1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  SGK borcu yoktur belgesi internet çıktısı olduğundan ötürü Resmi Evrakta sahtecilik suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Fazlaya ilişkin imalatlar nasıl ödenecektir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İhale kapsamında çalışan işçi bir kamu malına zarar veriyor ise hangi suçu işlemiş olacaktır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İşçilerin maaşlarının ödenmediği ve kıdem tazminatları ile ilgili davaların olduğu gerekçesi ile yüklenicinin kesin teminatın iade edilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale evraklarının sonradan oluşturulması durumunda evrakta sahtecilik suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale evraklarının sonradan oluşturulması durumunda ihaleye fesat karıştırma suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhalede ki ihale kararının yeni ve daha yüksek bir meblağ ihtiva eden ihale kararı ile değiştirilmesi ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İdare tarafından hakkedişten gerçekleştirilen kesintiye itiraz edilmedi ise yine de hukuka uygun olmayan hakedişten kesinti geçerli olabilecek midir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Mahkeme tarafından bilirkişi raporlarına itirazlar sonuçlandırılmadan karar verilmesi hukuka uygun bir karar mıdır ?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Sözleşmesi idare tarafından mahkeme kararı ile feshedilen bir işe ilişkin olarak yüklenici firma haksız fesih sebebiyle hangi giderlerini isteyebilir?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  Taşeronda çalışan işçinin kamu idaresinden işçi alacaklarına ait hangi tazminatları alabilecektir?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Edimin İfasına Fesat Karıştırma

  Hizmet alım ihalesinde konaklama yapılan yerlerin şartnamelerde belirtilen yerlerden farklı olması ve yemek hizmetlerinin eksik verilmesi edimin ifasına fesat karıştırma suçunu oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku