1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Fiyat farkı öngörülmeyen bir işte döviz artışı ve maliyet artışı kaynaklı olarak fiyat farkı ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Sözlü-İhalesiz-Sözleşme Dışı İş

  Sözleşme Dışı İşler Kaynaklı Ödeme Nasıl Yapılacaktır? Ayrıca Sözleşme Dışı İşler Kaynaklı Süre Uzatımı Verilmeli Midir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Zarar (Menfi, Müspet, Somut Vb.)

  Kamu İdaresi Sözleşmenin Fesih Sonrası Yeni Tamamlama İhalesi Bedelinin İlk Sözleşmedeki Farkını Talep Edebilir Mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Haksız Fesih Davası

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Sözlü-İhalesiz-Sözleşme Dışı İş

  Alacak Davalarında Kesin Hakediş Mahkeme Tarafından Çıkartılabilir Mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme Kapsamında Olmayan İşlerin Bedeli Ödenebilir Mi?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme Kapsamında Olmayan İşlerin Bedeli Ödenebilir Mi?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İhale ile yapılan işlerde kamu makamlarının fazla çalışma, hafta tatili ile bayram ve genel tatili alacakları yönlerinden sorumluluğu bulunmakta mıdır?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  İşçilerin yıllık izinde geçirdikleri süreler için hakedişten kesinti yapılması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Sözleşme bedeline dahil olmayan işler için hakedişe itiraz etmek gerekmekte midir?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Sözleşme feshedildikten sonra yeni ihale ile feshedilen iş arasındaki bedelin hakedişten kesilnmesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Kamu Zararı

  İki ihale arasındaki fark sözleşmesi feshedilen firmadan istenilebilir mi?

  Devamını Oku