1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Zabıta müdürlüğü kadrosunda olan bir kişinin, başka bir müdürlüğe vekaleten atanması halinde, fiilen zabıta müdürlüğünde çalışmadığından, fazla mesai ödemesi yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin imzasını taşıyan bordronun sahteliği ispat edilmedikçe kesin delil olarak kabul edilebilir mi? İmzalı bordroda yazılı fazla mesai tutarının, bordronun sahteliği ortaya konulmadıkça, ödendiği mi kabul edilir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Maaş bordrolarının işçiler tarafından ihtirazi kayıtsız imzalanması halinde, fazla çalışma yapıldığı öne sürülebilir mi? Hangi yöntemlerle bunun ispat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin giriş ve çıkışlarının elektronik ortamda tutulduğu hallerde, fazla mesai çalışmalarının bu kayıtlara dayalı olarak ispatlanması mümkün müdür? İhalelerde farklı firmalar nezdinde çalışan işçiler fazla mesai ve kıdem tazminatı alacağını kimlerden talep edecektir? Tanık beyanlarına dayalı fazla mesai istemi hangi hallerde gündeme gelir?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Belediye zabıta kadrosunda olmakla birlikte, diğer müdürlükler bünyesinde çalışan zabıta (itfaiye) personellerine, sadece zabıta ve itfaiye personellerine ödenen fazla mesai ücretinin ödenebilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Araç kiralama işinde, havuzda bulunan araçlar fazla kilometre yapmamasına karşın, şoförlere fazla mesai verilebilmesi mümkün müdür? Fazla mesai ile araçların fazla kilometreleri arasında bağlantı kurulması doğru mudur?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Fazla mesai puantaj cetveli olmadığı halde, fazla mesai ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 8. Kamu İhale Kurulu
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Hafta tatili çalışma ücretinin ne şekilde hesaplanacağına dair mevzuatta hüküm bulunmasa da bahse konu çalışma ücretinin haftalık 45 saatlik çalışmanın tamamlanması sonrasında gerçekleştirileceği dikkate alındığında fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Günlük çalışma saati günlük en fazla 14 saat olup, 24 saat çalışmalarda 11 saati aşan 3 saatin fazla çalışma olarak kabul edilmesi gerekir. Çalışma saatlerine yönelik önemli bir karar.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Rapor alınan dönemlere ilişkin olarak işçinin çalışmadığı günler tespit edilmeli ve eğer çalışmadığı günler varsa bu günlerin fazla mesai ücreti ve genel tatil ücreti hesabında dışlanması gerektiği gözetilmelidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  İşçinin fazla mesai yapması halinde ödenen primin fazla mesai ücretini de kapsadığı ve bu sebeple mahsubu gerektiği gerekçesi isabetli değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fazla Mesai / Fazla Sürelerle Çalışma

  Haftanın 6 günü 07.00 - 23.00 saatleri arasında 1,5 saat ara dinlenmesi ile çalıştığı kabul edilerek fazla çalışma alacağının belirlenmesi gerekirken, fazla çalışma süresinin haftalık 18 saat (günlük 3 saat) ile sınırlı tutularak yapılan hesaplama hatalıdır.

  Devamını Oku