1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  İhaleden önce belirlenmiş herhangi bir köprü inşaat zammı oranı bulunmamasına rağmen ödenmesi mümkün müdür? Sayıştay Genel Kurul Kararı Doğrultusunda

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tutanağında (MB-58); fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde kullanılan Pn Katsayısı nasıl hesaplanır ?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Uçucu kül olarak kullanılan malzemenin temin ve nakliye giderlerinin, birim fiyata dâhil (MB-13) olmasına rağmen yeni birim fiyat (MB-60) yapılarak ayrıca ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tutanağında (MB-58); fiyatın sözleşme yılı fiyatlarına indirgenmesinde kullanılan Pn katsayısının tespitinde; güncel endeks nasıl hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat yapılan iş kaleminin analizinde (MB-63); sözleşme eki birim fiyat tarifleri cetvelindeki bazı pozların kapsamında yer alan imalat kalemleri için, teklif birim fiyatların kullanılması gerekirken kamu kurumlarınca yayımlanan birim fiyatların kullanılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat yapılacağı hususunun net olmadığı durumlarda nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Yetersiz Bilirkişi Raporu Doğrultusunda Yapılan Hesaplama Hakkında Karar

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fazlaya İlişkin İmalat Bedelinde İspat Külfeti Kime Aittir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Anahtar Teslimi Götürü Bedel Yapım İşlerinde Yeni Birim Fiyat Nasıl Hesaplanır?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyatların piyasada araştırma yapılarak, proforma faturalar alınarak, en düşük fiyat veya ortalama fiyatlar üzerinden hesaplanması ve ödemelerin de buna uyarlı yapılabilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Yeni Birim Fiyat

  Yeni birim fiyat tespitlerinde, analizde kullanılan rayicin hatalı alınması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Sözleşme dışı imalat bedellerinin Yapım İşleri Genel Şartnamesinin yeni birim fiyat usullerine göre mi yoksa vekaletsiz iş görme hükümlerine göre mi ödenmesi gerekir?

  Devamını Oku