1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Cezai Kesintilerin Yapılması İçin Yüklenici Firmanın Usulune Uygun Bir Şekilde Haberdar Edilmesi Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Fesih Sonrası Kusur Oranı Doğrultusunda Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Ödenmeyen Ücretlerle İlgili Kamu İdarelerinin Sorumluluğu Ne Kadar Bir Süre İçin Geçerli Olacaktır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Taşeron İşçiler İle İlgili Tazminat ve Çalışma Süresinin Nasıl Hesaplanacağı Nasıl Delillendirileceği Hakkında Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Personel Çalıştırılmasına Dayalı İhale

  Kamu Kurumlarının bünyesinde çalışan taşeron işçiler ile ilgili olarak tazminattan sorumluluğun asıl işveren ve alt işveren ilişkisi nasıl ortaya konulacağını belirten Yargıtay Kararı

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Sosyal Güvenlik ve Vergi Borcu

  SGK borcu yoktur belgesi internet çıktısı olduğundan ötürü Resmi Evrakta sahtecilik suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Fazlaya ilişkin imalatlar nasıl ödenecektir?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İşçi Hakları ve Personel Ödemeleri

  İhale kapsamında çalışan işçi bir kamu malına zarar veriyor ise hangi suçu işlemiş olacaktır?

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Kesin Teminat/ek Kesin Teminat

  İşçilerin maaşlarının ödenmediği ve kıdem tazminatları ile ilgili davaların olduğu gerekçesi ile yüklenicinin kesin teminatın iade edilmemesi hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale evraklarının sonradan oluşturulması durumunda evrakta sahtecilik suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale evraklarının sonradan oluşturulması durumunda ihaleye fesat karıştırma suçu oluşacak mıdır?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhalede ki ihale kararının yeni ve daha yüksek bir meblağ ihtiva eden ihale kararı ile değiştirilmesi ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacak mıdır?

  Devamını Oku