1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Ödeme (Mal)

  İhale Dokümanındaki "Ödeme, Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü tarafından, ödeme belgeleri Saymanlık kayıtlarına geçtikten sonra 270 (ikiyüzyetmiş) gün içerisinde yapılacaktır."düzenlemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Akaryakıt alımlarında, idare otomasyon sistemi ile akaryakıt firmasının pompasından çıkan ödeme kaydedici cihaz fişleri arasındaki farklılıklar akaryakıtın alınmadığına gerekçe midir ve bundan dolayı kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Belediye otomasyon sistemi ile akaryakıt firması pompa kaydedici cihaz fişleri arasında önemli farklılıklar olması, akaryakıtların teslim edilmediğine gerekçe olabilir mi, kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  İdare deposu incelenmeden, işin uzmanı tarafından tutanaklar tutulmadan, sadece kullanılan malzemelere göre eksik mal teslim edildiğine karar verilebilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Kilogram olarak alınan akaryakıtın litreye çevrilmesinde kullanılacak yoğunluk değerinin en az 0,82 olması gerektiği.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Akaryakıt teslimatlarında gerçek yoğunlukların (Kesafet oranı) esas alınarakı ödeme yapılacağı

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  T.C. Merkez Bankası kuru esas alınarak yapılacak ödemelerde Resmi Gazete'de yayımlanmış olan bir gün öncesine ait kurun esas alınması gerektiği

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Ödeme (Mal)

  Sözleşmede hüküm bulunmadığı halde hakedişlerin geç ödenmesinden dolayı yükleniciye vade farkı ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku