1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Askerlik borçlanması kıdem tazminatına esas sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşe girmeden önce işçilerden istifa dilekçesi alınmak suretiyle işçilerin çalıştırılması ve daha sonra kıdem ve ihbar tazminatı ödenmeyerek iş sözleşmesinin feshedilmesi doğru değildir. Başta alınan bu istifa dilekçesinin geçerliliği yoktur.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin tutuklanma gibi, isteği ve iradesi haricinde işyerine gelememesi hallerinde işçiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Fazla mesai ödemelerinin ödenmediğini öne süren işçinin iş sözleşmesini feshetmesi haklı nedenledir ve bu kişiye kıdem tazminatı ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçi statüsünde olan bir kişinin sınavla memurluğa geçmesi halinde, işçilik döneminde geçen süreler için kıdem tazminatı ödemesi yapılamaz. Bu süreler emeklilikte dikkate alınabilir. Bu kişinin zorla istifa ettirildiği ifadesi de kabul edilemez.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı tavanının yasada emredici şekilde düzenlendiği ve işçi yararına olsa da tavanı arttıran ya da tümüyle ortadan kaldıran sözleşme hükümlerinin geçerli olmadığı sonucuna varılmıştır.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçi statüsünde çalışan kişilerin kadroya veya memurluğa geçmeleri halinde iş sözleşmesi feshedilmeyip yeni görevinde çalışma sürdürüldüğünden, işçi açısından kıdem tazminatını isteme hakkı doğmamıştır. Bu süreler emeklilik ikramiyesinde değerlendirilebilecek olup, bu kapsamda ödenen paraların geri alınması gerekir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İstifa halinde dahi işçiye kıdem tazminatı ödeneceğini öngören sözleşme hükümleri ile işyeri uygulamaları 4857 sayılı İş Kanununun sistemi içinde geçerli olup, bu halde kıdem tazminatını 1475 sayılı yasanın 14. maddesine göre hesaplanmalı ve anılan maddedeki kıdem tazminatı tavanı gözetilmelidir. Kıdem tazminatına yönelik çok detaylı bir karar.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İbranamelerin hile veya zorla alındığını kanıtlayacak delil sunulmamış ve ibranamede ödendiği belirtilen ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, izin ücreti miktarları açıkça yazılmıştır. Bu tür ibranameler makbuz niteliğinde olup, üzerinde yazılı olan miktarlarla geçerlidir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında bir ayda verilen yemek gün sayısı ile yemek tutarı çarpılıp, toplam tutar 30 güne bölünmek suretiyle kıdem tazminatına esas giydirilmiş ücret hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik nedeniyle işten ayrılmalarda hizmet birleştirilmesi yapılması mümkünken, işverenin ihbar ve kıdem tazminatları ödenerek iş sözleşmesi feshedilmişse hizmet sürelerinin birleştirilmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik için borçlanılan askerlik süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınması mümkün değildir.

  Devamını Oku