1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İhale Dokümanları

  2429 sayılı Kanun'da sayılan ulusal bayram ve genel tatil günlerinin son gününün cuma gününe denk gelmesi hâlinde cumartesi gününün de “genel tatil günü” sayılacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Teklif Mektubu / Eki Cetveli

  Teklif Mektubunda Rakamı Doksan Yerine Dolsan Yazmak İhalelerden Yasaklanmayı Gerektiren Bir Durum Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  Yasaklı Olan Kişinin E-İmzasının Kullanılarak Teklif Verilmesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yasak Fiil veya Davranışlar

  KİK'e İtirazen Şikayet Başvurusunda Bulunan Kişi Başka Bir Firmanın Ortağı Olması Durumunda Nasıl Bir Sonuçla Karşı Karşıya Kalınabilir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Başvuru Hakkı ve Şikayet

  Yargı Süreci Devam Eden Konularla İlgili Olarak KİK'in Bekletici Mesele Yapması Olanaklı Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede İhale İlan Tarihi İle İsteklilere Teklif Hazırlanması İçin Uygun Süre Verilmemesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Geçici Teminat

  Geçici Teminat Mektubunun Delgeçle Delinmesi Kıymetli Evrak Hükmünü Yitirmesine Sebebiyet Verecek Midir?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Şartnamelerde Gramajların Birbirinden Farklı Olması İhaleyi Etkileyecek Midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Aşırı Düşük (Hizmet)

  Yemek hizmet alımında aşırı düşük açıklaması hakkında karar

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Orman Mühendisleri Bir İşin Yüklenimini Yapamaz Mı? Sadece Kontrolünü Mü Yapabilirler?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında iş deneyim belgesinin kullanıldığı ortağın konkordato ilan etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ekap İşlemleri

  Zeyilname firmalara gönderilmiş ancak EKAP'a kaydedilmesi unutulması durumunda sonucu ne olacaktır?

  Devamını Oku