1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel işlerde; yapım sırasında ortaya çıkan ek imalat ve ilave imalat bedellerinin proje ve sözleşme eki mahal listesi dışında kabul edilerek piyasa fiyatlarıyla tutarının belirlenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, sözleşme dışı imalat bedellerine KDV eklenmesi mümkün müdür?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde, eksik işler varsa hakedilen bedel neye göre tespit edilmeli ve ödemeler yapılmalıdır?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Sözleşme dışı yapılan imalatların götürü bedele dahil olduğu tespit edilirse davanın reddi, dahil olmadığı tespit edilirse iş artış oranına kadar sözleşme hükümlerinin, iş artış oranını geçen hallerde ise vekaletsiz iş görme hükümlerinin uygulanması mı gerekir?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Pursantaj listesinin sözleşmenin eki olarak kabul edildiği hallerde, götürü bedel yapım işlerinde işin fiziki gerçekleşmesinin bu listeye göre belirlenmesi, listenin olmadığı hallerde ise bilirkişilerce denetime elverişli işin ilim ve fennine uygun bir şekilde oranlanması suretiyle fizik gerçekleşme bulunmalıdır.

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelli işlerde yüklenici eseri hangi seviyeye getirmişse, kararlaştırılan bedele o oranda hak kazanır. Bu sebeple işin tamamlanma oranı bulunmalı, KDV ayrı kararlaştırılmamışsa, bedel içerisinde KDV vardır yaklaşımı ile bede hesabı yapılmalıdır.

  Devamını Oku
 7. Sayıştay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Anahtar teslim götürü bedel bina yapım işinde şartnameye göre 21 mm kalınlığında Plywood kalıp malzemesi kullanılması gerekirken 18 mm Plywood kalıp malzeme kullanılmasının kamu zararı oluşturduğu.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Götürü bedelli işlerde sözleşme kapsamında kalması halinde %10 fazla imalâtın sözleşme fiyatlarıyla, %10'u aşan imalâtın yapıldığı yıl mahalli piyasa rayiçleriyle, sözleşmede ve eki belgelerde bulunmayıp idare tarafından talep edilen ihale dokümanı ve teklif kapsamında fiyatı verilmemiş yeni iş kalemleri ve gruplarının bedellerinin de şartnamenin 22. maddesinin 2. fıkrası belirlenerek yükleniciye ödenmesi gerekir.

  Devamını Oku
 9. Sayıştay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Detay projelerinde yer almayan ancak mimari projede yer alan bir imalatın yüklenicinin teklif bedeline dahil olduğu.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Feshedilen götürü bedel sözleşmede yüklenicinin alacağının fiziki oran yöntemi uygulanarak belirlenmesi gerekir. Buna göre, gerçekleştirilen imalâtın, eksiklikler ve niteliğine göre ayıplarda dikkate alınmak suretiyle işin tamamına göre fiziki gerçekleşme oranı belirlenmeli, belirlenen bu oran götürü bedele uygulandıktan sonra yüklenicinin hakettiği iş bedeli saptanmalıdır.

  Devamını Oku
 11. Kamu İhale Kurulu
  Götürü Bedel Sözleşme

  Birim fiyat teklif mektubunda birbiri ile ilgisiz “bina kiralanması, montaj, eğitim, genel bakım ve temizlik, yazılım ve güncelleme, büro malzemeleri vb” hakkında tek bir satır açılarak götürü bedel teklif alınması mevzuata aykırıdır.

  Devamını Oku
 12. Sayıştay
  Götürü Bedel Sözleşme

  Yüklenicinin İdareye karşı üstlendiği bakım hizmetini yerine getirmediği durumlarda sözleşme götürü bedel imzalanmış olsa dahî yapılmayan bakım hizmetine tekabül eden günlere ait bedelin ödenmesi mümkün değildir.

  Devamını Oku