1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Mühendislik Hizmet Alımı Personel Çalıştırılmasına Dayalı Mı Yoksa Danışmanlık Hizmet Alımı Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde 3 Tekliften Daha Düşük Olması Durumunda İhalenin Durumu Nasıl Olacaktır?

  Devamını Oku
 3. Danıştay
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Yapım ihalesi kapsamında yaptırılan uygulama projeleri danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilebilir mi? (Yasaklılık ile ilgili olarak danışmanlığını yapan firmaların ihaleye giremeyeceklerine ilişkin düzenleme ile ilgili)

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık, telefon bilgi hattı veya mevzuat gönderim gibi tam olarak ne yapıldığı belli olmayan işlerden kaynaklı olarak danışmanlık hizmeti alınması ve bedelinin bütçeden ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık Hizmet Alım ihalesinde Anahtar teknik personelin ücretli olarak istihdam edilmesi durumunda Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından (HKMO) alınacak başka bir gerçek kişi olarak veya tüzel kişi ortağı olarak mesleki faaliyet gösterilmediğini belirten, ilk ilan tarihinden sonra alınmış belgenin sunulmasının zorunlu tutulması mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık İşine İlişkin olarak ön yeterlik şartnamesi’nin 25.5’inci maddesinde, harita mühendisi proje müdürü veya koordinatörünün asgari benzer deneyim şartı olarak son 15 yıl içerisinde 8 yıl ve en az 5 yıl deneyim sürelerine sahip olmasının istenilmesinin mevzuata uygun mudur?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  İhale konusu işin yaklaşık maliyetinin doğrudan temin yöntemiyle hazırlayan kişi ihaleye katılması durumunda geçici teminatı gelir kaydedilerek teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Yaklaşık maliyeti Kanunda belirtilen limitin üstünde olduğu halde danışmanlık hizmet alımının hizmet alımı olarak gerçekleşmesi durumunda mevzuata aykırılık nedeniyle görevlilerin sorumluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık Hizmet ihalesi kapsamında sunulan özel sektöre yapılan işlerle ilgili belgeler kapsamındaki sözleşme kapsamında yer alan tüm işleri gerçekleştirmediği durumda tarafların işin bu şekilde tamamlandığı konusunda anlaştığını gösteren belgelerinde sunulması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık hizmet alım ihalesinde yaklaşık maliyet belirtilen limitin altında olması sebebiyle Hizmet Alım ihalesi olarak gerçekleştirilen işte isteklilerin iş deneyim belgelerinin Hizmet Alım İhale Uygulama Yönetmeliğine Göre Değil Danışmanlık Hizmet Alım İhale Uygulama Yönetmeliği çerçevesinde incelenmesi gerekmektedir.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık Hizmet Alım İhalesinde isteklinin sunmuş olduğu iş deneyim belgesi danışmanlık hizmet alım ihale uygulama yönetmeliği ekindeki yer alan iş deneyim belgesi üzerindeki bir kısım bilgileri içermiyorsa söz konusu eksiklik bilgi eksikliği kapsamında tamamlatılması gerekmektedir.

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  Danışmanlık Hizmet Alımları

  Danışmanlık hizmet alımlarında; isteklinin sunmuş olduğu 3 adet iş deneyim belgesinden birisi yeterliliği sağlıyorsa, diğer iki iş deneyim belgesi şekil şartlarına aykırı olsa da isteklinin teklifinin değerlendirilmeye alınması gerekmektedir.

  Devamını Oku