1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İş hacmini gösteren toplam cirosunu" gösteren belge olarak 2. sınıf tüccar işletme hesap özetinin sunulması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Pilot ortak tarafından gelir tablosunun teklif dosyası ile birlikte sunulduğu, mevzuata uygun olarak sunulan ve gerçekliği konusunda tereddüt oluşturmayan gelir tablosunun EKAP’tan veya başka bir kurumdan teyit edilmesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İsteklinin taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının kanıtlamak için gelir tablosu yeterli olacak mıdır? Yoksa fatura da sunulması gerekecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Gelir Tablosunu Tevsik Edici Faturaların Sunulması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İsteklilerin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarının da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarının belirlenmesi için bu durumda aday veya isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Bilanço bilgileri tablosu ile işletme ayrıntılı gelir tablosunda yer alan öz kaynak oranlarının uyumsuzluk isteklinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirir mi Yoksa Bilgi eksikliği kapsamında yeni bilgiler mi alınması gereklidir?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  brüt satışlar tutarı altında yer alan tüm gelir kalemlerinin isteklinin toplam ciro hesabında kullanılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Ciro yu gösteren özet bir tablonun sunulması yeterli olur mu?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  İş hacmini göstermek üzere sunulan faturaların benzer işe ait olması gerekli midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Ciro'nun nasıl hesaplanacağına dair örnek karar

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Gelir tablosu bir yıla ilişkin mi olmalıdır? Yoksa bir önceki yılın 9'uncu ayından bir sonraki yılın 9'uncu ayına kadarki 1 yıllık süre içinde gelir tablosu kabul edilebilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Ciro / İş Hacmi / Gelir Tablosu

  Şirket birleşmeleri durumunda ciro şirketler birleşmeden önceki yıllar için ayrı ayrı mı hesaplanması gerekmektedir?

  Devamını Oku