1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye katkı payı ödemesinin aylık sınırı ne şekilde hesaplanacaktır? Bu sınırın yönetim kurulu, yürütme kurulu kararları ile aşılması mümkün müdür? Aylık sınır hesabında denkleştirme gibi bir uygulama olabilir mi?

  Devamını Oku
 2. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye katkı payı ödemelerinden SGK (Sosyal güvenlik kurumu) kesintileri mahsup edilmeli midir?

  Devamını Oku
 3. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye gelirlerinin elde edilmesinde katkısı olmayan, hastanede görevli olmayan idari personele (inceleme heyeti vb adlarla kurulmuş olan ve rektör tarafından görevlendirilen) döner sermaye katkı payı ödemesi yapılabilir mi?

  Devamını Oku
 4. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Yabancı uyruklu öğrenci sınavlarından alınan paraların döner sermayeye aktarılması ve aktarılan paralardan döner sermaye katkı payı ödemesi yapılması mümkün müdür?

  Devamını Oku
 5. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye katkı payı ödemelerinde, yönetici payı ödenen başhekim yardımcılarına, Yönetmelikte belirtilen rutin işlemleri yapan alt birimlerde görevli (B) puanı bulunmayan öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerine verilen ek puanın verilmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 6. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye ek ödemesi ile 375 sayılı KHK uyarınca yapılan ek ödeme bir arada alınabilir mi? Bu kapsamdaki ödemeler yapılırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Döner sermaye ek ödemesi matrahına ikinci görev aylığı dahil edilir mi?

  Devamını Oku
 8. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Üniversite yönetimi kurulu kararı ile mesai doğrudan gelir getirici gelir katkılarından dolayı öğretim üyelerine ödenecek aylık döner sermaye payı aylık, ödenek ve her türlü tazminat toplamının altı katını geçemeyeceği sınırı konulmuşken, bunun üzerinde döner sermaye katkı payı ödenebilmesi olanaklı mıdır?

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Uzman statüsü olmayan hukuk müşavirinin diğer uzman olarak değerlendirilerek daha yüksek döner sermaye katkı payı ödenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 10. Sayıştay
  Döner Sermaye Katkı Payı

  Meslek Yüksekokulu Uygulama Oteli gelirlerinden öğretim elemanlarına döner sermaye katkı payı ödenemez.

  Devamını Oku