1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmeti kupon veya kart vasıtasıyla veyahut başka yerlerden yemek yenilmesi suretiyle yapılabilmesine yönelik ihale dokümandaki hüküm hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İşletme Kayıt Belgesinin İhale Tarihi İtibarıyla Geçerli Olması Zorunlu Mudur?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde “Teslim edilecek yağlar en fazla 10 gün önce üretilmiş olacaktır” şeklinde bir düzenleme hukuka uygunluk teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik Şartnamede Gramajların Peynir Açısından Farklı Maddelerde Farklıkaşması Hukuka Aykırılık Arzedecek Midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Emekli Olanlar İşçi Olarak Çalıştırılamaz Doğrultusundaki Hüküm Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek Hizmet Alım İhalesinde Teklif Fiyata Dahil Olan Araç İçin Şöför Hizmeti Öngörülmemesi Teklif Verilmesini Zorlaştırmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Yemek hizmetinin taşımalı olarak yapılacak birimlerinin de bulunduğu, bu durumda şoför olarak 1 kişi ve yemeğin götürüldüğü yerde dağıtım yapacak 1 kişinin de personel listesinde yer almasına gerek bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Teknik şartnamede %3 Engelli Personel Çalıştırılması Hükmü Doğrultusunda 4 Adet Engelli Personel Çalıştırılması Gerekirken 3 Adet Engelli Personel Belirlenmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Lavaşa İlişkin Garnitür Örneklerinde Yer Verilirken Hangi Yemekle ve Sıklıkla Verileceğinin Düzenlenmemesi Hukuka Aykırılık Teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  Birçok hastanenin bulunduğu yemek hizmet alımında yemek nakil aracı bulunmaktayken şoföre ilişkin birim fiyat cetvelinde yer açılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Yemek İhaleleri

  İhale kapsamında personel çalışıtırılp çalıştırılmayacağının net olarak ortaya konulmadığı, yemek hizmetinde örnek menülerin sağlanmadığı ihale sonuçlandırılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  Yemek İhaleleri

  Teklif fiyatı hazırlanırken kemiksiz parça dana etine göre mi yoksa Yataklı Tedavi Hizmetleri İşletme Yönetmeliği'nde belirtilen kemikli ete göre mi maliyet hesabı yapılacağı hususunda çelişkiye düşürücü bir unsur mudur?

  Devamını Oku