YAYIN KURULU

YAYIN İLKELERİ ve KÜNYE

KÜNYE ISSN:2458-8016

www.malihakem.com internet sayfasının Platon Danışmanlık Eğitim ve Yazılım Hiz. Ltd. Şti.
adına sorumlu müdürü Cemil Gündüz’dür.
İletişim bilgileri: Fatih Mah. Belediye Cad. Yüksel Apt. 1. Kat 21/F Pursaklar – ANKARA
E-mail: platondanismanlik@gmail.com
Tel: 0 312 527 42 12

www.malihakem.com internet sitesinin misyonu hukukun ve adaletin gelişmesine katkı sağlamaktır. Site doğru ve hızlı bilginin hem verildiği hem de ulaşıldığı bir bilgi kaynağı olmak, sürekli güncellenen bir internet dergisi olarak hizmet etmek amacıyla oluşturulmuştur. İhale mevzuatı başta olmak üzere, mali alanda fikirlerin paylaşıldığı bir platform olma ideali ile yola başlayan site özgünlüğünü daima koruyacaktır.

YAYIN İLKELERİ

Makale ve Analizlerin Değerlendirilmesi
Sitede yayımlanması için platondanismanlik@gmail.com adresine gelen yazılar, yayın ve site ilkelerine uygunluğu bakımından Yayın Kurulunca incelendikten sonra, yayınlanacaktır. Yayımlanan yazılardaki görüşlerin sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazıların yayımlanmış olması sitenin yazarlara ait kişisel görüşleri paylaştığı anlamına gelmez. Yazı ve fotoğraflardan kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yayımlanması kararlaştırılan yazıların yazar(lar)ına makale için 150,00 TL, analiz için 50 TL telif ücreti ödenir. Daha önce başka yerlerde yayımlanan yazılar, tespiti halinde, yayımlanmaz.
Makale ve Analizin Yapısı
Yayınlanmak için gönderilen makale ve analizin genel olarak aşağıda belirtilen düzene göre sunulmasına özen gösterilmelidir:
1 - Başlık, koyu karakterde büyük harflerle yazılmalıdır.
2 - Yazar ad(lar)ı ve unvan(lar)ı (Latin/Türk harfleriyle); yazar ad(lar)ı, soyad(lar)ı büyük olmak üzere normal karakterde ortalanarak yazılmalı, yazarların görev yaptığı kurum ve e-posta adresleri dipnotta verilmelidir.
3 - Özet (anahtar kelimeler eklenerek)
4 - Makale ve Analiz; amaç, kapsam ve çalışma yöntemlerini belirten bir Giriş, ana metin bölümleri, sonuç içerecek şekilde düzenlenmelidir.
Özet
75 kelimeden az, 200 kelimeden fazla olmayacak şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Özet, Makale ve Analizin ana fikrini ve katkısını yansıtacak nitelikte olmalıdır. Özetin altında bir satır boşluk bırakılarak en az 4, en çok 8 anahtar kelime verilmelidir.
Ana Metin
Makale ve Analiz, A4 boyutunda kâğıtların üzerine bilgisayarda 1.5 satır aralıkla ve 12 punto Times New Roman yazı karakteri ile MS Word programında yazılmalıdır.
Bölüm Başlıkları
Makale ve analizin yapısını belirlemek ve ana metinde düzenli bir bilgi aktarımı sağlamak üzere, yazıda ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.
Ana başlıklar büyük harflerle; ara ve alt başlıklar ise ilk harfleri büyük olmak üzere küçük harflerle ve koyu (bold) yazılmalıdır.
Şekil, Çizelge ve Resimler
Şekiller, çizelgeler ve resimler birden başlayarak numaralandırılmalı ve açıklayıcı dipnotlara hemen altlarında yer verilmelidir. Şekil, çizelge ve resimler toplam 10 sayfayı aşmamalıdır.
Alıntılar
Alıntılar tırnak içinde verilmelidir.
Kaynak Gösterme
Kaynaklar dipnot şeklinde yazılmalı, 10 punto ve tek aralık olmalıdır.