1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yetersiz Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Yapılan Hesaplama Hakkında Karar

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fazlaya İlişkin İmalat Bedelinde İspat Külfeti Kime Aittir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatların piyasada araştırma yapılarak, proforma faturalar alınarak, en düşük fiyat veya ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanması ve ödemelerin de buna uyarlı yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tespitlerinde, analizde kullanılan rayicin hatalı alınması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme dışı imalat bedellerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin yeni birim fiyat usullerine göre mi yoksa vekaletsiz iş görme hükümlerine göre mi ödenmesi gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Daire Başkanlığı tarafından belirlenen yeni birim fiyatlardaki indirim oranının Genel Müdürlük tarafından kaldırılması ve yükleniciye iadesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme ekinde fiyatı bulunmayan, yeni birim fiyat tespiti yapılırken, yüklenici kar oranı yerine başka bir kar oranı üzerinden yeni birim fiyatın tespit edilebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Ticaret ve sanayi odasınca uygulama ayına ait rayiçlerin onaylanması şartıyla, yeni birim fiyat tespitinde kullanılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  İşin yapıldığı yer ve dönemdeki rayiçlerin tespiti amacıyla, başka bir mahaldeki ticaret odası fiyatlarının yeni birim fiyat tespitinde kullanılabilmesi mümkün müdür? Yeni birim fiyat tespiti yapılırken tespit bir birim üzerinden mi yoksa imalatın tamamı üzerinden mi yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Yeni Birim Fiyat

  Yapımı tamamlanan inşaatların bazı imalatlarının, kesin hesap aşamasında proje ve şartnamesine uymadığının tespit edilmesi veya proje ve şartnameye göre yapılması gereken imalatın yerine daha az bedelli bir imalatın yapıldığının tespit edilmesi durumunda izlenecek yöntemin ne olacağı hk.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Vazgeçilen imalat kalemi ile yeni iş kalemi arasında fiyat yakınlıklarının bulunması, vazgeçilen imalata yüklenicinin yüksek kırım vermiş olması, yüklenicinin teklif ekinde benzer nitelikteki iş kalemlerinin dikkate alınmaması hallerinde, 15x30x70 bordür yerine 15x30x50 bordür alınması kamu zararı oluşturur mu?

  Devamını Oku