1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Sorumluluk

  Yükleniciye Yapım İşleri Genel Şartnamesine aykırı olarak süre verilmesi ve revize iş programının hazırlanıp/kontrol edilip/onaylanması nedeniyle, fazla fiyat farkı ödenmesi sonucu meydana gelen kamu zararından kim sorumludur?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teknik şartnamede aranan yetkinliğe sahip personel çalıştırılmamasına rağmen bu duruma ilişkin cezai işlem uygulanmamasında Hangi Kamu Personeli Sorumludur?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Sorumluluk

  İşçi olarak çalışan kişiler kamu zararından sorumlu tutulabilir mi? İşçi olarak çalışan kişilerin ödeme evraklarına imza atması halinde sorumlulukları var mıdır?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Sorumluluk

  Nakit yetersizliği veya ödenek yetersizliği nedenleriyle, faturaların zamanında ödenmemesinden kaynaklı olarak ortaya çıkan cezalardan kamu görevlilerinin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teminatların güncellenmemesinden kaynaklı ortaya çıkan kamu zararına, belediye başkanları veya vekilleri dahil edilebilir mi? Üst yöneticilerin sorumluluğu hangi kapsamda ele alınmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Sorumluluk

  İmza edilen protokolün (Yazının vb.) kamu zararına sebebiyet vermesi halinde, protokolü imza edenin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Sorumluluk

  Teminatın güncellenerek gelir kaydedilmediği hallerde, ortaya çıkan kamu zararından sadece muhasebe yetkilisi mi sorumludur? Harcama yetkilisi veya gerçekleştirme görevlilerinin sorumluluğu var mıdır?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Sorumluluk

  Para temsili araçlar ile yemek ihalesine çıkılması ve bunun kamu zararı olarak ele alınması halinde, ihale komisyonu üyeleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi ile birlikte kamu zararından sorumlu tutulabilir mi?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Sorumluluk

  Harcama yetkilisi ve ödeme emri belgesini düzenleyen gerçekleştirme görevlisi, teknik şartnameye aykırı araç çalıştırılmasından dolayı sorumlu olabilirler mi?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Sorumluluk

  Onay belgesi ve ekleri ile şartname ve sözleşme tasarılarını hazırlayanlar, mali karar ve işlemleri belgelendirenler, mal ve hizmeti teslim alanlar, ihale komisyonu ile muayene ve kabul komisyonlarında görev yapanlar gerçekleştirme görevlisi midir?

  Devamını Oku
 11. Sayıştay
  Sorumluluk

  Amirlerin sözlü olarak çalışanlarına, herhangi bir sorumluluk doğmayacak, sorumluluk doğması halinde her türlü zararı karşılayacağız şeklinde ifadeler kullanması, imza atan kişilerin sorumluluğunu ortadan kaldırır mı?

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Sorumluluk

  Yapılmamış imalatları yapılmış gibi göstermek suretiyle fazla ödeme yapılmasına neden olunması durumunda, ortaya çıkan kamu zararından harcama yetkilileri sorumlu mudur? Yoksa sadece kontrol teşkilatı üyelerinin mi sorumlu olması gerekir? Makine mühendisi (harcama yetkilisi veya kontrol teşkilatı başkanı) inşaat işlerinden kaynaklı kamu zararından sorumlu olmadığını iddia edebilir mi?

  Devamını Oku