1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Tazminat

  Şirket Ortağı Hakkında Ceza Davası Açılması Sözleşmenin Feshedilmesine İlişkin Maddi ve Manevi Tazminat Talepli Açılan Davanın Sonucu

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Şirket Ortağı Hakkında Ceza Davası Açılması Sözleşmenin Feshedilmesine Gerekçe Olabilir Mi? L

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Sözleşmenin İmzalanması

  Özel Sektörün Gerçekleştirdiği Bir İhalede Sözleşme İmzalamaktan İmtina Eden Kişinin Geçici Teminatının Gelir Olarak Kaydedilmesi Hukuka Uygun Olacak Mıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale Süreçlerinde Fiyat Konusunda Anlaşan Firmaların Teklifleri Ve Verilecek Cezalar Hakkında

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Fesih ve Tasfiye

  Cihaza İlişkin Olarak Sözleşmenin Feshi Durumunda Açılan Haksız Fesih ve Kesin Teminatın İadesine İlişkin Davanın Sonucu

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Hakedişe İtiraz

  Hakedişe İtirazın İdare Tarafından Engellendiği İddiası İdare Tarafından Nasıl Karşılanacaktır?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Alacak Davası Açak Yerine İcra Takibi Yapılması Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Kdv / Diğer Vergiler

  Kdv Alacağına Yönelik Açılan Davanın Sonucu Ne Olacaktır? (İdare Söz Konusu İş KDV’den Muaftır diye Ödeme Yapmamış)

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  Fiyat Farkı (Yapım)

  Süre Uzatımı İçin Fiyat Farkı Ödenebilmesi İçin Yüklenicinin Haklarını Saklı Tutması Gerekmekte Midir?

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Hakediş Ödemeleri (Yapım)

  Projede Belirtilen Bir İmalatın Yapılmasına Rağmen Ödenmemesi Mümkün Müdür?

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  Tıbbi Cihaz ve Malzeme Alımları

  Tomografi Cihazının İhale Dokümanında Belirtilen Tutardan Daha Az Kullanılması Sonucunda Oluşacak Zarar İdareden İstenebilir Mi?

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  Yargılama, Usul ve Süreçleri

  Sayıştay İlamı Nedeniyle Odenen Kamu Alacağı İçin Alacak Davası Açılması İçin İhtirazi Kayıt Dilekçesi Konulmasına Gerek Bulunmakta Mıdır?

  Devamını Oku