1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Kamu İdaresi Sözleşmenin Fesih Sonrası Yeni Tamamlama İhalesi Bedelinin İlk Sözleşmedeki Farkını Talep Edebilir Mi?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşme imzalandıktan sonra KİK kararını gerekçe göstererek sözleşmeyi fesheden idarenin bu davranışından dolayı, yüklenici firma zarar talebinde bulunabilir mi?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İdarelerce sözleşmenin haklı nedenle feshedilmesi halinde, ikinci ihalenin açık ihale ile yapılan ilk ihaleden farklı olarak pazarlık yöntemi ile yapılması durumunda, menfi zarar talep edilebilmesi mümkün müdür? Menfi zarar talebi için hangi şartların varlığı aranmalıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşmenin haklı feshinden kaynaklı menfi zarar talep edilirken, en uygun teklif tutarıyla sözleşmesi feshedilen firma teklifi arasındaki farkın dikkate alınarak hesaplama yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Yapılan ihalenin Danıştay tarafından iptal edilmesi halinde, idarenin sözleşmeyi feshetmesi, sözleşme imzalanan yüklenici firma açısından haklı sebep midir? Bu sebeple yüklenici firma sözleşmenin haksız feshedildiğini ileri sürerek menfi ve müspet zararlarını talep edebilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşme imzalamayan firmadan, sanki sözleşme imzalamış gibi kaybedilen kira paraları vb. tutarlar talep edilebilir mi? Hangi taleplerin yapılması mümkündür?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İdarelerin haklı nedenle ihale sözleşmelerini feshettiğinde talep edeceği menfi zarar nasıl hesaplanır? Menfi zarar talep edilebilir mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşmenin haklı nedenle feshi halinde idareler kaçırılan fırsat esasına göre menfi zararlarını talep edebilirler. Söz konusu zararın hesap edilme şekli kararda detayı ile ele alınmaktadır.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  İdarenin kusuru ile sözleşmenin feshedildiği hallerde yüklenicilerin başkaca zarar ve ziyanı isteme hakkı olacağından, müsbet zararın tamamının ve yoksun kalınan karın tamamının tazmini talep edilebilir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Yüklenici eseri fen ve sanat kurallarına uygun imal etmekle yükümlü olup, özen borcunu yerine getirmediği hallerde kullanıcının uğradığı zararın yüklenici tarafından ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Kural olarak eser sözleşmesi ile yüklenilen edimlerin ifası sırasında veya sözleşmenin hazırlanması aşamasında gerçekleşen zararlı olayların oluşumunda etkili olan yüklenicinin kusurunun, daima iş sahibinin kusurundan daha ağır derecede olması gerekir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Davacının sözleşmeye uygun biçimde ediminin ifasını kusurlu hareketiyle engelleyen ve kalan işi tamamlaması konusunda yeni bir kaynak makinesi kiralamasını beklemeden başkasına tamamlattıran idare, kalan işin kar kaybından sorumludur.

  Devamını Oku