1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Düzenleyici Kik
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ISO 9001:2008 geçiş sürecinde kalite yönetim sistem belgelerine yönelik olarak idarelerce yapılacak düzenleme ve ihale komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere ilişkin düzenleyici kurul kararının oluşturulması.

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İdari şartnamede belirlenen yeterlilik şartnamelerine (istenilen taş cinsine uygun olmayan veya kapsamayan TSE belgesinin sunulması) uygun teklif vermeyen istekli hakkında nasıl karar alınması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Kapasite raporunu ortaklardan herhangi birinin sağlamasının yeterlidir.

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhalede istekliler tarafından teklif edilen ürünlerle ilgili her türlü katalog ve/veya fotoğraf sunulmasının yeterli olacağı şeklinde düzenleme yapılıp, bunlar üzerinden inceleme yapılacağına yönelik belirleme yoksa, katalog üzerinden herhangi bir teknik kriterin karşılanıp karşılanmadığının tespiti idare tarafından muayene ve kabul aşamasında yapılır.

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemi belgesi TSE veya TSEK belgesi yerine kabul edilmez.

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Asfalt plentinin işyerine 40 km sınırında bulunması şartı aranması mevzuata aykırı değildir.

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  ‘Geçici Faaliyet Belgesi’ veya ‘Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ nden başka belgeler ihale sürecinde istenilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  İhale de 7 gün 24 saat hizmeti için gerekli sayı ve nitelikteki kendi bünyesinde en az iki radyoloji uzmanı, yeteri kadar röntgen teknisyeni, sekreterya ve temizlik elemanı çalıştıracağına dair noter onaylı taahhütname ve çalıştırılacak personelin eğitim durumlarını gösteren belgelerin aslı ve/veya noter onaylı suretlerinin talep edilmesi mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Katalog olarak adlandırılan belgelerin içerik ve biçim bakımından herhangi bir resmi şekli yoktur.

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Teklif edilen VFPN 300 ve VFPN 600 model su pompalarının uygunluk belgesine ihale tarihi olan 14/10/2014 tarihinden sonra 30/12/2014 tarihinde eklendiği, ihale tarihi itibariyle isteklinin istenilen yeterlilik kriterlerini karşılamadığı, bu eksikliğin ihale sonucu açısından teklifin esasını değiştirecek nitelikte bulunduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin teklifini değerlendirme dışı bırakan idare işlem hukuka uygundur.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  Kasa üzerinde Mouse üzerinde CE belgesi var olmasına rağmen ihalede bu cihazların CE belgesi talep edilmiş ise CE belgesi sunamayan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Mesleki ve Teknik Yeterlik Belgeleri (Diğer)

  TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi belgesi sadece TSE tarafından düzenlenen bir belge niteliğinde değildir.

  Devamını Oku