1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Ek Özel Teknik Şartname İle İdari Şartname Arasında Farklılık Var İse İdare Nasıl Hareket Etmelidir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Mahal listesinde ve pursantaj tablosunda olmayan bir imalatın, teknik şartnamede yeterli açıklaması da yoksa, uygulama projesinde yazılı işin yapılması halinde, yüklenici bu işi ilave iş olarak kabul edip idareden para talep edebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yıllık izinde olan kişilerin de eksik personel kapsamında ele alınmasına yönelik teknik şartname düzenlemesi geçerli midir? Emredici hukuk kurallarına aykırı olarak yapılan düzenlemeler, ihale dokümanı ifadeleri, geçerli midir? Yıllık izinde olan personeller, teknik şartnamede eksik personel kapsamında ele alınacaktır yazdığından dolayı, için hakedişten kesinti yapılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Sözleşmenin iki maddesinde işin süresi farklı olarak yazılmışsa, bu durumda daha uzun süreye itibar edilerek değerlendirme yapılması ve gecikme cezası kesilmemesi mümkün müdür? Aynı ihale dokümanındaki birbiriyle çelişkili hususlarda nasıl hareket edilmelidir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Sözleşmede her türlü yapı izin belgeleri vb. masrafların yüklenici tarafından karşılanacağı yazması, teknik şartnamede ise bu tür masrafların idare tarafından karşılanacağı ifade edilmesi halinde hangisine göre hareket edilir?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Pursantaj oranları üzerinden, işin iki defa yapıldığına hükmedilmesi ve bu sebeple kamu zararı çıkartılabilmesi mümkün müdür? Yapım işlerinde ilerleme yüzdelerinin anlamı ve kamu zararına dayanak olup olmayacağı hk.

  Devamını Oku
 7. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teknik şartnamenin maddeleri arasında uyumsuzluk varsa hangisinin uygulanması gerekmektedir?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde, uygulama projesi ve mahal listesi idari şartname düzenlemesi karşısında öncelikli midir? Yapım işine ait idari şartnamenin 58’inci maddesinde, inşaatın ikmali için gerekli olan elektrik, su vb. sistemlere ait teknik alt yapıların şehir şebekelerine bağlantılarının yapılması ile ilgili tüm imalatların yükleniciye ait olduğu belirtilmesine rağmen söz konusu imalatlar için yükleniciye ödeme yapılması kamu zararı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İdari şartnamede istenilmeyen ancak teknik şartnamede talep edilen araç ruhsatlarını sunmayan istekli için komisyon nasıl bir karar almalıdır?

  Devamını Oku
 10. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Teknik Şartname’nin 6.2’nci maddesinde “ İdare, yüklenicinin çalıştıracağı çalışanı yeterli görmediği takdirde gerekçe göstermeden değiştirme hakkına sahiptir.” şeklinde düzenleme yer almakla birlikte, İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması gereği Hizmet Genel Şartnamesi’nin ilgili düzenlemelerinin öncelikle uygulanmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  İhale dokümanları arasında yer alan bina kotlarına ilişkin çelişki bulunmakta ise nasıl hareket edilmesi gerekmektedir?

  Devamını Oku
 12. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanını Oluşturan Belgelerin Önceliği

  Yüklenicinin vereceği zarardan tek başına yüklenicinin sorumlu olduğu İş Kanunu hükümlerine aykırı olsa da, Kanun hükümleri dikkate alınarak işlem yapılacağından bu aykırılık sonuca etkili değildir.

  Devamını Oku