1

GÜNCEL ANALİZLER

YAZARLARIMIZDAN GÜNCEL ANALİZLER

İhale Mevzuatında Engelli Personel Çalıştırılması ve Konunun Süreci

Engelli personellere yönelik 4857 sayılı Kanundaki düzenleme, özel sektöre yönelik bir teşvik mahiyetinde olup, işverenlerin çalıştırdıkları engelli işçi oranında söz konusu teşvikten yararlanmaları ö...

Devamını Oku

Hizmet Alımlarında Muayene ve Kabul Sürecine Yönelik Değerlendirmeler

Bu makalede, hizmet alımlarına ilişkin muayene ve kabul işlemlerine farklı bir açıdan yaklaşılarak uygulamada kamu idarelerinin karşılaştıkları veya karşılaşabilecekleri problemler ortaya konulmaya ça...

Devamını Oku

İdarelerin İşçi Ücretlerinden Sorumluluğu, İşçi Ücretlerinin Hakedişten Kesilmesi

Personele dayalı hizmet alımı; İdare ile yüklenici arasında yapılan bir sözleşme ile belirli sayı ve sürede vasıflı veya vasıfsız personel çalıştırılmasını ifade eder. Makalemizin konusu personele day...

Devamını Oku

Taşeronların, Hizmet İhalelerinde Çalışanların, Ücretli İzin Süreleri (Yıllık İzin, Mazeret İzni) ve Uygulamaları

Bu çalışmada, kamu idarelerinde ihale yoluyla gördürülen işlerde İş Kanunu hükümlerine istinaden çalıştırılan işçilerin yıllık izin sürelerinin hesaplanması, yıllık izinlerinin kullanılması, mazeret i...

Devamını Oku

Engelli Personel Çalıştırılmasının Hakediş Uygulamaları Açısından Yansımaları ve Sgk Mevzuatı

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım ihalelerinde yükleniciler tarafından çalıştırılması gereken engelli personel ve bu personelin çalıştırılmasının sosyal güvenlik sistemimize bakan yönü maka...

Devamını Oku

Hizmet Sözleşmelerinde Yeni Birim Fiyat Tespiti Mümkün Müdür, Nasıl Uygulanacaktır?

Yapım işlerinde yaygın bir şekilde uygulanmakla birlikte, hizmet alım ihalelerinde neredeyse hiç uygulanmayan yeni birim fiyat usulünün bilinmesi ve uygulanması ihalelerde, özellikle sözleşme sürecind...

Devamını Oku