1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  Mücbir Sebepler

  Döviz artışları Kamu İhale Kurulu’nca mücbir sebep olara kabul edilmekte midir?

  Devamını Oku
 2. Danıştay
  Mücbir Sebepler

  İhalede teklif ettikleri araçların teknik şartnameye aykırı olması sözleşme imzalanmasına engel olaca şekilde mücbir sebep halleri içersinde değerlendirilebilir mi?

  Devamını Oku
 3. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenicinin deposunda çıkan yangın sebebiyle malın süresinde teslim edilememesinin, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 4. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Mücbir sebep başvurularının idare tarafından KİK e taşınması zorunlu mudur?

  Devamını Oku
 5. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Alım konusu malzemelerden bir kaleminin üretici firmanın fabrikasını devretmiş olması ve yeniden CE uygunluk işareti alınmasının süre gerektirmesi nedeniyle sözleşmede öngörülen tarihte teslim edilemeyeceği ve söz konusu durumun mücbir sebep kabul edilmesi ile 30 Eylül 2010 tarihine kadar süre verilmesine yönelik talep

  Devamını Oku
 6. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın süresinde teslim edilememesinin, üretici firmanın makine arızasından kaynaklandığına dayandırılmasının, 4735 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin(e) bendi gereği mücbir sebep olarak kabul edilebilip edilemeyeceği

  Devamını Oku
 7. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  İlaç üreticisinin Türkiye'de tek üretici firma olması ve iflas ettiğini belgelemesi nedeniyle, ihale konusu ilaçların yüklenici firma tarafından ifa edilememesinin mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceği hk

  Devamını Oku
 8. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malın ihraç edileceği ülkede geçerli ihracat rejiminde sözleşme imzalandıktan sonra ortaya çıkan bir değişikliğin, söz konusu malın mahreç ülkeden ithali için gerekli süreyi artırması mücbir sebep midir?

  Devamını Oku
 9. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Sözleşme imzalanmadan önce meydana gelen bir olayın mücbir sebep olarak dikkate alınıp alınamayacağı ve başvurunun KİK görev alanı kapsamında olup olmadığı hk.

  Devamını Oku
 10. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Malları taşıyan aracın kaza yapması sebebiyle ihale konusu işin zamanında yapılamaması mücbir sebep olarak ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 11. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  ... satın alınması işinde ortaya çıkan durumun mücbir sebep olarak kabul edilip edilemeyeceğine hakkında

  Devamını Oku
 12. Düzenleyici Kik
  Mücbir Sebepler

  Yüklenici firmanın üretim yaptıracağı firmanın bütün dünyada yaşanan global ekonomik kriz nedeniyle söz konusu alıma ait ürünlerin üretimini gerçekleştiremeyeceğini bildirdiğinden söz konusu durumun mücbir sebep kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği

  Devamını Oku