1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatı hesabında tavan ücret hangi tarihe göre ve ne şekilde belirlenir? Tavan ücretin aşılmasını gerektirir haller neler olabilir? Tavan ücretin veya kıdem tazminatı ödenecek gün sayısının değiştirilebilmesi mümkün müdür? Detaylı ve açıklayıcı bir karar.

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Kıdem tazminatlarının, personel çalıştırılmasına dayalı ihalelerde, idarelerce ödenmesine yönelik kanuni düzenlemede, alt işverenlere yönelik rücu konusu düzenlenmediğinden, 4857 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre asıl işveren ve alt işveren birlikte sorumlu olacağından, 6552 sayılı Kanun döneminden sonra kıdem tazminatı ödenecek şekilde işten ayrılan kişilere ödenen kıdem tazminatlarında alt işveren olarak, ihale alan şirketlerin de sorumluluğu bulunmaktadır.

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde yüklenici firmalar tarafından ödenen kıdem ve ihbar tazminatları ile fazla mesai ve yıllık izin ücretlerinin idarelere, ihale yapanlara rücu edilebilmesi mümkün müdür? Yüklenici şirketler ödedikleri kıdem tazminatlarını idarelerden geri alabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Emeklilik hakkı ile kıdem tazminatı talep eden bir kişinin talebine faiz yürütülebilmesi için dilekçesine emekliliğe hak kazandığına yönelik belgeyi eklemesi gerekir mi? Hastane hizmet alımı ihalesi bünyesinde çalışan bir kişinin emeklilik nedeniyle kıdem tazminatı talebine yönelik dilekçeyi hastaneye vermesi yeterli midir, ihale alan şirkete verilmesi mi gerekir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan işçilerin asıl işveren olması sebebiyle kıdem tazminatını ödeyen idareler firmalara rücu edebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet ihalesi kapsamında çalışan işçiler kıdem tazminatı ve yıllık izin alacakları için idareleri dava edebilirler mi? İdareler işçilik alacaklarından yüklenicilerin sorumlu olduğunu iddia ederek bu davalardan kurtulabilirler mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalışan kişilerin kıdem tazminatı ödemelerini tahsil eden idarelere karşı, firmalarca geri ödeme için dava açabilir mi? İhale dokümanında kıdem tazminatından firmaların sorumlu olduğuna yönelik ifadelerin bulunması bu davaları engelleyici mahiyette midir? Tahsilatı yapan idarelerin kıdem tazminatlarını işçilere henüz ödememiş olması önemli midir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Hizmet alım ihalelerinde çalıştırılan işçilerin kıdem tazminatından yükleniciler mi idareler mi sorumludur? Yüklenicilerin sorumluluğu sadece kendi dönemlerine mi ilişkindir? Yoksa tamamından sorumlu tutulmaları mümkün müdür?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçi ile menfaat birliği içerisinde hareket eden kişilerin beyanlarına göre kıdem tazminatı hesabı yapılması mümkün değildir. Hizmet süresinin SGK hizmet döküm cetveline göre belirlenmesi ve kıdem tazminatı hesaplamasının da buna göre yapılması gerekir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Çalışırken ödenen kıdem tazminatının ödeme tarihinden fesih tarihine kadar işleyecek yasal faizi ile birlikte ödenecek kıdem tazminatından mahsup edilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  Önceki işveren tarafından ödenen kıdem tazminatının ödendiği tarihten iş sözleşmesinin feshedildiği tarihe kadar hesaplanacak yasal faizi ile birlikte hesaplanacak kıdem tazminatından mahsup edilerek karar verilmesi gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kıdem / İhbar Tazminatı

  İşçinin işyerinde çalışanlara küfür ve hakaret etmesi işverenin haklı nedenle fesih gerekçesidir ve bu şekilde hareket eden kişiye herhangi bir ödeme yapılmaz.

  Devamını Oku