Üzerinde Teklifler Olması İhalenin İptal Edilmesi İçin Yeterli Bir Sebep Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Benzer İş

  Ortakokul İnşaat Kamu Hizmet Binası Değil Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço hesaplarına ilişkin olarak örnek KİK kararı

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  İhalenin iptal edilmişl olması ve itirazen şikayet başvurusunun iptale yönelik olmadığından bahisle KİK’İn inceleme yapmadan şikayet başvurusunu reddetmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Aşırı Düşük (Yapım)

  DSİ Formüllerine Dayanılarak Söz Konusu Analizlerin Açıklanması Gerektiğine İlişkin Bir Danıştay Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Personelin işe alımı ve işten çıkartılmasında ihaleyi gerçekleştiren idarenin onayının aranması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Usulüne uygun olarak düzenlenen SMMM raporu ile kendi malı tevsik edilebilir mi?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Kendi Malı / Öz Malı Araç Makine

  Asfalt plentinin bellli bir il sınırı içinde olmasına yönelik düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Hizmet Alım İhalesinde Çalıştırılacak Teknik Personele İlişkin Düzenleme Yapılması Mümjün Müdür?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Bilanço

  Bilanço Üzerindeki İsim Yanlıiş Olması Durumunda İhale Komisyonu Tarafından Düzeltilebilir Mi?

  Devamını Oku