1

KARARLAR

SORULARINIZIN CEVABI BİRÇOK NİTELİKLİ KARARI GÖRMEK İÇİN TAM ÜYE OLUNUZ.
 1. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Firmaların aralarında anlaşması, ihalelere anlaşmalı teklifler sunması, söz konusu anlaşmanın telefon dinleme ve mesaj kayıtlarıyla kanıtlanması hallerinde ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu?

  Devamını Oku
 2. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Sözleşme imzalanacak firmaların kesinleşmiş SGK ve vergi borçlarına yönelik belgeleri sahte olarak getirmesi halinde, ihaleye fesat karıştırma suçu oluşur mu? Evrakta sahtecilik suçunun oluşması için dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

  Devamını Oku
 3. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhalenin bir firmada kalması amacıyla konuşmalar yapılması, ihalenin o firmada kalması gerektiğine yönelik dinlemeler ve bu yönde yapılan hareketler ihaleye fesat karıştırma kapsamında mıdır? Fiyatları etkilemek amacıyla anlaşma yolunun tercih edilmesi halinde, bunun inandırıcı ve her türlü tereddütten uzak ispat edilememesi beraat sonucunu getirir mi?

  Devamını Oku
 4. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale dokümanlarında marka belirtilmesinin ve bilanço oranlarını sağlayamayan firmanın ihale dışı bırakılmamasının ihaleye fesat karıştırma suçu ile bağlantısı var mıdır? İhale yeterliğine sahip olmayan kişilerin ihale dışı bırakılmaması ihaleye fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 5. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Yaklaşık maliyet tespitinde yeterince dikkatli davranılmaması veya yaklaşık maliyetin fazla belirlenmesi hususu ihaleye fesat karıştırma kapsamında ele alınabilir mi?

  Devamını Oku
 6. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Yapım işlerinde, özel sektöre gerçekleştirilen işlerde belediye veya özel idarelerden onaylı iş bitirme yerine, özel sektördeki şirket tarafından düzenlenen belgenin ihalede kullanılması ve ihalenin bu firmaya verilmesi ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturur mu?

  Devamını Oku
 7. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Doğrudan teminle yapılan alımlarda ihaleye fesat suçunun oluşmayacağı.

  Devamını Oku
 8. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Sahte belge (teminat, SGK borcu yoktur yazısı vb.) kullanmak suretiyle ihaleye katılan kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu işleyeyip işlemeyeceği hk.

  Devamını Oku
 9. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  Özel ortak tarafından iş deneyim belgesi sunulmamasına karşın ihale dışı bırakmama eylemi ile özel sektöre gerçekleştirilen işlerde fatura suretlerine yer verilirken sözleşmesi yer almayan firmanın ihale dışı bırakılması gerekirken ihale verilmesi eylemi ihaleye fesat karıştırma suçu olarak kabul edilmelidir.

  Devamını Oku
 10. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale komisyonunda görevli sanık … ihale mevzuatına göre gizli kalması gereken yaklaşık maliyet bedelini … göstermesi eyleminin ihaleye fesat karıştırma suçunu oluşturacağı ve kararın buna göre verilmesi gerektiği

  Devamını Oku
 11. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhale şartlarını ve özellikle fiyatı etkilemek amacıyla ihaleye katılmak isteyen ve katılan kişilerce işlenebilecek olan ihaleye fesat karıştırma suçunun oluşumu için ihale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla anlaşmanın yapılması suçun tamamlanması için yeterli olup, fiyatların etkilenip etkilenmemesi ve ihalenin tamamlanıp tamamlanmamasının önemli değildir.

  Devamını Oku
 12. Yargıtay
  İhaleye Fesat Karıştırma

  İhaleye katılmama konusunda tehdit edilen, korkutulan kişilerin ihaleye sundukları tekliflerinin belge eksikliğinden dolayı geçerli olmaması, ihaleye katılma yeterliğine sahip olmamaları karşısında, tehdit eden kişilerin ihaleye fesat karıştırma suçunu değil, tehdit ve kasten yaralama suçunu işledikleri kabulüyle hüküm kurulmalıdır.

  Devamını Oku