1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Doğrudan Temin İle Gerçekleştirilen Ödemelerde KDV Hariç Aylık Şu Kadar Tutar Diye Bir İbare Varsa Gelir Vergisi Kesintisi Yapılacak Mıdır?

  Devamını Oku
 2. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Belediye çalışanına kreş ve bakım yardımı adı altında yapılan sosyal yardım ödemesinden gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği

  Devamını Oku
 3. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İhale sözleşmelerine aykırı olarak yapılan işlemlerden kaynaklı giderlerin kurum kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı hk.

  Devamını Oku
 4. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Kat karşılığı yapılan inşaat işlerinde stoklara alınan ve satılamayan dairelere ilişkin yapılan elektrik-yakıt vs. masrafların gider yazılıp yazılamayacağı

  Devamını Oku
 5. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Lisans kullanım hakkı ve danışmanlık/geliştirme hizmeti karşılığı Almanya mukimi firmaya yapılacak ödemelerin vergilendirilmesi

  Devamını Oku
 6. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

  Devamını Oku
 7. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Asgari Ücretli Olarak Çalışan Personele Ödenen Fazla Çalışma (Mesai) Ücretinin 294 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Kapsamında Yapılacak Hesaplamada Değerlendirilip Değerlendirilmeyeceği

  Devamını Oku
 8. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı da Olan Devlet Memuruna Bu Görevi Dolayısıyla Yapılan Ödemelerde Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmayacağı

  Devamını Oku
 9. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İl Genel Meclisi üyeleri ile aralarından seçilen komisyon üyelerinden bazılarının sosyal güvenlik kapsamında bulunduğu (esnaf, işçi, emekli v.b), bazı üyelerin ise sosyal güvenlik kurumuna bağlı bulunmadığı belirtilerek, bu kişilerin asgari geçim indirimden yararlanıp yararlanmayacakları

  Devamını Oku
 10. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Veteriner hekimlere yapılacak destekleme bedeli ödemelerinde Gelir Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi uygulaması

  Devamını Oku
 11. Görüşler
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  İkramiye ödemesinde gelir vergisinden istisnası

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Gelir Vergisi / Kurumlar Vergisi

  Sosyal denge tazminat ödemelerinden gelir vergisi tevkifatı yapılması gerekir mi? Belirlenen tutarlar net olarak mı, brüt olarak mı uygulanmalıdır?

  Devamını Oku