1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmetinin taşımalı olarak yapılacak birimlerinin de bulunduğu, bu durumda şoför olarak 1 kişi ve yemeğin götürüldüğü yerde dağıtım yapacak 1 kişinin de personel listesinde yer almasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik şartnamede %3 Engelli Personel Çalıştırılması Hükmü Doğrultusunda 4 Adet Engelli Personel Çalıştırılması Gerekirken 3 Adet Engelli Personel Belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Lavaşa İlişkin Garnitür Örneklerinde Yer Verilirken Hangi Yemekle ve Sıklıkla Verileceğinin Düzenlenmemesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Birçok hastanenin bulunduğu yemek hizmet alımında yemek nakil aracı bulunmaktayken şoföre ilişkin birim fiyat cetvelinde yer açılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale kapsamında personel çalışıtırılp çalıştırılmayacağının net olarak ortaya konulmadığı, yemek hizmetinde örnek menülerin sağlanmadığı ihale sonuçlandırılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşürücü bir unsur mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Örnek Aşırı Düşük Savunması

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Pastacılık Yağının 10 Gün Öncesinden Alınması Gerektiğine Dair Alınmış Bulunan Karar Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Kendisi adına düzenlenmeyen ve kiralanan tesise ait gıda üretim izin belgesinin veya işletme kayıt belgesinin sunulmasının mevzuata aykırı mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  İhale Dokümanında Etli Yemeklerin Hangi Sıklıkla Verileceğine Yönelik Olarak Düzenleme Yapılması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Şartnamelerde Gramajların Birbirinden Farklı Olması İhaleyi Etkileyecek Midir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Turnike Sisteminin Kurulması, Boya-Badana vb Maliyetlerin Hesaplanması İçin İş Yerinin Görülmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku