1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakediş Sürecince Yüklenici Firma Kendisine Eksik Ödeme Yapıldığı İddiasında İse Nasıl Hareket Etmesi Gerekmektedir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhale Dokümanları

  Şirketin (KİT) Özelleşmesi Sonrası Sözleşmenin Feshi Sonrası Kar Kaybı Dahil Her Hangi Bir Ödemede Bulunulmayacağı doğrultusundaki Sözleşme Maddesinin Geçerliliği Var Mıdır?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Sözleşme feshi sonrası Kurum tarafından açılan davada yüklenicinin 3 üncü kişilerdeki alacaklarına ihtiyaden tedbir konulabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Kapsam

  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerine tabi midir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  6552 Sayılı Kanun Çerçevesinde Kamu İşveren Sendikasının Yetki Vb Durumu

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Hizmet)

  Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Ödenmeyecek Doğrultusunda Hüküm Bulunsa Dahi Maaş Artışları Kaynaklı Fiyat Farkının Ödenmemesi Adil Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale tarihi itibarıyla ihaleden değerlendirme dışı kalacak firmanın ihaleye fesat karıştırma suçu işlemesi hukuken mümkün müdür?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Belediye Şirketine Devredilen İşçiler Beledilerin Toplu Sözleşme Haklarından Yararlanabilecekler Midir?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Tazminat Davalarında Vekalet Ücreti

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakimin Sözleşmeye Müdahil Yetkisi

  Sözleşmede Bulunan Hukuki Aykırılıklar İle İlgili Olarak Sözleşme İmzalandıktan 2 Yıl Sonra Dava Açılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Yeni Birim Fiyat

  Fazlaya İlişkin İmalatlar Nasıl Hesaplanacaktır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Yükleniciden Haksız Feshedilen Sözleşmesinde Hangi Zararlarına Dair Bilirkişi Raporlarında Eksiklik Olması Mümkün Müdür?

  Devamını Oku