1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Turizm sezonundaki inşaat yasağına bağlı olarak süre uzatımı verilmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yapım işinde, zemin düzeltme çalışmaları yapılırken, istinat duvarında ortaya çıkan çatlaklar nedeniyle işin durdurulması ve yükleniciye süre uzatımı verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Bitki satın alınması işinde, alınan bitkilere virüs bulaşması ve bu sebeple yüklenicinin bitkileri zamanında teslim edememesi haklı neden midir? Süre uzatımı verilebilir mi? Yer tesliminin idare adresi olduğu hallerde, malın taşınmasıyla ilgili sorumluluk tamamen yükleniciye mi aittir?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Turizm bölgelerindeki inşaat yasaklarından kaynaklı olarak süre uzatımı verilebilir mi? Süre uzatımı verilmesine karşın, yüklenicinin bu dönemde hakediş düzenlemiş olması süre uzatımının hatalı olduğuna kanıt olabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşin yapılacağı yerde, idare haricinde başkaca idarelerin (igdaş, bedaş, iski vb.su kanalizasyon vb.) altyapıya müdahale etmelerinin zorunluluk arz etmesi ve bu müdahale sürecinde yaşanan gecikmelerin süre uzatım gerekçesi olup olmayacağı.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşin yapılacağı yerde toplumsal olayların (taksim gezi parkı olayları gibi) olması sebebiyle süre uzatımı verilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Yetkili kişilerce alınmış geçerli bir süre uzatım kararı mevcutken ve idare bu karara binaen işin süresini yaptığı hesaplamalar doğrultusunda uzatma yönünde bir irade beyanında bulunmuşken, söz konusu kararın usulsüz olduğu ileri sürülerek kamu zararına hükmedilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Ödenek yetersizliği süre uzatımı için gerekçe midir?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Proje çizim hizmet alımlarında, önceki projelerin onaylanmasından kaynaklı gecikme hallerinde süre uzatımı verilebilir mi? Gecikme cezası kesilebilir mi? Gecikme cezası kesilmesi halinde süre işin bitmesi gereken tarihten itibaren mi yoksa, proje onayının yükleniciye bildirildiği tarihten itibaren mi başlar?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  Meteorolojiden alınan raporlarla, havanın fen noktasında çalışılmayan dönemi haricinde ortaya çıkan yoğun yağmur yağışının süre uzatımına gerekçe olarak kabul edilebilmesi mümkün müdür? Hangi şartların gözetilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Süre ve Süre Uzatımı

  İşin yapılacağı yerin heyelandan kaynakla olarak değişmesi, gerekli kamulaştırma işlemlerinin yapılması, iman plan değişikliklerinin zorunluluk olarak ortaya çıkması ve bu süre zarfında yapım işinin yapılmamış olması süre uzatımına gerekçe olabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Süre ve Süre Uzatımı

  Sözleşmelerin sürelerinin uzatılmasının damga vergisi karşısındaki durumu.

  Devamını Oku