1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşmeye kaç defa ardı ardına aykırı davranılması halinde sözleşmenin feshedileceğinin düzenlenmemesi hukuka aykırılık teşkil edecek midir?

  Devamını Oku
 2. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 120 gün içinde yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.şeklinde bir düzenleme hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 3. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İkili eğitim yapılan herhangi bir okulda İkili eğitimden normal eğitime geçilmesi ve bu okulun öğrencilerinin taşıma kapsamına alınması durumunda aynı fiyat ve şartlarda bu taşıma merkezi okullardaki taşınan öğrencilere de yemek verme işi yapılacaktır. İş artışı % 5 oranını aşması halinde yapılacaktır. Şeklinde bir düzenleme ihalenin sıhhatini etkileyecek midir?

  Devamını Oku
 4. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  Sözleşme Tasarısı’nın “Cezalar ve sözleşmenin feshi” başlıklı 16’ncı maddesinde belirtilen aykırılıkların kaç defa tekrarı halinde sözleşmenin fesih edileceğine ilişkin düzenlemenin yapılmaması hukuka uygun mudur?

  Devamını Oku
 5. Kamu İhale Kurulu
  İhale Dokümanları

  İhale kapsamında IPAD kullanılacağına yönelik bir düzenleme yapılması Temel İlkelere Aykırılık teşkil Edecek Midir?

  Devamını Oku
 6. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Asgari ücret artışının beklenenin üzerinde olması durumunda personel sayısında azaltılmaya gidilebileceğine ilişkin düzenlemenin, istekliler bakımından tekliflerin hazırlanması aşamasında bir belirsizlik oluşturarak tekliflerin sağlıklı bir biçimde hazırlanmasını engelleyecek midir?

  Devamını Oku
 7. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İş güvenliğine Dair Teklif Mektubunda Ayrı Bir Satır Açılması Gerekli Midir?

  Devamını Oku
 8. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Resmi tatillerde öngörülen çalışma teklif vermeyi güçleştirici bir durum mudur?

  Devamını Oku
 9. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Ameliyat, tetkik vb. sebeplerle yemek yemeyen hastalar için herhangi bir ödeme yapılmayacağının düzenlemesi işin yürütülmesinde ihtilaflara sebep olacak mıdır?

  Devamını Oku
 10. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Hakedişlerin ödenmemesine rağmen yüklenicilerin maaşları ödemek zorunda olduğuna dair düzenleme hukuka uygunluk taşımakta mıdır?

  Devamını Oku
 11. Danıştay
  İhale Dokümanları

  İhalede Çalıştırılacak Personele Üst Yaş Sınırı Getirilmesi Hukuka Uygun Mudur?

  Devamını Oku
 12. Danıştay
  İhale Dokümanları

  Reklam Verilecek Alanların Büyüklüğü Ölçüleri Yerleri Belli Olmaksızın Hazırlanan Reklam Hizmeti İhalesi Hukuka Uygunluk Taşıyacak Mıdır?

  Devamını Oku