1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesi Benzeri Bir Belge İle İhaleye Katılmak Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Şirketin Yüzde 100’üne Sahip Kişinin Diploması İş Deneyim Belgesi Olarak Kullanılması Durumunda Ortaklık İş Durum Belgesinin Sunulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Özel Ortağa İlişkin TC Kimlik Numaralarının Sunulan Teklifte Yer Verilmemesi Hukuka Aykırılık Arzmetmekte Midir?

  Devamını Oku
 4. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinde özel ortak ve pilot ortağın isimlerinin farklı yazılmış olması hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesi Pilot Ortak Adına Özel Ortak Adına İmzalanabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığı beyannamesinin imza kısımlarında unvanların yanlış yazılması hukuka aykıırılık oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Tarih Yazılmaması İsteklinin Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş ortaklığında pilot ortağın ihale konusu alanda faaliyet göstermesi gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Fiyat dışı unsur olarak iş ortaklığı kuran firmaya 2 puan verileceğine yönelik düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığı Beyannamesinin imzalanmasında ortağa özel bir yetki veren vekaletnameye gerek var mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  İş Ortaklığına İlişkin Şikayet Başvuru Yapılmasına Yönelik Özel Bir Yetki Verilmesi Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İş Ortaklığı / Konsorsiyum

  Ortaklık Durum Belgesinde Yer Verilen Şirket İsimleri Ve Ortaklık Paylarının Hatalı Yazılması İhaleden Değerlendirme Dışı Bırakılmasını Gerektirmekte Midir?

  Devamını Oku