1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinde Şirketlerin İsimlerinin Yanlış Yerlerde Olmasında Sorun Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinin Benzeri Bir Belge İle İkamesi Mümkün Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Hâkim ortağın, bağlı ortağın yurtdışında gerçekleştirdiği işlerden elde ettiği iş bitirme belgelerini ihaleye katılımda kullanabilecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığında İhale Sürecinde Ortaklardan Birisinin Ölmesi Durumunda Nasıl Hareket Edilmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 5. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ticaret ve Sanayi Odasından Alınan Firma Ortakları Belgesi "Ortaklık Durum Belgesi Yerine" Geçebilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında iş deneyim belgesinin kullanıldığı ortağın konkordato ilan etmesi durumunda istekli değerlendirme dışı bırakılacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesi Benzeri Bir Belge İle İhaleye Katılmak Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Şirketin Yüzde 100’üne Sahip Kişinin Diploması İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Durumunda Ortaklık İş Durum Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Özel Ortağa İlişkin TC Kimlik Numaralarının Sunulan Teklifte Yer Verilmemesi Hukuka Aykırılık Arzmetmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde özel ortak ve pilot ortağın isimlerinin farklı yazılmış olması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesi Pilot Ortak Adına Özel Ortak Adına İmzalanabilir mi?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinin imza kısımlarında unvanların yanlış yazılması hukuka aykıırılık oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku