1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Görüşler
  Yerli Malı ve Yerli İstekli

  Yerli Malı Avantajından Nasıl Yararlanılır?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Sınır Değer / Asgari İşçilik

  Yetkisiz kuruluş tarafından hazırlanan kefalet senedini sunan isteklinin teklifi sınır değer hesabında yer alacak mıdır?

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Tazminat

  696 sayılı KHK kapsamında ödenecek Yüzde 5 tazminatlar KDV ye tabi midir, bunlar için kdv tevkifatı yapılması gerekir mi?

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Banka kredisiyle alınan aktife kayıtlı aracın kredi türünde değişiklik yapılması halinde faizlerinin gider kaydedilip kaydedilemeyeceği

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Denetim / Mali Yönetim

  Araç Kiralama Faaliyetinde Muhasebe Kaydı

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna göre, Büyükşehir Belediyenizin sınırlarının değiştiği belirtilerek bu sınırlar içerisindeki hangi alanlarda tahsil edilen elektrik ve havagazı tüketim vergisinin, Büyükşehir Belediyenize ödenmesi gerektiği hk.

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Şirketler Hukuku / İş Deneyim / Yasaklı / Mali Belge

  Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Gelir Vergisi Mükellefinin Ltd. Şti. Tarafından Devralınması Halinde Zarar Mahsubu

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Belediye çalışanına kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardım ödemesinden gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Belediye Gelirleri

  … Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve uhdenizde kalan … Belediyesi Kent Meydanı, Çok Katlı Yeraltı Otoparkı ve Sosyal Tesis inşaatının bina inşaat harcı ile yapı kullanma izni harcından istisna olup olmadığı

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Konaklama hizmetinde KDV oranı nedir?

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Kdv / Diğer Vergiler

  Konut Yapı Kooperatifine yapılan inşaat taahhüt işlerinde KDV oranı

  Devamını Oku
 12. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İhale sözleşmelerine aykırı olarak yapılan işlemlerden kaynaklı giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

  Devamını Oku