1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hizmet İşlerinde Sözleşme Kapsamındaki Ödemelerde İtiraz

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Zamanaşımı

  Hukuka Aykırı Ödemeler Nedeni İle Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Davalarda Zamanaşımı Ne Zamandır?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yüzde 98’ine Kadar Gelmiş Bir İşin İhale Dokümanına Aykırı Hareket Etmek Gerekçesi İle Sözleşmesinin Feshi Hukuka Uygun Mudur? L

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  Faiz

  İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlarda İhale Kararı Damga Vergisi Doğacak Mıdır? Faiz Oranı Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  Damga Vergisi

  İstisna Kapsamında Gerçekleştirilen Alımlarda İhale Kararı Damga Vergisi Doğacak Mıdır?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen İhalede 51/a Yöntemine Göre Gerçekleştirilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Damga Vergisi

  Kentsel Dönüşüm İle Gerçekleştirilen İhalelerde Hakedişten Kesilen Damga Vergilerine İlişkin Vergi Dava Daireleri Kurulu’nun Kararı

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Damga Vergisi

  KİT’ler Tarafından Gerçekleştirilen İhaleye İlişkin İhale Kararı Kaynaklı Damga Vergisinin Ödenmesinden Kim Sorumludur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na Göre Gerçekleştirilen İhalede Başka Şehirde İlan Edilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Gelir Getirici İşlemler / 2886 Sayılı Kanun

  Satış İşlemini Doğrudan Açık İhale Olarak Çıkılması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  Pazarlık / Davet Usulü Pazarlık (21 B, C ve F)

  Pazarlık Usulü İle İhalede Dava Açmak İçin Dava Açma Ehliyeti Hk.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İdarenin güvenliği sağlayamadığı gerekçesi ile mücbir sebeplerle feshedilen ihaleye ilişkin olarak yüklenici hangi zararlarını isteyebilir.

  Devamını Oku