1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Bir yapım işinin müşavirliğini yapan kişi, işin eksik veya hatalı yapılmasından özen borcu yükümlülüğünü yerine getirmediği için sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  Ayıp ve Kusur

  Aşırı düşük teklif kapsamında sunulan fiyat tekliflerinin hangi geçici vergi beyanname dönemine ait olduğu hususuna ilişkin bilgi bulunmasına gerek yoktur.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Eser, iş sahibinin beklediği amacı karşılamıyorsa, kural olarak, eserin ayıplı yapıldığı kabul edilir. Açık ayıplarda teslim tarihinden itibaren makul sürede, gizli ayıplarda ise ayıbın ortaya çıkmasından itibaren derhal yükleniciye ayıp ihbarında bulunulması gerekir. Bu ihbarın yapılmaması hak düşürücü bir neden olarak kabul edilmekte olup, zamanında yapılan ihbarlarda ayıp giderim bedelleri talep edilebilir.

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Teknik şartnamenin eksik, çelişkili ve yetersiz olması nedeniyle sözleşmede kararlaştırılan niteliklere uygun imalât yapılması mümkün değilse, yüklenicinin durumu derhal iş sahibine ihbar etmesi gerekir, aksi halde doğacak zarardan sorumlu olur.

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Eserdeki ayıpların eserin reddini gerektirecek nitelikte önemli olmaması halinde ise diğer seçimlik hakların kullanılması gerekir. Diğer taraftan ayıbın varlığını ihbar, şekil koşuluna bağlı olmayıp tanık dahil her türlü delille kanıtlanabilir.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Yüklenici işi fen ve sanat kurallarına, sözleşme ve eklerine uygun olarak yapmak zorundadır. İşsahibinin yapılan işi yeterince denetlememiş olması yükleniciye işi fen ve sanat kurallarına aykırı yapma hak ve yetkisi vermediği gibi yüklenicinin sorumluluğunu da ortadan kaldırmaz. Bu sebeple idareye kusur yüklenmesi mümkün olamayacağı gibi, depremle ortaya çıkan ayıpların da gizli ayıp olarak kabul edilerek yüklenicinin sorumlu olması gerekir.

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  İş sahibinin talimatının yerine getirilmesi halinde eserin, fen ve sanat kuralları ile tekniğine ve iş sahibinin ondan beklediği amaca uygun olarak tamamlanamayacağının iş sahibine ihbarı anlamına gelen genel ihbar yükümlülüğünün yerine getirilmesine karşılık, iş sahibinin talimatında ısrar etmesi halinde yüklenicinin sorumluluğundan söz edilemeyecektir.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Sözleşmede zemin izolasyonu yapmak yüklenicinin görevi olmadığı gibi yeraltı suyu konusunda da iş sahibince uyarılmadığından binanın yapımı esnasında yapılması ihmal edilen zemin izolasyonu ayıbı sebebiyle yüklenicinin iş sahibini uyarmakla görevli olduğu söylenemez.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Yükleniciler üçüncü kişilerin haksız eylemleri ve taşeronların sözleşmeye aykırı davranışları sebebiyle verilen zarardan iş sahibine karşı sorumludur, bu durum sadakat ve özen borcunun sonucudur.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Sözleşmeye göre malzeme, işçilik ve nakliye giderleri iş sahibine aittir. Eserin yapımında kullanılacak malzemeler iş sahibi tarafından alınsa dahi yüklenici, malzemenin imalâtın yapılmasına elverişli olmaması halinde bu hususu iş sahibine ihbar etmekle yükümlü olup, özen borcunun gereğidir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Eserin yapılmasını tehlikeye koyacak halin varlığında, bunların giderilmesi için iş sahibini uyarmak yüklenicinin özen borcunun sonucudur. Özen borcunun yerine getirilmemesi halinde yüklenici eserde oluşacak gizli ve açık kusurlardan sorumlu olur. Yüklenici iş sahibinin verdiği malzemenin, projenin veya gösterdiği iş yerinin kusurlu olduğunu görünce, ya da işin devamına engel bir durum ile karşılaşırsa derhal iş sahibini uyarmak ve bilgilendirmek ile yükümlüdür.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Ayıp ve Kusur

  Yüklenicinin sözleşme koşullarına ve amacına uygun şekilde işi yapması özen borcu gereği olup, eserin sözleşmedeki amacına uygun imal edilip edilmediği incelenmeden cihaz üzerinde inceleme yapılması hatalıdır.

  Devamını Oku